Firma Boston Consulting Group už nám ve své analýze z roku 2011 avízovala, na co se máme připravit. Bohatí měli opět časový náskok, a ten využili. V listopadu 2012 jsme na e-republice uveřejnili článek Vyvlastněná Evropa, vyvlastněné Česko. To byl pouhý nástřel toho, co nás možná očekává. Nikdo by nepomyslil, že události naberou tak rychlý spád.

Banksterská elita pochopila, že pyramida se hroutí rychleji, než se původně předpokládalo. Inflace mohutně povzbuzovaná tištěním bezcenných papírků prostřednictvím FEDu a ECB je příliš pomalá na to, aby umožnila rychlé přivlastnění zbytku toho, co ještě vlastní střední třída. Ze všech ekonomických ukazatelů je zřejmé, že útok je veden především na střední třídu.

Nejširší základna pyramidy totiž žádné úspory a majetek nemá. Pak již ji nelze monetárně vydírat, leda si dál utahovat opasky jako v Česku a dávat si menší a menší porce k obědu v důsledku vládní politiky modrobolševiků Nečase a Kalouska. Je ovšem zbytečné si dělat nějaké iluze o tom, co bude předvádět eventuální příští vláda pod vedením ČSSD. Osobní kvality jejich vůdců, absence zdravého politického rozumu, chybějící politická odvaha včetně jejich nadšení pro současnou podobu EU - to vše vzbuzuje oprávněně velké pochyby. A žádnou vizi nové hospodářské politiky od těchto hochů čekat nemůžeme, a chytré ženy u nich šanci nemají. Nové montovny už nejsou na skladě, ani kdybychom pracovali úplně zadarmo.

Kypr se stal pokusným králíkem bank napojených na krizový management Bruselu. Přece by nevybrali Lucembursko. Tam je HDP na hlavu nejvyšší v EU. Čím je tato země nejbohatší v EU? Zemědělství 0,5% HDP, něco málo skomírajícího průmyslu a především přes 80% HDP tvoří "finanční průmysl". Je to daňový ráj premiéra Jean Claude Junckera, bývalého šéfa EU. A tento pán se proslavil následujícím výrokem:

Je potřeba zkoušet, co daňoví poplatníci unesou. Když to projde, jde se dál, krok za krokem.


Ve velkovévodství lucemburském má sídlo 200 bank. Když to krachne, tak se 470 tisíc Lucemburčanů může tiše rozejít do Evropy. Ropná nebo plynová pole v knížectví objevena nebyla.

Ve dvou pokračováních analýzy nazvané ESM a EFSF: Kam zmizely miliardy na záchranu eura jsme názorně předvedli, o jakou hru tady jde. Fakticky jde o největší bankovní loupež v historii lidstva. Dříve totiž neexistovaly sofistikované počítačové programy a internet a síla finančních trhů byla proti dnešku relativně slabá.

Dnes je na řadě Kypr, zítra země bývalého východního bloku. Václav Umlauf ve svém příspěvku srovnává Island a Kypr. Kypřané jsou podobně jako Češi zlenivělí konzumním způsobem života a pravděpodobně i zmanipulovaní tím, co jim televize a média naservírují.

Pondělní Hydepark na ČT 24 byl názornou ukázkou, jak plýtvat penězi daňových poplatníků. Co jsme se dozvěděli od zástupce ČSOB? Jedna posluchačka se ho zeptala, čím jsou kryté úvěry, Nevznikají peníze, které nemají krytí? Přišla šalamounská odpověď, že kredity "jsou kryty bankovními vklady". Moderátor se už na nic neptal. To je v kostce stav světové bankovní sféry. Nikdo se bankéřů na nic neptá a jejich instituce se stala příliš velkou na to, aby ji spravedlnost státu mohla postihnout (too big to prosecute). A pak jako daňoví poplatníci platíme skrze stát a EU jednu bankovní krizi za druhou.

Nezapomeňme, že v momentu, kdy dáváme peníze do banky, už nejsme jejich majitelem. Banka se stává naším dlužníkem a zaúčtuje tyto vklady nikoliv majetek na stranu aktiv, ale jako závazek, jako dluh banky vůči nám. A jak může dluh krýt úvěr, čili další dluh? Kdyby banka měla svůj kapitál, své peníze a půjčovala je, to by účetnictví vypadalo jinak. Ale víme, že tomu tak není. V České republice jsme výjimkou. Podnikatelská aktivita je zde tak mizerná, že banky mají víc vkladů, než mohou umístit úvěrů v ekonomice. Proto ani nepotřebují využívat systém povinných rezerv jako v zemích, kde vkladů dost není a musí si půjčovat na mezibankovním trhu. Ale to jsme také již dříve popsali.

Finanční alchymie je něco, co se lidem těžko vysvětluje. Jsou většinou uzavřeni ve schématech dogmatického a nekritického myšlení, které do nich dostala vládní a oficiální média, ať už pravicová nebo levicová. Na VŠE se kritické myšlení rovněž nepěstuje. Jen se změnila ekonomická dogmatika z komunistické na neoliberální schémata. Kde se pak moderátoři České televize mají pak něčemu přiučit, viďte pane Takáči?

Na přemýšlení, svobodné i nezávislé, existují různé think-tanky. Ty závislé pak platí dobře ti, kterým tyto myšlenkové studny slouží. Například web www.zerohedge.com je jeden z 25 neoceňovanějších webů zabývajících se ekonomikou. Nedávno zde byla uveřejněna analýza renomované skupiny The Boston Consulting Group pod názvem "Collateral Damage - Back to Mesopotamia? The Looming Threat Debt Restructuring". Hezký název, ty kolaterální škody - návrat k Mezopotámii? Kolaterální škody se staly módním výrazem 21.století. Zajímavé čtení po večerech. Určitě pak nebudete spát. V analýze toho, co nás čeká, je uveden rovněž propočet, viz níže.Ten udává, že je potřeba celoplošně provést státní vyvlastnění skrze daně u 26 % finančního majetku v USA, 34 % v EU a 27 % ve Velké Británii. Počítám, že tato analýza se dostala včas do rukou ruských oligarchů a peníze ulité před Putinem na Kypru včas stihli přeměnit na nějaké reálné hodnoty, nebo je ulít do bezpečí. Problémem je, že tyto informace se dostanou k těm, kteří obrovský majetek vlastní, dříve než k politikům, a ti už nemohou reagovat, i kdyby chtěli.