Existence tajných služeb poutá přirozeně pozornost velkého množství lidí, protože vzbuzuje zvědavost a s tím spojenou potřebu klást otázky, na které lze někdy jen obtížně, pokud vůbec, poskytnout odpovědi.

Do převratu v roce 1989 fungovala v ČSSR tajná služba StB. O té se dá dnes říci, že se jednalo o organizaci, na kterou panují krajně odlišné názory. Můžeme tak slyšet, či si přečíst, že „estébáci“ byli neschopní líní pitomci nebo naopak velmi schopní – všeho schopní, vzdělaní lidé. V každém případě StB nepracovala bez rozsáhlé sítě pomocníků a zde se objevuje i téma debaty „vědomý nebo nevědomý agent – spolupracovník StB“.

Pozvání přijal Stanislav Novotný, který spoluzakládal Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů StB – nikoli ÚSTR a Jan Schneider, bezpečnostní analytik. Debata je součástí připravovaného tématicky zaměřeného seriálu.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!