Načítání...
 

Západní forma korporátního fašismu

2017 / 6
Strana 1 / 2 / 3
Po rozpadu demokracie začíná období autoritativních forem vlády. Současnou vládu jednoho procenta nazýváme „korporátní fašismus“. Jeho rysy ukazuje série článků na pokračování.

Prolhat se až ke korporátnímu fašismu

Václav Umlauf

Tom Perez jako zvolený předseda Demokratické partaje nahlas oficiálně řekl, že nominační volby na Clintonovou byly zmanipulované. A pak tuto fake-news zase oficiálně popřel, takže vytvořil falešnou zprávu na druhou.


Vždy a s chutí čtu zpětně články německého historika jménem Volker Ullrich, který se specializuje na období, kdy se Hitler dostal k moci v rozložené Výmarské republice. Podívejte se třeba na článek Ruhig abwarten v časopise Die Zeit. Hitler se v díle Mein Kampf nikdy netajil s tím, že je třeba "vymýtit" marxismus (tedy sociální demokracii, anarchisty, komunisty a odbory) a že je třeba "vystrnadit" židy z Německa. A také se postaral, aby klíčový dvojí resort celostátního a pruského ministerstva vnitra dostali jeho věrní kamarádi Wilhelm Frick a Hermann Göring. Tím byly dány základní předpoklady pro uchopení policejní moci v nově vzniklém politickém systému totalitního NS-státu fungujícího v modelu korporátního fašismu. A také se tomuto typu korporátního fašismu podařilo dostat do koncentráků sociální demokracii, anarchisty, komunisty a odbory a pro Židy dokonce připravil řešení konečného charakteru. Zkrátka, byli to pilní politikové, nezaháleli jako užvaněná levice a dobře věděli, že stát je třeba řídit jako firmu typu IG Farben.

Článek nazvaný Rozdíl mezi korporátním kapitalismem a korporátním fašismem jsem už psal. A také jsem popsal důležitý moment, kdy k tomuto obratu došlo v Německu, viz článek Takový obyčejný vraždící EU-fašismus. Týkal se loňského zavraždění hlavní marxisticky smýšlející labouristické poslankyně Jo Coxové ve Velké Británii, ale to je jistě jen shoda náhod. A nyní k prvnímu předvolebnímu komentáři v Česku, budeme citovat z výše uvedeného článku.

bankéř Schröder wrote:

Připomeňme důvod fúze bankovního, politického a korporátního fašismu, který známe z Norimberského rozsudku nad korporátkou I. G. Farben. Tato slavná firma vyráběla mimo jiné rasově čistý Cyklon B. Před uchopením moci v 1933 bylo nutné domluvit spolupráci Hitlera a korporací. Klíčová schůzka Hitlera s hlavním korporátním fašistou Franzem von Papenem proběhla v Kolíně dne 4. 1. 1933. Toto setkání zprostředkoval bankéř Kurt Freiherr von Schröder ve své vile. Tento den a tuto schůzku mnozí historikové považují za datum založení Třetí říše. Tento bankéř technicky vzato vedl jako finančník německý válečný průmysl, včetně koncentráků. Schröder seděl ve správních radách asi 30 nacistických klíčových podniků. Byl chycen v Britské zóně a od Britů dostal trest 3 měsíců vězení a pokutu 1500 marek, kterou jistě s obtížemi zaplatil. Ale to bychom se vraceli k článku mé kolegyně o podílu britských bankéřů na vzestupu fašismu. Bankéř Schröder u mezinárodním soudu s I. G. Farben (1947) hezky vysvětlil, proč se všechny tři druhy fašismu spojily v roce 1933 mnohem efektivněji než fašisty vyvraždění němečtí proletáři, židé a komunisté. Důvod setkání Hitlera a Papena cituji z výše uvedené stránky v německé Wikipedii.

bankéř Schröder wrote:
Když NSDAP 6. 11. 1932 utrpěla volební neúspěch a překročila svůj zenit, bylo zásadně třeba najít pro NSDAP podporu německého průmyslu. Společný zájem byl daný strachem z bolševismu a v naději, že NSDAP - pokud se dostane k moci - vybuduje v Německu trvalý hospodářský a politický systém.

Jak známo, všechno se povedlo, i když trochu jinak, viz historie Druhé světové války. A nyní k té současné studené válce a k "boji proti Kremlu". Není mi známo, zda již došlo ke schůzkám korporátních fašistů, bankéřů a politiků výše uvedeného typu. Ale jisté je, že Evropa vstoupila po fázi aktivního "boje s teroristy" i do fáze politických vražd.Výmarská republika zdědila enormní inflaci, hospodářskou krizi, nefunkční politický systém, placení válečných reparací, zničený průmysl a tak dále. Hitler to dal všechno na nohy se známým výsledkem. Tuto situaci zatím nemáme, ale podívejme se na zkorumpovaný politický systém, který už máme. Naším vzorem pochopitelně není Putin a Rusko, ale náš zářný vzor, čili demokracie v USA. Podívejte se na graf celkových vojenských výdajů ve světě za rok 2015 v hlavních zemích.Jak hospodařil prezident Obama

Václav Umlauf

Grafy ukazují, kdo a jak vydělal za vlády demokratického a levicového prezidenta Obamy.


Miliardář Trump svých sto dní na hájení nedostal a pustili se do něj zdejší levičáci a miliardáři globálních korporací. K tomu viz článek První kroky Trumpa. Těm finančně šlape na paty, protože Trump na rozdíl od globální elity platil legální daně v USA. Náš článek Apple platil ze zisku 36,8 miliard dolarů daň 1,9 % ukázal, kolik na daních platí v USA ti, kteří teď kritizují Trumpa. A milý a hodný Obama globálním korporacím toto neplacení zařídil, takže o svém dobrodinci tito majitelé světového tisku taktně mlčí. Proto se podívejme v grafech, jak levicový Obama za 8 let ožebračil Ameriku. První série grafů mluví za vše a je vzata z oficiálních statistik USA. Pokud chcete grafy zvětšit, klikněte si na toto PDF. Některé z těchto grafů jsme komentovali už v článku Skutečný stav USA po Obamovi v grafech psaným před rokem.
Statistiky se týkají všech klíčových ukazatelů ekonomiky: dluhu ze studentských půjček, federálního dluhu USA,růstu žebračenek na jídlo pro nejchudší, tisku inflačních dolarů, nákladů na zdravotnictví, podílu americké pracovní síly ve zdejší ekonomice, podílu pracujících na vytvořeném zisku, průměrného rodinného příjmu domácností a počtu majitelů vlastních domů. Obama tedy jasně ožebračil Ameriku. To ukazuje i nulový růst platů a mezd, což přesně odpovídá české korporátní cestě za kapitalismem s americkou tváří, protože korporátní USA je náš už dávno překonaný vzor.
A to nepočítám války, kterých tento nositel Nobelovy ceny míru vedl nejvíce v historii USA. K tomu viz článek Neslavný konec prezidenta Obamy. A nyní se v grafech podívejme, kdo tomuto levicovému prezidentovi naplno tleskal a kdo ho nyní globálně kryje přes zmanipulovaná média.
Banky na Wall Street rozdaly celkem 23.9 miliard dolarů jako odměny (!) svým 177 tis. zaměstnancům v New Yorku, kteří zde musí hlásit své příjmy ke zdanění. Tato suma celkem 1,6x převyšuje mzdu vyplácenou na plný pracovní úvazek celkem 1,075,000 Američanů, kteří dostávají žebráckou minimální mzdu 7.25 dolarů za hodinu. Takže Obamovi je za co tleskat a chudáci mají být tomu sociálně smýšlejícímu prezidentovi za co vděční. Následující graf ukazuje, co by se stalo, kdyby se Obama opravdu choval jako demokratický prezident a ne jako lobbista Wall Streetu, což byl jeho full-time džob. Znovu pracujeme s bonusy Wall Streetu deklarovanými těmi, kdo bydlí v New Yorku a jen tam.Takže první sloupec znovu ukazuje sumu vyplacenou na odměny. Další dva sloupce ukazují, co by se stalo, kdyby sociální pracovníci a servírky v restauracích jako neméně placené džoby v USA dostaly to, co chtějí odbory a slušní lidé v USA, tedy minimální mzdu 15 dolarů na hodinu. K tomu viz článek a video Nová Mary Poppins bojuje za zvýšení minimální mzdy. To znamená, že zvedneme na tu minimální slušnou výši mzdy celkem 1.7 miliónu zaměstnanců v home care aides a celkem 3.1 miliónu zaměstnaných jako restaurant servers. A ejhle, viz třetí graf. Odměnám na Wall Street stále ještě zbude slušných 776 miliónu dolarů. Demokratický prezident Obama se vybarvil skutku postmoderně-levicově, protože pro chudé lidi byl úplnou zkázou. A od naší levice můžeme očekávat totéž a pravice už stát kompletně vykradla. Jen nemáme tato čísla na porovnání jako v USA, protože jsou nejspíš státním tajemstvím.


Výprodej petrodolaru. Řízený přechod na novou světovou měnu?

Květa Pohlhammer Lauterbachová

Rusko a Čína se masivně zbavují US-dluhopisů. Zlatý standard by byl politicky atraktivním a transformoval by rubl ve velmi žádanou silnou měnu. Určitě by se snížil únik kapitálu.

Čína, Japonsko, Belgie, Švýcarsko, Saúdská Arábie, ale především Rusko a Čína vrhají na trh americké treasuries, tedy americké státní dluhopisy. Rusko i Čína již dlouhodobě nahrazují ve struktuře svých devizových rezerv americké dluhopisy zlatem. Čína prodala v loňském roce dluhopisy ve výši 188 miliard dolarů a Japonsko odprodalo po prezidentských volbách 30 miliard. Čína tak již není největším věřitelem USA, na její místo nastoupilo Japonsko.

Sázka na zlatého koně

Rusko navýšilo jenom v měsíci únoru zásoby měnového zlata o 9,3 tuny. Celkové zásoby v Rusku činí 1650 tun. K tomu přihodilo od listopadu loňského roku dalších 72 tun. Tím se Rusko nachází na 6. místě žebříčku, co se týká zásob zlata. Od roku 2014 se Rusko zbavuje dolarů a od roku 2014 vrhlo na trh americké dluhopisy v hodnotě 60 miliard dolarů.
Strukturálně je hospodářství Ruska sice ještě slabé, ale monetární báze je poměrně solidní. Zadlužení země je nízké, podíl zlata na celkových devizových rezervách činí 10 %. Oficiálně se uvádí, že objem chudoby poklesl z 35 % na 10 %, i když tento údaj nemůžeme i s ohledem na způsob konstrukce ukazatele chudoby brát za bernou minci, stejně jako u ukazatelů chudoby v zemích EU. Objektivně však nutno konstatovat, že drahé války v Sýrii a pomoc východní Ukrajině něco stojí. Z tohoto pohledu lze vnímat i ohlášení drastického snížení výdajů na zbrojení ve státním rozpočtu Ruské federace pro rok 2017.

Dopady nízké ceny ropy pocítilo obyvatelstvo v podobě zvýšených cen spotřebního zboží kvůli slabému rublu. Stejně jako i my pociťujeme rostoucí inflaci v peněženkách kvůli pokračujícímu udržování slabé koruny Českou národní bankou. Ruská centrální banka se pokoušela loni držet inflaci na uzdě, avšak minulý pátek ohlásila snížení úrokové sazby. To znamená, že ekonomika se dostává do potíží a Rusko se snaží podporovat rubl nákupem zlata. Pokud by Rusko vyhlásilo zavedení zlatého standardu, znamenalo by to nepředstavitelnou turbulenci na devizových trzích. Profesor ekonomie na univerzitě v Turínu Enrico Colombatto k tomu říká toto.

Zlatý standard by byl politicky atraktivním a transformoval by rubl naráz ve velmi žádanou silnou měnu. Určitě by se snížil únik kapitálu.


Není to žádná nová myšlenka. V roce 1998 vyšla ve Wall Street Journal informace ekonoma Jude Wanninského, že jenom zavedení zlatého rublu by mohlo vymanit Rusko z tehdejší dluhové krize. Dva roky nato nastoupil Vladimír Putin a nastartoval projekt nákupu zlatých rezerv. Tehdy stála jedna trojská unce zlata 28 barelů ropy a Rusku se podařilo vymanit úspěšně ze zahraničních dluhů. Pokud by se stalo, že Rusko nebo Čína vyhlásí zlatý standard, nebudou moci USA země trestat útokem na jejich měny jako dnes v probíhajících měnových válkách.

Náhrada za SWIFT je v Rusku připravena

Čínská agentura Xinhua uveřejnila zprávu, podle které je dokončen vývoj alternativního systému pro mezibankovní platební systém, tzv. SPFS. V minulosti vyhrožovala americká oficiální místa odpojením Ruska, ovšem narazila na odpor ECB a úřadu v Belgii, které varovaly před takovým krokem. Že je nový systém připraven k nasazení pro 330 ruských bank, potvrdila rovněž Elvira Naibullina na stránkách ruské centrální banky. Práce na systému SPFS byly zahájeny v prosinci 2014, kdy se prudce zhoršily vztahy mezi Západem a Ruskem. Systém je tedy hotový, ale podle některých zpráv je zatím drahý. Jedna operace přijde na 5 centů.

Rusko a Čína se připravují na pád dolaru

Čína drží podle oficiálních údajů 1800 tun zlata a prodala od roku 2014 americké dluhopisy v objemu 300 miliard dolarů. Strategie obou zemí je jasná. Odklon od globálně dominujícího systému, ovládaného přes petrodolar. Odprodejem dluhopisů snižují jednotlivé země objem pohledávek, které mají vůči vládě USA, protože se tak sníží rizika, kdyby došlo k bankrotu USA a insolvenci vlády. Americká vláda je závislá na rozhodnutí, zda jí soukromé konsorcium FED vytiskne další dluhové peníze.

To, co probíhá, je měnová válka. Silnější dolar aktuálně přispívá k tomu, že si investoři z USA mohou kupovat za babku evropské podniky. A nejnověji i ty britské. Ačkoliv německá Bundesbanka chová naději, že ECB přistoupí také ke zvýšení základní úrokové sazby, prozatím to tak nevypadá. Prohlášení ČNB míří tímto směrem, protože bude dál intervenovat proti koruně a kurz vůči euru nezmění. Německo se má stát nejsilnější vojenskou mocností v Evropě a hrát hlavní housle. Místo Bruselu nastoupí diktát Berlína. Paralela situace s třicátými léty minulého století je na místě. Němci se opět nepostaví těm, kteří tento národ manipulují s cílem udělat z Německa tzv. Sündenbock, tedy onoho viníka všeho zla, Černého Petra, který bude odpovědný za příští válku a pád civilizované Evropy, které jsou na spadnutí.