Jak víte, náš web rád ukazuje grafy, a pak nechá čtenáře přemýšlet po svém. Vyslechli jsme hlasatele zářných US-zítřků a rozhodli jsme že, vám tuto růžovou budoucnost názorně předvedeme. Všechny data jsou vzata z archivu miliardářské US-nadace zvané Peter G. Peterson Foundation. Balík grafů za rok 2015 najdete v pdf zde. Vybrali jsme pro vás hlavní perly a jejich celkový přehled najdete zde.

1. Zbrojení

USA utrácí na zbraně víc, než 8 ostatních největších zemí světa dohromady. Čisté náklady na zbrojení pohlcují neuvěřitelných 20 % všech federálních výdajů. To je tolik jako všechny sociální výdaje, nebo spojené výdaje na sociální a nemocenské pojištění (Medicare a Medicaid).Hlavní herec obrany Stropnický se má na co těšit, a my také. Nejspíš ve zbrojení "po emericku" doženeme Rusko. Další graf ukazuje poměr celkových výdajů na obranu, špionáž, odposlechy, výzkum atd. vzhledem k jiným položkám federálního rozpočtu.Ten Pax Americana něco stojí, jak vidíte z celkového koláče. Tady máme co dohánět. Pořád ještě dáváme peníze na školství nebo na zdravotnictví, nebo dokonce na kulturu, to je hrozné...

2. Technologické zaostávání

Starší článek ukázal že třetí největší vývoz Kalifornie je průmyslový šrot (USA splácí dluh Číně potravinami a šrotem). Technologické zaostávání USA ukazuje tento graf.Od roku 2002 přestaly USA být čistým vývozcem high-tech strojírenských výrobků. Tento US-deficit jsme už dohnali, viz růst německých lisoven plastů v Česku a skladů Amazonu.

3. Zaostávání v patentech

Podle World Intellectual Property Organization (WIPO) stoupl počet patentů Číny o 35 % jen v letech 2010-2011. USA je dávno vzadu, stejně jako Česko.K tomu si přečtěte naši studii Technologické zaostávání aneb Důvod válek vedených Západem. A tyto zaostalé země spojí korporace přes otrocké smlouvy typu TTIP do jednoho vyděšeného a ohroženého bloku proti zbytku světa zemí v BRICS, navíc pod taktovkou USA jako vojenské velmoci. Viz heslo "transatlantická smlouva". Máme se na co těšit v příštích 10ti letech, než skončíme u high-tech klacků...

4. Děláme národ žebráků

Článků k rostoucí chudobě v USA jsme napsali již spoustu, klikněte si na heslo "minimální mzda" a "korporátní fašismus". Podívejte se na věkové skupiny ohrožené vývojem po roce 2006.Jejich situace se již bude jen zhoršovat, protože vypadnou z trhu práce a přejdou do chudoby. USA náš vzor, toto plníme na jedničku. Včetně všech více či méně úspěšných pokusů o vykradení veřejno-právních institucí, jako zdravotní a důchodové zabezpečení. Viz heslo "sněmovní Mordor" či "Miroslav Kalousek" nebo "Vladimír Dlouhý", nebo obecně "Goldman Sachs".

5. Jak bohatneme, tedy jak kdo

V distribuci bohatství směrem k horní smetánce se nám i USA daří skvěle. O rozdělení bohatství jsme psali několik studií. Viz heslo "jedno procento" a "Thomas Piketty".Podobné grafy jsme komentovali několikrát, viz předešlé studie. Zbytek tohoto smutného příběhu se skrývá v heslech "korporátní fašismus", "válka čtvrtého druhu" a "dirty wars".

6. Američanům už jejich země nepatří

Podívejte se na podíl státního dluhu USA vlastněný cizími investory. Takže zbývá řečnická otázka: Komu patří Amerika?To jsme za Kalouska a spol také zvládli, socani pilně pomohli. Češi se učí rychle, neoliberální abecedu kradení ze státního zvládli pod tatíčkem Klausem na jedničku. Američané nás také patřičně pochválili a převzali nakradené bohatství do svých bank a do daňových rájů. Viz heslo "offshore-leaks".

7. Jak to skončí...

No comment k poslednímu grafu. Jde o historický přehled zadlužení USA vzhledem k HDP.Viz hesla typu "ekonomika dluhu" "bail-in", "záporný úrok", "FED" nebo "ECB" "mario draghi" a podobně. Kdo už sedíte v tomto letadle, tak se připoutejte, asi to půjde do vrtule. Zbytek rozumných si mediálně vyřvávané letenky na tento typ zážitkového letu asi kupovat nebude.