Portugalci začínají nový rok 2014 zvesela. Sílí tlak na výprodej veřejných služeb do rukou privatizátorů, kteří obratem navýší ceny o 100 % nebo i víc, jako jsme toho svědkem v případě hospodaření s vodou v České republice. Proto vstoupili Portugalci 26. 12. 2013 do stávky proti privatizaci odpadového hospodářství.

Avšak naštvaní občané byli mimořádně vynalézaví a nerudovské „Kam s ním“ vyřešili jednoduše. Zabalené odpadky skládají přede dveře filiálek bank. Peníze z privatizace mají přeci zaplnit díry v bankovních bilancích, které občané nezpůsobili. Portugalci zřejmě nechtějí skončit jako Řekové.

I tak může vypadat občanská neposlušnost. V ostatních evropských městech je akce přijímaná pozitivně. Řecký blog ATTICA Nea píše: „Dobrý nápad, mohli bychom se od Portugalců učit“! A možná nejen Řekové se mají co učit, ale my také.