Loading...
 

Image

Velká rána

Autor: Exocet - Zveřejněno 30.08.2012 14:11 - (6195 Návštěv)

Systém „Extend and Pretend“ (předstírej, že se nic neděje, a pokračuj v loupení) je, zdá se, ve své konečné fázi.

Proč? Vždyť „král je nahý“…

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 24.08.2012 19:31 - (2736 Návštěv)

K tomu, aby se uskromnili, jsou neustále vyzýváni ti neprivilegovaní, u kterých se přitom prospěšně ta jejich vzácná „koruna rychle točí“.

Rukojmí šílenců

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 21.08.2012 10:21 - (2458 Návštěv)

Španělské škrty a rating

Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost?

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 15.08.2012 18:44 - (5383 Návštěv)

Zprvu se zdálo se, že kapitalismus založený na soukromém vlastnictví bude vystřídán socialismem založeným právě na veřejných fondech. A byly doby, kdy legitimita podobné myšlenky i reálně existujících experimentů nebyla nijak malá – přes zuřivý hněv tříd vlastnících soukromý kapitál a celého kapitalistického establishmentu. Jenže společnosti, které tzv. reálný socialismus (tedy společnost skutečně založenou na téměř jen veřejném vlastnictví výrobních prostředků a na centrálním plánování) vesměs umělým a silovým způsobem zkusily, neuspěly.

Ukázali Francouzi, že privatizace vody je u konce s dechem?

Autor: Tyler Cowen - Zveřejněno 08.08.2012 15:22 - (6343 Návštěv)

Nejznámější případ remunicipalizace proběhl v Paříži, která v roce 2010 vypověděla kontrakty se dvěma největšími světovými vodohospodářskými společnostmi, Suezem a Veolií, čímž ukončila jejich stoletý soukromý duopol. Obrat od staleté praxe v Paříži byl urychlen mezinárodním hnutím za ukončení nadvlády privátních firem.

Pouze podnikatelé tvoří hodnoty

Autor: Jan Kadubec - Zveřejněno 08.08.2012 15:06 - (4436 Návštěv)

Pouze podnikatelé tvoří hodnoty, tak pravil premiér Nečas v televizi.Čtu spoustu článků o tom, jak ministr Drábek, potažmo celá vláda, snižuje už tak nízkou životní úroveň většině obyvatel, nejen důchodcům, invalidům, nezaměstnaným, ale i obyvatelům s naprosto nedostatečnými příjmy ruší všelijaké přídavky na bydlení, teplo, léky…, navíc je ponižuje sprostým hulvátským způsobem, jakoby byl velitelem koncentračního tábora či kápem v tomtéž zařízení.
Ale o jedné skupině lidí, kteří jsou na tom ještě hůř, není psáno nic. Chtěl bych se dnes tedy věnovat živnostníčkům - v podstatě dělníkům pracujícím v lese, tedy pilařům a koňákům.

Den daňové svobody? Líbivý nesmysl

Autor: Tribun - Zveřejněno 08.08.2012 13:57 - (4965 Návštěv)
Nebylo by tedy na místě hovořit
Soubor nebyl nalezen.
Den daňové svobody je snadno mediálně použitelný a srozumitelný širokým vrstvám obyvatelstva, navíc žádoucím způsobem oslabuje vztah občan-stát, ale z hlediska životní úrovně, možností seberealizace a reálné svobody občana zcela irelevantní.
spíše o dni daňové odpovědnosti jako o pomyslném okamžiku, kdy byly uhrazeny nezbytné náklady spojené s chodem společnosti a zajištěním její produkce se současným zachováním jistého standardu? Teprve je-li toto zajištěno, mohou občané začít pracovat sobecky na svém osobním blahobytu.


Svět nadbytku a hojnosti

Autor: Jan Kadubec - Zveřejněno 05.08.2012 18:13 - (4627 Návštěv)

Proč člověk vůbec pracuje? Odpověď zní asi takto: musí si vydělat prací peníze na jídlo, na střechu nad hlavou, na nějaké to ošacení a obutí a na občasné alkoholické povyražení (pivo, víno, kořalička) - no a to je tak vlastně vše. Ale totéž měly a mají primitivní národy také a bez práce.

Den daňové svobody - o jedné iluzi

Autor: Miroslav Tejkl - Zveřejněno 05.08.2012 18:03 - (5034 Návštěv)

V pátek 17. 6. nebo – podle jiného výpočtu – v neděli 20. 6. nastává v České republice pro rok 2010 „den daňové svobody“…

Protistátní spiknutí lékárníků

Autor: Tribun - Zveřejněno 03.08.2012 21:59 - (3805 Návštěv)

Výbor pro vyšetřování nekapitalistické činnosti by si měl posvítit na líné a neschopné české lékárníky, kteří neumějí čelit konkurenci lékárnických řetězců...