Německá spolková kancléřka Angela Merkelová si nemyslí, že je možné trvale udržet model evropských sociálních států. Všichni musí přestat vydávat víc, než dostávají. Pokud se tak nestane, přijde Evropa o svou globální konkurenceschopnost, jako se to stalo v bývalé NDR. Kancléřka nepovažuje evropský model sociálního státu za dlouhodobě financovatelný, viz její rozhovor pro Financial Times.

Protože obyvatelstvo Evropy stále stárne, musí nastat konec dnešního sociálního státu. (...) Když se dnes Evropa podílí 7 % na světové populaci a 25 % na globálním HDP a musí financovat 50 % celosvětových sociálních výdajů, je zjevné, že musíme pracovat mnohem tvrději, abychom si udrželi naši životní úroveň.


Výpověď Angely Merkelové je jasným signálem německé pozice vůči ambicím francouzského prezidenta Hollandeho, který nechce škrtat v sociálních službách státu a prohlašuje, že raději zestátní podniky, když už to dál nepůjde. Merkelová je toho názoru, že je potřeba změnit priority.

I v případě vyrovnaných státních rozpočtů je třeba vydávat více peněz na výzkum a vědu, aby se udržela konkurenceschopnost Evropy. Svět už dávno nevidí v Evropě svůj vzor, měřítkem úspěšnosti budou země jako je Čína, Japonsko, Indie a Brazílie. Tam se pracuje hodně tvrdě a inovace se ženou rychlým tempem dopředu. (...) Byli jsme svědky toho, jak celý socialistický systém už nebyl konkurenceschopným. Tím, že byl lidem upírán blahobyt, došlo nakonec k velkému nárůstu nestability.


Co na to němečtí čtenáři? Většinou jsou rozlíceni a ptají se, proč za situace, kdy bylo dosaženo rekordního výběru daní v Německu (kolem 600 mld. euro), musí stát tolik šetřit? Kam všechny ty peníze jdou? A odpovídají si sami.

Všechny zdroje na globální podporu finančních fašistů z kapes daňových poplatníků, záchranné balíky, které jednotlivým zemím stejně nepomáhají.


Jistěže nelze souhlasit s politikou deficitního státního financování, v tom má většina rozumných lidí jasno. Jenže má-li být hlavním cílem hospodářské aktivity podle Angely Merkelové konkurenceschopnost za každou cenu, je potřeba se ptát, jaké hodnoty to německá kancléřka jako křesťanská demokratka vlastně vyznává.

zdroj: Deutsche Wirtschaftsnachrichten 17. 12. 2012