Internaut, který si zřídil účet na Facebooku nebo na jiné tzv. "sociální síti", patří svým uvažováním spíše do blázince, než do svobodné společnosti přemýšlivých lidí. Dal svá soukromá data navždy k dispozici jedné obchodní společnosti, která žije z toho, co on sám odvede jako "práci zdarma" na síti. A tyto společnosti žijí z toho, že systematicky prodávají jeho privátní data obchodním firmám na reklamní, politickou a jinou manipulaci, která z něj opět dělá blbce. A navíc tyto korporace s NSA uzavřou tučný kontrakt na její či jeho sledování. A nadšený zasíťovanec tuto firmu každému na potkání chválí a vyzývá všemi možnými firemními způsoby ostatní kamarády a kamarádky, aby se k tomuto korporátnímu humbuku připojili. Každému podle jeho gusta.

Všichni lidé však nemyslí stejně hloupě, asociálně a antikomunitárně, tak už to na světě chodí. Simon Lincelles je aktivní člen společnosti Ars Industrialis. Tato asociace se angažuje pro "průmyslovou politiku technologií ducha". Podívejte se na toto video, které natočili. Ukazuje v 9 minutách fascinující svět kolektivní tvořivosti open source programů a práce, kterou pro vás děláme třeba i my na tomto webu.Úvodní graf připomínající živý organismus ukazuje v průběhu několika měsíců komunitu svobodných, aktivních a tvořivých lidí, kteří jsou angažováni v rozvíjení a využití programu Python. Jde o typickou ukázku světa tzv. "participativní ekonomiky", která například jen v open source vyprodukovala zdarma všechny klíčové programy pro naše PC. Jaký je zásadní rozdíl mezi prací těchto skupin a a mezi placenou a částečně nedobrovolnou činností ve firmě?

Zatímco ve firmě je více méně hierarchické prostředí řízené systémem vnějšího nátlaku, celá struktura otevřené společnosti běží přesně opačně. Lidé pracují svobodně, spojují se podle vlastních potřeb a zájmů. Dělají především to, co dává smysl a až následně zisk. Jejich činnost je orientovaná pro druhé a směrem ven, zakládají globální demokratickou komunitu svobodných lidí, a ne systém planetárního korporátního fašismu.

Příkladem této participativní a demokratické kultury může být Wikipedie, kterou dnes používá skoro každý, nebo operační systém Linux. Nebo rozšířený komunitní systém Wikipedie nazvaný Tiki-Wiki, který používá náš web. Společně sdílené výsledky zakládají jiný typ společnosti a jiný styl života, než na jaký jsou zvyklí zdejší stádně opečovávaní našinci. Podívejte se na tematické číslo o přímé demokracii (2012-42) a na číslo věnované Alternativní ekonomice (2013-12).