Podíváme-li se na poctivá čísla a porovnáme-li vývoj od roku 2008, zjistíme, že tím nemocným mužem světové ekonomiky není Evropa, která se zmítá ve válečném nájezdu - prozatím beze zbraní - nýbrž Spojené státy americké. Analýzu příčin a zoufalého stavu ekonomiky USA představil šéf ekonom německé Landesbanky z Brém Volker Hellmeyer.

Takové ekonomy jako je on, nebo i další – dokonce univerzitní profesory - kteří se v Německu umí ozvat a nebojí se říci pravdu, bychom v Česku potřebovali jako sůl. Bohužel… Kde je vzít?

Ekonomika, která nic nevyrábí, ale parazituje, nemá budoucnost

Spojené státy jsou přes všechny pozitivní hlášení o hospodářském oživení, kterými nás krmí mainstreamová média, na tom velmi špatně. Nicméně, ještě hůře jsou na tom Japonsko a Velká Británie. Ukazatel HDP je k ničemu, nemá žádnou relevantní vypovídací schopnost. Pro Evropu platí, že se podařilo, a to přes veškeré kolaterální škody, které přineslo utahování opasků, alespoň udržet ekonomiku EU v chodu, zejména tu německou, a údolí strukturálních deficitů alespoň částečně opustit.

Evropské podniky se z hlediska konkurenceschopnosti udržely, přestože na ně dopadají katastrofální důsledky hospodářských sankcí na Rusko. Německý strojírenský průmysl právě hlásí 30% propad exportu do Ruska a nám by nemělo být k výskání. Naše levné montovny jsou totiž na německé výrobce jako subdodavatelé navázáni. Nebudou-li Němci vyvážet, nebude práce ani pro naše lidi.

Konkurenceschopné podniky, nikoliv finanční průmysl jako v Británii, musí být páteří ekonomiky

O síle ekonomiky a konkurenceschopnosti vypovídá například údaj o tzv. „Hidden Champions“(HCH). To je označení pro podniky, které jsou jedničkami na domácím trhu a nacházejí se mezi TOP 3 světového žebříčku.

Stav 2015 počet obyvatel počet podniků
Japonsko 127 milionů 250
USA 320 milionů 350
Německo 82 milionů 1 300
Celá EU 501 milionu 2 000 (podniky eurozóny)


Tady snadno pochopíme, proč USA tak masivně zneužívají NSA i k hospodářské špionáži svých spojenců.

Spojené státy se z roku 2008 nepoučily

Hospodářský model, který vedl ke krizi 2008/2009, USA neopustily, ba naopak. Ekonomika Spojených států amerických je hnána dál turbo konzumerismem na dluh. Růst ekonomiky je tažen spotřebou na dluh díky levným penězům, stačí se podívat na tuto tabulku:

Ukazatel 2008 2015 nárůst
Veřejný dluh 10 bln 18,155 bln +82%
bilance FED 800 mld 4 414 mld +550%
spotřební úvěry 2,7 bln 3,4 bln +25,3%
studentské půjčky 577 mld 1 360 mld +135%
půjčky na auta 780 mld 972 mld +24,6%
HDP US dolary 14,8 bln 17,7 bln +19,2%


Doplňující údaj: V roce 2008 bylo na potravinových poukázkách (food stamps) 31 milionu lidí, v roce 2015 již 45,6 milionu Američanů.

Politika nízkých úrokových sazeb končí. Zvedne-li FED skutečně na podzim, jak avízuje, úrokové sazby, bude to pro celou zemi katastrofa.
Volker Hellemeyer říká: "Jsme konfrontováni s nejvyšším stupněm boje o udržení moci od roku 1945. USA posilovaly vliv na své západní spojence,aby společně čelili rozvíjejícím se ekonomikám, které dnes dohromady představují 56 % světové ekonomiky, žije v nich 85% obyvatel světa a vlastní 70% všech devizových rezerv. Jde o nové rozdělení světa. Hlavně postavit Evropu proti Rusku, a to mnohem mohutněji než doposud. Díky globalizační doktríně západní civilizační okruh posílil. Nyní hrají USA na notu deglobalizace, čímž uvalí USA hypotéku na další generace. Doposud exportně silné země jako Německo a severní země eurozóny vůbec, se budou muset připravit na hodně špatné časy."

Plán elit zpoza oceánu se rozjíždí naplno

Evropa je rozklížena. Pořád se ještě díky setrvačnosti drží. Pokud ovšem politici budou pokračovat dále stylem střílení si do vlastních řad a slepě poslouchat oslabeného rozzuřeného býka ze zámoří, který se pokouší ji unést, je konec dobrých časů. Nastává společenský, politický a hospodářský rozpad. Slepá poslušnost evropských kolaborantských politiků vytvořila ideální podmínky pro vyloupení celého kontinentu. Zde jsou fakta:

  • Evropu zaplavují proudy uprchlíků – jde zřejmě o řízený proces
  • Začíná se projevovat nedostatek eur pro financování ekonomik eurozóny
  • Hospodářský růst zpomaluje a v mnoha zemích klesá
  • Exporty kolabují
  • Nezaměstnanost v celé EU roste
  • V EU existují minimálně 4 zcela zbankrotované státy
  • NATO se roztahuje čím dál více a požaduje více peněz na zbrojení
  • Podařilo se vrazit klín mezi Evropu a Rusko
  • Investoři z USA začínají privatizovat majetek cíleně zadlužených států
  • Politici jsou slepí a hluší a bezradně plní požadavky hegemona z USA


Evropa bude obětována, pokud se nevzchopí k odporu a nebudeme-li my, občané, požadovat razantně adekvátní reakce na ohrožení od politiků. Smlouva TTIP nesmí být podepsána, protože není možné zvrátit důsledky jejího působení a znamenala by uvalení hypotéky na další generace. Bushova doktrína jasně říká, že USA budou dodržovat pouze takové smlouvy, které budou znamenat konkurenční výhodu pro ně, a to bez ohledu na škody, které utrpí druhá strana. Položme si tedy otázku, co je to vůbec za smlouvu, o které se již dopředu ví, že bude mít nezvratitelné důsledky na život budoucích generací a přesto ji zrádci národa protlačují. Taková smlouva je ve skutečnosti protiústavní a její podepsání je nelegální. I když si zkorumpovaní politici myslí, že kvůli svému čtyřletému nebo pětiletému volebnímu mandátu mají mandát podepisovat smlouvy, které uvrhnou naše děti a vnuky do vězení.

I válečné přípravy jsou v plném proudu. Spojeným státům je jedno, kolik lidí v Evropě zahyne. Existuje dokonce doktrína „omezené jaderné války“ – pochopitelně mimo území USA- tzv. zpráva Project ATOM, kterou uveřejnil washingtonský think- thank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies - CSIS). K této zprávě se ještě vrátíme v dalším článku.

Vraťme se k analýze Volkera Hellmeyera. Na otázku reportéra z DWN.de, jakou představu má o Evropě v roce 2025 říká, že vi,dí jedinou šanci, jak udržet sociální smír a prosperující ekonomiku v tom, že se politici emancipují od diktátu USA, otevřou se směrem na východ a budou dále rozvíjet spolupráci na smysluplných projektech, které nepovedou pouze k multiplikaci zisků z krátkodobého konzumu. A jako pozitivní příklad uvádí projekt Hedvábné stezky – srovnatelný se stavbou velké čínské zdi, která zajistí práci pro 1,5 miliardy lidí.

Negativní scénář raději nechce - a nemáme se proto na něj zlobit - vůbec komentovat.

Psali jsme

Jaká „technická systémová opatření“ chystá ECB o víkendu?
Dánská centrální banka přestává tisknout bankovky
Švédsko začalo trestat vkladatele za to, že spoří
Ekonomika mrtvých peněz
Tiskaři nekrytých peněz vytvořili celosvětový kartel


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!