Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!

O návrhu poradenské firmy Boston Consulting Group (BCG), že by v Evropě mělo být vyvlastněno 34 % finančního majetku jsme již psali. Od slov k činům není daleko a možnost sáhnout na vklady evropských střadatelů se stává realitou, podpořenou návrhem zákona EU. Party musí někdo zaplatit.

Dnes byla uveřejněna další jobovka. Vyvlastnění finančního majetku pro odstranění škod způsobených excesy bank a neschopnými politiky prý stačit nebude. Proto je třeba sáhnout na majetek těch pilných a spořivých, kteří splatili bankám své hypotéky v naději, že také něco nechají svým dětem. BCG navrhuje uplatnit model Německo 1952. Tehdy byla uvalena daň na majetek ve výši 1,67 % po dobu 30 let. Kromě toho je navrhováno razantní navýšení daně dědické.

Vlastnictví je tedy jenom iluze. Naopak rádci doporučují snížit výrazně daň ze mzdy, aby ti, kteří o majetek přijdou, dostali pobídku být pilní, aby si zase mohli svůj majetek odpracovat. Zřejmě si poradci myslí, že tito budou pilní jako včeličky, aby jim zase při příští party bylo sebráno znovu všechno.

Jen tak mimochodem pro ty, kterým nedojde ihned, o jakou částku se jedná: Spočítala jsem si, že bychom museli se synem, který je spoluvlastníkem našeho domu a ještě studuje, odvádět 85 000 Kč ročně! Teď se můžeme hádat, které vyvlastnění je horší – to komunistické, nebo kapitalistické ve prospěch finančního kapitálu.

Zajímavé bude sledovat diskusi k tématu na stránkách:
www.deutschewirtschaftsnachrichten.de