Papež František I. přemýšlí podle některých agenturních zpráv o uzavření Vatikánské banky IOR (Istituto per le Opere di Religione).

Na jednom setkání kardinálů před konáním konkláve padl návrh uzavřít banku IOR kvůli obviněním z praní peněz a kvůli neprůhlednosti jejího hospodaření. Obvinění ze strany Evropské unie vedla k zastavení možnosti placení bankovními kartami uvnitř Vatikánu. Že se o tom na kolegiu kardinálů hovořilo, potvrdil Claudio Maria Celli, prezident Papežské rady pro sociální komunikaci a média agentuře KAI: "Papež zvažuje tyto návrhy".

Podle arcibiskupa Celliho, který je nejpravděpodobnějším kandidátem na úřad státního sekretáře, papež likvidaci IOR nevylučuje. Banka IOR byla založena v roce 1942, aby spravovala majetek církve. Dnes má 112 zaměstnanců, dostala se však kvůli údajnému praní peněz již vícekrát na titulní stránky novin.

Přejme papeži Františkovi, aby ve zdraví vytrval, aby mu Duch Svatý přiváděl do cesty poctivé a schopné spolupracovníky, a aby na místě bankovní instituce IOR vznikla nová moderní banka, pracující na principech etického bankovnictví, která bude naprosto transparentní a bude se řídit již jinými principy bankovnictví, než které platily až doposud a které vedly k současnému kolapsu finančního systému. Možností je spousta, jen otevřít svá srdce a opustit vězení starých myšlenkových schémat.

Zdroj: www.umlaufoviny.com