Klíčovým "důkazem" pro statistiku onemocněním Covid-19 a s nimi souvisejícími státními opatřeními všeho druhu je pozitivní test na přítomnost viru, jenž má způsobovat onemocnění obecně známé pod mediální zkratkou COVID-19. Jeho základním prvkem je tzv. "PCR test", kdy se chemickou reakcí testuje přítomnost určité části genetického kódu (DNA nebo RNA) skrze tzv. polymerázovou řetězovou reakci (Polymerase Chain Reaction, PCR). Výtěr z nosohltanu se testuje na přítomnost viru SARS-CoV-2 skrze izolaci RNA viru. Pak běží detekce pomocí PCR skrze mechanismus tzv. "reverzní transkripce" (RT-PCR). Tato metoda se dnes považuje za tzv. "zlatý standard" pro diagnostiku SARS-CoV-2, protože prokazuje přítomnost nukleových částic viru ve vzorku.

Jiná věc je, zda je člověk pravdu nemocný, nebo ne. Pozitivně testovaný člověk nemusí být nemocný, protože nemá klasické příznaky chřipky, tj. teplotu, kašel, ztrátu čichu a chuti. A dokonce nemusí být pozitivně testovaný pacient ani infekční. Kompletní PCR test pro samoplátce stojí např. podle laboratoře Synlab 1 756 Kč. A těchto testů se u nás dělaly tisíce a na jejich základě se tvořila i statistika nákazy. Základní otázka zní: Je RT-PCR test spolehlivý z hlediska vědecky prokázané účinnosti?

Studená sprcha pro PCR

Celý spor se týká studie publikované v lednu 2020 pod názvem "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25(8) 2020). Stručně řečeno, tato studie je naprosté fiasko a přitom tvoří vědecký základ testování na přítomnost koronaviru skrze metodu PCR. Dne 27. listopadu 2020 byla publikována zásadní a zcela devastující kritika této studie. Tato nová studie bude mít s velkou pravděpodobností zásadní dopad na ratifikace testu PCR na covid. Přezkoumání se týkalo vědecké hodnoty původní studie, etické hodnověrnosti jejích autorů a hlavně spolehlivosti RT-PCR testu navrženého podle výsledků této studie.

Kritické přezkoumání tzv. "dokumentu Corman-Drosten" z listopadu 2020 pod přeloženým názvem Externí vzájemné hodnocení testu RTPCR k detekci SARS-CoV-2 odhaluje 10 hlavních vědeckých nedostatků na molekulární a metodické úrovni: důsledky pro falešně pozitivní výsledky najdete kliknutím na odkaz. Nejsem odborník v oboru, ale jako kriticky myslícímu občanu se mi zdá, že tento Corman-Drosten Review Report vydaný pod autoritou International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS) má dostatečnou autoritu. V případě PCR testu jde o hlavní testovací metodu na koronavir a toto kritické přezkoumání studie publikované o rok dříve našlo 6 zásadních a 4 menší nedostatky. Nová studie konstatuje, že výsledky předešlé studie PCR testu nemají vědeckou úroveň a někteří tvůrci studie byli v jasném konfliktu zájmů. Mezi fatální chyby, které zcela zneplatňují protokol testování PCR v modu Corman-Drosten patří zejména toto:

 • Je nespecifický kvůli chybné konstrukci primeru;
 • je enormně variabilní;
 • nemůže rozlišovat mezi celým virem a virovými fragmenty;
 • nemá žádné pozitivní ani negativní kontroly;
 • nemá standardní operační postup;
 • nezdá se, že by byl řádně přezkoumán.


Citujme závěr studie, který zcela invaliduje zavedení této testovací metody v rámci publikovaného výzkumu založeného na takto zkoumaném protokolu PCR.

Rozhodnutí o tom, které testovací protokoly jsou publikovány a široce dostupné, leží přímo v rukou Eurosurveillance. Rozhodnutí rozpoznat chyby zjevné v dokumentu Corman-Drosten má tu výhodu, že výrazně minimalizuje lidské náklady a utrpení do budoucna. Není v nejlepším zájmu Eurosurveillance stáhnout tento dokument? Náš závěr je jasný. Tváří v tvář všem zde popsaným obrovským chybám a chybám v návrhu protokolu PCR dochází k závěru, že v rámci vědecké integrity a odpovědnosti není na výběr.


Studie je dostupná na internetu a nyní čekám od odborníků ve zdravotnictví, aby se k celé věci veřejně vyjádřili. Otázka je jasná:

 • Jsou používané testovací kity RT-PCR v Česku založené na kritizované studii Corman-Drosten publikované v Eurosurveillance v lednu 2020?
 • Mají její kritikové z listopadu 2020 pravdu v tom, že tento výzkum byl úplné fiasko a byl zmanipulovaný farmaceutickými společnostmi?


Vrátím se se k našemu článku ze začátku října 2020 pod názvem Očkováni neoliberalismem a skrze byznysmena Prymulu. V závěru byla následující výzva na vládu a zdravotníky.

 • Sestavení nezávislé komise, která prověří statistická data ohledně epidemie Covid-19.
 • Apel na vládu, aby nepodlehla tlakům farmaceutických firem a zajistila lidem jejich právo na kvalitní lékařskou péči: "Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon." (Ústava ČR III, 34).
 • Zákony dává Sněmovna, a ne Prymula, i když je patentovaný místodržící farmaceutických firem.
 • Vyzvat skrze petice a osobní interpelace na poslance v Poslanecké sněmovně ČR, aby se o celou věc zajímali. Sněmovna má nepřímou, ale jasnou možnost ovlivňovat rozhodnutí vlády a politiky VZP ohledně platby za kvalitní vakcíny.
 • Apel na vládu, že kupovaná vakcína musí být ta nejlepší podle světových standardů vypracovaných a otestovaných v rámci WHO a ověřených našimi zdravotnickými institucemi.
 • Vláda musí zaručit, že kontrakt na nákup vakcíny projde striktním výběrovým řízením, které provede nezávislá komise morálně slušných odborníků bez přímých vazeb na farmaceutické společnosti a bez konfliktu či střetu zájmů vzhledem k dané zakázce.


A nyní si nahraďte slovo "vakcína" slovem "testování PCR" a můžeme udělat stejný apel. Nějakou západní korporátní vakcínu jsme asi pře(d)platili, ale nic nemáme. Zato testovací PCR kity jsme koupili po tisících a podle jejich výsledků jsme provedli lock-down v celém státě. Pokud se prokáže, že vláda podvodným způsobem uvedla občany do výjimečného stavu daného tzv. "pandemií", a to pomocí falešných testů PCR, tak máme čistý model toho, co jiný článek o covidu nazval Korporátní management strachu.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!