Evropské hymně, Ódě na radost ukázal Mach záda a evropskou vlajku odmítá taky. Prý je neuznává a „žádná evropská hymna a vlajka prostě neexistují“.

Co znamená evropská hymna

Víme, že melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena. Tu v roce 1823 složil na slova lyrické básně Friedricha Schillera „Óda na radost“ z roku 1785. Evropská hymna byla za oficiální hymnu Evropské unie přijata roku 1985 a vyjadřuje společně sdílené hodnoty, svobodu, mír, solidaritu, Schillerovu i Beethovenovu vizi bratrství všech lidí. Její znělku si můžete poslechnout zde.

„Žádná evropská hymna a vlajka prostě neexistují“

Evropské hymně, Ódě na radost ukázal europoslanec Mach záda a evropskou vlajku odmítá taky. Prý je neuznává a „žádná evropská hymna a vlajka prostě neexistují“.

Petr Mach wrote:
Žádná evropská hymna a vlajka prostě neexistují. Voliči v referendu odmítli evropskou ústavu, podle které měla mít EU oficiální hymnu a vlajku. ... Někteří představitelé EU se tváří, že je jedno, když voliči jejich návrhy odmítnou. Proto jsem nevzdával hold ani "vlajce" ani "hymně".
Zdroj: https://www.facebook.com/petrmach.cz?fref=ts

„Co Klausův žák chce a po čem touží?“

To je citovaný název odstavce z minulého článku. Už dříve jsme upozornili na to, že Mach a jeho strana Svobodných může celkem jistě být jen náhradní politickou partají a také jsme ukázali, jak nebezpečnou politickou cestu Mach razí. Opakujeme, že jeho úmysl zrušit úřady práce a nechat volnou ruku otrokářským pracovním agenturám mluví za vše.

Mach jistě touží po mediální slávě a chce být tedy středem pozornosti. Hned první den v europarlamentu se ukázal se vším všudy. Jeho výstup si zasloužil vskutku velkou mediální pozornost, tak jak to učinil i výstup jeho učitele Klause se ztraceným perem z Chile. Co tímto vystoupením Mach vyjádřil a kam směřuje? Kromě veřejně lacině prezentované „vzdorovitosti“ a „boje za lid“ vyjádřil i neznalost etického chování a směr k otrokářskému řízení státu.

Co je to etika a jakou ne-etiku užívá Mach

Připomeňme, že slovo etika pochází z řeckého éthos (mravní), jehož autorem je známý filozof Aristoteles (384-322 př. n. l.). Jak pojednává ve své Magna Moralia, základem etiky je „zdatnost (mohutnost, dynamis)“ a také je „částí, ba východiskem politické nauky“.

Nabízí se otázka. Jedná Mach řádně? Činí svou politickou etikou Mach pro svoji krajinu dobro?

Aristoteles k tomu wrote:

Jestliže tedy někdo chce jednat/v politickém životě, musí být jeho povaha řádná (to éthos spúdaios).
Vskutku však politická nauka je nejlepší mohutností, takže jejím cílem je dobro. Musíme tedy, jak se zdá, mluvit o dobru, a to ne o dobru zdola, nýbrž o dobru pro nás; nejde totiž o dobro bohů, nýbrž o tom je jednak výklad na jiném místě, jednak úvaha o tom přísluší jinam. Musíme tedy mluvit o dobru v obci.

(Magna Moralia, s. 11)


Dále, předmětem etiky je morálka, která obsahuje morální hodnoty, normy chování. Mach tomuto však nejspíš moc nerozumí a lidé, kterým se jeho chování líbí, taky moc ne, jelikož mu za jeho chování na facebooku dávají "like" jako na běžícím pásu. Lidé ho asi uznávají proto, že morální předpisy nedodržuje a sami o nich nemají ponětí.

Kde je Mach?

Ptáme se proč tedy, když Mach tvrdí, „žádná evropská hymna a vlajka prostě neexistují“, sedí v europarlamentě? Proč si nejde sednout zády jinam? Když chce hájit občany, kteří evropskou hymnu ani vlajku v referendu neodsouhlasili, proč to nedělá eticky zdatně? Možností je spousta, jako například rozpoutat veřejnou diskusi na toto téma, psát články na svém osobním webu i webu své politické strany nebo jít do televize.

Mach však nedělá ani jedno z napsaného, jeho cíl nebyl předem naznačen. Machovi etika téměř nic neříká. Webové stránky www.svobodni.cz to také dosvědčují. Nemají zveřejněný ani vytvořený žádný politicky etický kodex. Machovo vystoupení jen ukazuje na nevědění, co znamená eticky jednat. Možná, že nastudovat Aristotelovu Magnu Moralii by mu stálo skutečně za to. Ještě známější a slavnější je Aristotelova Etika Nikomachova, ve které se dočteme například o ctnostném jednání.

Pokud Mach neuznává evropskou hymnu, neuznává ani prostřednictvím ní ve svém jádru hlásanou svobodu, mír, solidaritu. Tím se dostáváme k otázce: "Kde je Mach?" To prozatím přesně nevíme. Víme jen, že od demokracie a eticky dobrého jednání pro naši zem se vzdaluje na míle daleko.