Ve Velké Británii byly publikovány výsledky projektu nazvaného Great British Class Survey, kterého se zúčastnilo 161,000 respondentů. Byl prováděn pod záštitou BBC a jeho popis najdete zde. Podle daných parametrů kombinujících ekonomický, sociální a kulturní kapitál se společnost nově rozdělila do sedmi vrstev.

Elita (Elite)
Nejbohatší a nejvlivnější skupina zcela oddělená od zbytku ostatních tříd kvůli svému majetku. Tato třída má nejvyšší úroveň všech tří druhů kapitálu.

Zavedená střední třída (Established middle class)
Podle majetku druhá v pořadí, největší skupina s vysokou mírou kulturního kapitálu.

Střední třída techniků (Technical middle class)
Malá oddělená skupina, prosperující, ale s nízkým kulturním a sociálním kapitálem. Vyznačuje se sociální izolací a nezájmem o kulturu.

Dělníci s vyšším postavením (New affluent workers)
Mladá sociologická skupina, kulturně a sociálně aktivní se střední úrovní ekonomického kapitálu.

Tradiční dělnická třída (Traditional working class)
Úroveň všech tří úrovní kapitálu nízká, ale ještě nelze mluvit o deprivaci. Její příslušníci mají ekonomický kapitál v domech, kde bydlí a jejich věk se pohybuje kolem 66 let.

Noví zaměstnanci ve službách (Emergent service workers)
Nová městská skupina relativně chudá, ale s vysokým kulturním a sociálním kapitálem.

Chudáci (Precariat)
Nejchudší a deprivovaná třída s nejnižší úrovní všech tří kapitálových ukazatelů.

Je zajímavé, že chudáci a elita výrazně vypadli z ukazatelů hodnotících úroveň střední třídy. Jde o asociální skupiny, které žijí mimo zbytek lidské komunity.