Nejvyšší soud přijal 30. června 2022 poměrem hlasů 6:3 rozhodnutí, které omezuje možnost Agentury pro ochranu životního prostředí regulovat emise oxidu uhličitého, což přinese prospěch elektrárnám a společnostem pro fosilní paliva v celých USA a zásadně omezí schopnost vlády řešit zhoršující se klimatickou katastrofu.

Rozhodnutí, které napsal předseda Nejvyššího soudu John Roberts a k němuž se připojili konzervativní soudci Clarence Thomas, Samuel Alito, Amy Coney Barrettová, Neil Gorsuch a Brett Kavanaugh, konstatuje, že EPA nemá pravomoc ukládat omezení emisí uhlíku tím, že nařídí přechod na čistší zdroje energie. Rozhodnutí znamená, že kritický úkol omezit emise skleníkových plynů bude mít na starosti Kongres, a nikoliv EPA a její personál složený z vědeckých odborníků.

"Soud dnes zbavuje EPA pravomoci, kterou jí dal Kongres, aby reagovala na nejnaléhavější ekologickou výzvu naší doby," napsala soudkyně Elena Kaganová v odlišném stanovisku, k němuž se připojili soudci Sonia Sotomayorová a Stephen Breyer. "Ať už tento soud ví o čemkoli jiném, nemá ani ponětí o tom, jak řešit změnu klimatu. Přesto dnes soud brání opatřením Kongresem pověřených agentur, která mají omezit emise oxidu uhličitého z elektráren. Soud jmenuje sám sebe - namísto Kongresu nebo odborné agentury - rozhodovatelem o klimatické politice. Dokážu si představit jen málo děsivějších věcí."

Řada energetických magnátů a skupin obchodujících s fosilními palivy tlačila na případ, který by mohl agenturu EPA odrovnat a zvýšit tak jejich zisky. Snad nikdo však neudělal více pro to, aby se případ Západní Virginie versus EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) dostal k Nejvyššímu soudu, nebo aby zajistil, že ultrakonzervativní soudci budou rozhodovat ve prospěch společností fosilních paliv, než Charles Koch.

Miliardář a šéf energetické společnosti Koch Industries je známý tím, že hraje dlouhodobou hru. S předstihem skoupil ropovody, které se staly později předmětem frakovacího boomu - a klidně čekal, až mu přinesou miliardové zisky. Investoval do obskurních, upadajících společností, i když věděl, že bude trvat roky, než mu přinesou zisk. Byl opatrný, když se pouštěl na nové trhy, ale teď jeho impérium zahrnuje sklářský, papírenský a chemický průmysl, zemědělskou produkci i obchodování s komoditami. Dělal malé akvizice, aby zjistil, zda budou ziskové, až je postupně ovládne.

Tato trpělivost a strategické využívání jeho obrovského bohatství Kochovi bohatě vynáší. Jeho čisté jmění se postupně vyšplhalo na více než 60 miliard dolarů. Společnost Koch Industries, která více než polovinu svých peněz vydělává na fosilních palivech a vlastní rafinerie, petrochemické závody a tisíce kilometrů ropovodů a plynovodů, je nyní druhou největší soukromou společností v zemi.

Kochova chobotnice

Přestože věda ukázala, že další využívání fosilních paliv urychlí klimatickou katastrofu, vložil Koch kvůli zajištění dalšího růstu svého bohatství část svého obrovského majetku do mimořádné sítě politických frontových skupin, lobbistických aktivit, think tanků a aktivistických sítí, jejichž cílem je potlačit opatření v oblasti klimatu. Po desetiletí se Kochtopus, jak někteří nazývají jeho mnohočetnou mašinérii politického vlivu, snažil podkopat nejen ekologickou regulaci, která stála Kochovým společnostem v cestě, ale také vědu a filozofii vlády, na níž je založena.

Kochovi lobbisté a političtí agenti pomohli v roce 2009 zlikvidovat návrh zákona, jehož cílem bylo řešit změnu klimatu prostřednictvím systému cap-and-trade, který mohl snížit zisky jeho společností. Zatímco stále častější zjištění klimatologů vedla ostatní průmyslové titány k tomu, aby začali upravovat své podnikatelské plány tak, aby snížili emise uhlíku, Kochem financované skupiny patřily k prvním popíračům klimatu, které otevřeně lhaly o dobře zdokumentovaném celoplanetárním trendu globálního oteplování a poté školily zákonodárce o alternativní realitě, kterou vytvořily. Koch byl také průkopníkem útoků na republikány zprava, čímž stranu dotlačil k jejímu současnému extrémismu.

Zaměření na EPA

Kochova antipatie k EPA začala již při založení agentury v roce 1970. "Je to jediná regulační agentura, která je mu každý den za zadkem a má pravomoc nad všemi jeho operacemi," řekl Christopher Leonard, autor knihy "Kochland" obsahující historii Koch Industries a jejích politických aktivit. "Každý den je tato agentura jako dopravní policista, který měří Kochovu rychlost na dálnici. EPA posílá své agenty, aby kontrolovali Kochova zařízení. EPA sleduje úroveň znečištění, které vychází z výpustí Kochových zařízení. Koch musí zaměstnávat budovy plné právníků jen proto, aby každoročně zdokumentoval své emise do ovzduší z rafinérií, plynáren a ze závodu Georgia-Pacific."

Původní případ se týkal Plánu čisté energie, snahy Obamovy administrativy omezit emise uhlíku z elektráren, které jsou druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů v USA. Tento plán však již neexistuje, protože byl Trumpovou administrativou zrušen. Neexistuje ani jeho náhrada z Trumpovy éry. Z praktického hlediska bude toto rozhodnutí bránit Bidenově administrativě, která se zavázala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů amerického hospodářství o 50 %. Administrativa právě připravuje vlastní směrnici ovlivňující emise z elektráren, která by měla vzniknout v příštím roce.

"Rozhodnutí smetlo ze stolu přístup, který byl použit v Plánu čisté energie, což je nejúčinnější a nejefektivnější způsob, jak tyto emise řešit," uvedla Kirti Datla, ředitelka strategické právní obhajoby ve společnosti Earthjustice. Bidenova administrativa sice bude moci i nadále přijímat méně rozsáhlé kroky k omezení emisí uhlíku, jako je například požadavek na kontrolu emisí v jednotlivých elektrárnách, ale "toto jim značně ztěžuje práci", řekla Datla.

Nyní bude za vypracování vysoce odborného plánu na omezení emisí z elektráren zodpovědný Kongres, nikoliv odborníci EPA na životní prostředí. Očekává se, že regulační proces bude mnohem pomalejší a méně účinný, což byl podle Lisy Gravesové, výkonné ředitelky společnosti True North Research, přesně ten účel, o který v žalobě šlo.

"Tito politici v černých talárech dobře vědí, že Kongres s Mitchem McConnellem ve vedoucí pozici, který plní příkazy Kocha a ropného a plynárenského průmyslu neschválí žádný podstatný zákon o zmírnění změny klimatu," řekla Gravesová a dodala, že načasování rozhodnutí nemohlo být horší. "V těchto a příštích letech máme jedinou možnost, jak skutečně zastavit příliv skutečně ničivých klimatických změn, které probíhají."

Motivace soudního rozhodnutí v Západní Virginii přesahují snahy jednotlivců a společností o finanční zisk. "Dělají to proto, aby vydělali více peněz. Ale je to také důležité v tom smyslu, že chtějí ochromit federální vládu," řekl Leonard.

Dopady rozsudku totiž pravděpodobně daleko přesáhnou schopnost EPA omezit emise oxidu uhličitého z elektráren. "Omezí to soubory regulací, které vůbec zvažují," řekl Leonard. "Je to pomalé upozaďování EPA a postupné snižování její moci."

Podle Datlaové rozhodnutí ze Západní Virginie pravděpodobně omezí i další federální úřady. "Je to signál pro agentury, že pokud přistupují k velkým problémům poprvé v rámci svých zákonných pravomocí nebo pokud řeší existující problém, ale používají jakýsi nový přístup, že buď bude soud skeptický, nebo přinejmenším někdo podá žalobu na základě všech formulací, které jsou v tomto stanovisku."

Je ironií osudu, že rozhodnutí, které oslabuje federální vládu, následuje po rozsudku ve věci Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, který zrušil rozsudek ve věci Roe v. Wade a značně rozšířil dosah státu nad kontrolu toho, co mohou lidé dělat se svým tělem. I toto rozhodnutí vyrostlo ze semínek, která před lety zasadil Charles Koch. Zdá se však, že hluboký krok zpět v oblasti reprodukční svobody byl jen náhodným důsledkem miliardářovy snahy o zvětšení jeho majetku. Jedním z Kochových nejúčinnějších politických výtvorů je American Legislative Exchange Council, pravicová aktivistická síť, která připravuje vzorové státní zákony, jež pak předkládá po celé zemi. "Koch financoval ALEC, aby dělal takové věci, jako je deregulace odvětví veřejných služeb," řekl Leonard. "Ale ALEC se zaměřila na zákony proti potratům." Síť občanů, kterou Koch vytvořil, se této problematiky ujala, i když jemu samotnému byla lhostejná.

"Koch se o případ Roe v. Wade vůbec nezajímá. Náboženské a kulturní otázky pro něj nemají žádný význam," řekl Leonard, který dodal, že Koch považoval otázku potratů za vedlejší.

Naproti tomu Koch se hluboce zajímá o případ West Virginia v. EPA. "Toto rozhodnutí představuje vyvrcholení mnohaletých útoků skupin financovaných Kochem na tato pravidla," řekl Graves. "Je to vítězství Charlese Kocha a multimiliardového ropného a plynárenského průmyslu a obrovská prohra pro americký lid."

Zdroj: The Intercept

Překlad: Aleš Macháček


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!