Před drahným časem, tj. v <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=385">pětapadesátce</A>, jsme zanechali pana Nováka na dalším prahu duchovního života. Jeho existence na přechodu vyžaduje další rozlišování, antož komercium na absolutní citovku. Tak jsem chrabře nazval stav, kdy zamilovaný pan Novák hledá stále většího Boha. Musím totiž na Nováka něco prozradit. Teď je sice církevně ničím, ale před současným duchovním hledáním se motal kolem různých severočeských guru. Ve zdejším nenáboženském prostředí lidi věří na nejrůznější pitomosti. Jak víme, náboženská potřeba je založena čistě ekonomicky a proto je lidem i nám vrozena. Novák začínal u vůdců, kteří si nechávají platit pětistovku vstupného za duchovní přednášku, děti polovic. Vám se to možná zdá mnoho, mně také. Ale mnozí severočeši si myslí, že kvalitní náboženské věci se ani pořádně zaplatit nedají. Proto nás neplatí a jiné borce přeplácejí. Pan Novák od pětistovkových guru odešel s pocitem zklamání. Nadšení nad tajemnými naukami sláblo s rostoucím poznáním, že jeho milovaní guru byli až příliš na prachy, včetně pohodlného života na cizí účet. Ekonomický princip slasti a zisku z ukojených potřeb možná stačil jeho soukmenovcům, ale jemu nikoliv. Někteří jeho známí dodnes kupují v označeném kšeftu potraviny nabité pozitivní energií. Nováka už navíc unavilo obalovat rohy nábytku molitanem; případný náraz by totiž ochromil pracně získané pozitivní myšlení.<BR><BR>Zajímavější situace nastala, když objevil skutečnou výchovní meditaci. Zde už nešlo v první řadě o prachy, ale o dosažení Absolutna. Navíc guru sídlil až v New Yorku a nic od něj nechtěl, kromě vstávání ve tři ráno. To skrze společnou meditaci vytvořili jeden planetární, pozitivně nabitý modlitební řetězec. Pan Novák se stal duchovním Batmanem, ale zcela tajným. Meditace, asány a dechová cvičení prohloubily jeho vědomí a daly mu nový pocit životní síly a energie. Dokázal zastavit myšlenky, vytvořit v mysli pocit absolutní prázdnoty, transformoval duchovní energii kosmu skrze objevené body na těle a naučil se i mnoho jiného. Navíc se uklidnil, četl zajímavé věci, přestal kouřit, zhubnul, nepil. Pokud se přece jenom rozhodl ztrácet čas sexem, pak z toho měla nepopiratelný prospěch i paní Nováková. <BR><BR>Kde byl problém? V pocitu Absolutna. Novák duchovně rostl, nepopiratelně. Ale jeho protějšek, ono duchovní „Ty“, bylo stále stejné. Nepopiratelně. Duchovní superman měl zvláštní pocit citové nesouvztažnosti. Na jedné straně zažíval obohacování a objevoval neznámý vnitřní svět. To jej natolik zaměstnalo, že několik let na nic jiného nemyslel. Celkem automaticky předpokládal, že i Absolutno se mu postupně bude jevit v nové podobě. Ve skutečnosti se jeho spirituální protějšek příliš neprojevoval. Zval jej sice na stále další objevy směrem k Já, ale stále stejným hlasem. Absolutno mělo pouze jednu podobu, jeden hlas, jedno volání. Novák tomu nerozuměl. Narážel na zeď Absolutní lhostejnosti, i přes stále větší osobní zisky na poli duchovním. Absolutno ve východní podobě si nasadilo masku. Stalo se <em>personou</em> (viz minulá pokračování), čili neosobní silou, která jej unášela směrem ke kosmické Jednotě. Jenže Novák stál především a primárně právě o Absolutno jako takové a nikoliv o absolutní Jednotu čehokoliv s čímkoliv. Pan Novák musel začít rozlišovat.<BR><BR>