Výbor pro oceňování plodin (World Food Prize committee) dává celkem standardně ceny GMO koncernům jako Syngenta nebo Monsanto. Obecný argument zní, že GMO plodiny zvyšují výnosy a snižují dávky pesticidů. Zlé jazyky tvrdí, že odměňování těchto firem je přímo úměrné míře jejich sponzoringu, protože s chemickou firmou Dupont Pioneer tuto cenu fakticky financují.

GMO firmy se na svých stránkách chlubí podobnými argumenty. Ty ovšem zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak samy tvrdí. Ověřená studie nedávno publikovaná v časopise International Journal of Agricultural Sustainability jim dává pořádně zabrat. Vědci se zaměřili na prozkoumání těchto ideologických tvrzení exaktním způsobem. Hlavní autor studie Jack Heinemann není žádný popírač GMO, ale je genetickým inženýrem.

Jsem genetický inženýr. Ale je velký rozdíl mezi genetickým inženýrstvím a mezi firmou, která prodává geneticky modifikované produkty.


Studie porovnává užití a ekonomiku GMO plodin v USA proti západní Evropě, kde jsou málo rozšířeny. Běžné argumenty suverénně tvrdí, že USA získala díky GMO plodinám ekonomický náskok před západní Evropou. Ovšem podrobné zkoumání statistik Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství (FAO) ukazuje, že mezi léty 1995-2010 nebyl v ekonomice a výnosnosti žádný velký rozdíl. Navíc v některých vybraných plodinách měla Evropa v letech 1985-2010 větší výnos než USA. Dlouhodobě se ukazuje, že na výnos má mnohem větší vliv klima a počasí obecně než GMO mutace.

Závěr studie ukazuje, že vyšší výnosy či ekonomické zisky GMO manipulací nejsou tak velké, aby se projevily v celkových statistikách. Studie varuje před mnohem nebezpečnějším vývojem. V roce 2005 si farmáři mohli vybrat z téměř 9 tisíc různých odrůd kukuřice. Pod vlivem GMO se tento počet zredukoval o dvě třetiny. Navíc jsou tyto monokultury náchylné ke stejným chorobám, napadají je stejní škůdci a při náhlé změně klimatu (např. sucho) se tyto negativní efekty mezi sebou ještě násobí. Dnes je např. kukuřice podle hybridů ze 47 % odvozena pouze z jediné odrůdy Reed Yellow Dent. Stačí jedna nová choroba, jako to bylo v roce 1970 v USA pro kukuřici, a farmáři mohou přijít o celou úrodu. Tehdy farmáře zachránilo jen to, že v roce 1971 přišlo počasí, které tento patogen silně omezilo.