Minulé pokračování zanechalo spirituálního pana Nováka ve světě virtuózů ducha, které nikdo nevidí v televizi, protože jsou příliš nenápadní. Nevyčnívají v ekonomické sféře společnosti a náboženství, protože v práci a v kostele bytují zcela na okraji a bez velkého nasazení. Jsou svobodní, proto se většinou vyhýbají stavům a místům, která by mohla jejich svobodu trvale ohrozit. Zato je často najdeme na ztracených postech ve společnosti, kde jde o podstatné věci. Jenže právě pro tyto věci se většina nesvobodné společnosti stala slepou. Korporativně vedená média a náboženští představitelé mají přece své zájmy a navíc hodně odlišné. Virtuózové spirituality jsou spolehlivě chráněni před zvědavými zraky veřejnosti způsobem života spojeným s nenápadnou angažovaností. Okolní lidstvo chce také duchovno a také se po něm pídí. Ale potřebuje duchovno, které lze v daném čase potřeb koupit a pak zkonzumovat. Protože panuje poptávka, existuje i čilá nabídka a ekonomicky založené duchovno všeho druhu jen kvete. Což je dobře, protože pravý diamant se nejlépe skryje v kupě bezcenného lesklého braku.<BR><BR>Pan Novák má tedy klid na duchovno, protože neklidné okolí puzené potřebami si už potřebné duchovní ukájení našlo. Televize a kino teď nabízí dostatek bojů s nečistými silami všeho druhu: chrlí oheň, mluví sprostě a převracejí kostelní lavice. Panu Novákovi se také občas, i když jen velmi zřídka stane, že k němu Absolutno promluví skrze <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=371">jednorázové znamení</A>. Možná se mu to stává častěji, ale my pesimisté vycházíme z biblicky ověřeného faktu, že u Boha je tisíc let jako jeden den. A za 24 hodin se toho moc nenadělá, to ví každý. Zatím nekomentujeme osobní vztah k Absolutnu v podobě modlitby a meditace. Spirituální aktivitu pana Nováka prozatím nese základní moment: hledání smyslu života vůči neodkladné smrti. <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=325">Umře, tedy se modlí</A>. Pro duchovní život to stačí. Ale přesto vstoupil do zaslíbené země tím, že pozoroval děti na pískovišti, překročil Štolpich, spirituálně vnímal vůni borovice a tak podobně. Prostě dělal nenápadné věci, navenek neviditelné a ekonomicky zcela neužitečné.<BR><BR>Další krok na cestě se týká nového vnímání světa. Spirituálky a spirituálové mají jiný svět, protože vidí něco jiného. Nejsou determinováni ekonomickým viděním reality, protože svobodný člověk <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=364">není idiot</A>. Sdílejí společný svět zjevený mimo ekonomickou nutnost a ukájené potřeby. Tento tisíciletí trvající svět se ukazuje tím, že o sobě dává vědět pomocí znamení. Božstvo se občas smiluje a nějaké znamení opravdu dá. Duchovně vnímaný svět existující po tisíciletí a aspirující na nesmrtelnost je mnohem zajímavější a životnější než monotónní osvětí bezprostředních zájmů ukončené smrtí. Pan Novák by rád pobýval v novém druhu existence co nejčastěji. V tomto se podobá náhražkovým spirituálům, kteří by zálety Jinam rádi provozovali také co nejčastěji. Ale ekonomové si na to musí nejprve vydělat nebo vzít dovolenou. Pan Novák není vůči duchovnu vázaný ekonomicky, jen znameními. Ale ta jsou vzácná, pokud se zjevují sama a spontánně.<BR><BR>Z předešlého je jasné, že svobodný způsob existence musí být schopen žít také podle znamení, která jsou čtena s určitou pravidelností a spolehlivostí. Náhodně daná znamení nestačí, <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=292">nepřátelé duchovního života</a> vynikají mocí a silou: ekonomicky založená nuda, trvalé riziko nevěry a neodkladná smrt. Například pan Novák byl kdysi mladý a zamilovaný. Pak se rozhodnul do toho praštit a od té doby žije své duchovno v rodině s nepopiratelnými ekonomickými nároky, které mu naštvaná rodina staví na stůl s hrnkem ranní kávy. Oprávněně totiž podezřívají hlavu rodiny, že se do ekonomického boje nevrhá se stejnou vervou jako okolní muži v panelákovém doupěti. Jenže boj o každodenní porcování mamuta jej nechává chladným, což ještě více rozohňuje nechápavou rodinu provozující náboženství v rámci svých oprávněných potřeb. Protože oni "to" přece dělají také, o to více nechápou šéfa jejich betonové buňky. Pan Novák musí hledat znamení i z toho důvodu, že svět postavený na čisté gratuitě náhodných směrovek by nestačil udržet autentické duchovno, které mu poskytuje to jedno potřebné: plnost svobody a plnost života.<BR><BR>