Každý, komu toto není lhostejné,&#160; se k podpisu může <a href="http://hnutiduha.cz/netunelujte-lesy/o-co-jde/ " title="Podrobnosti najdete zde">připojit</a>.&#160; Podepsal jsem a sám pan&#160; ministr&#160; zemědělství mi zaslal email.

„&#160; Dobrý den,
Dostal jsem Váš mail v rámci kampaně Hnutí Duha. Děkuji Vám za to, že máte starost o přírodu a dobrou správu státních lesů. „

Celou odpověď jsem si se zájmem přečetl. Musím říct, že ten výpotek z pera tiskového mluvčího se moc nepovedl. Podělím se s vámi o komentář.&#160; Hned v úvodu mne pan ministr ujišťuje:

„ Našim lesům nehrozí žádné drancování ani rozprodej. Hnutí Duha Vás klame. Připravovaný převod podniku Lesy ČR na státní akciovou společnost má jediný cíl: umožnit využití kumulovaných zisků podniku ve prospěch české krajiny. Dnes musí peníze ležet na účtech investičních společností, protože jejich využití by podle rozpočtových pravidel EU zvýšilo schodek státního rozpočtu.“

První odstavec a je to tu, zase ta zlá EU co tu páchá nepravosti. Ještě že lze založit tu akciovku, jinak nás ta direktiva EU úplně zničí.&#160; Pane ministře, stačí když budete řádně investovat do svého majetku a nemusíte se&#160; té dračí saně vůbec bát a můžete dál klidně spát.&#160; Máte ve svém resortu velmi dobrý příklad Budweiser Budvar, IČ 00514152.&#160; No představte si, že den zápisu do Obchodního rejstříku je&#160; 01.02.1967. Od této doby se na právní formě pranic nezměnilo. Podnik je řádně spravován, pořád dělá právě to k čemu byl zřízen a&#160; po celou dobu své existence je v plusu.&#160; Vůbec žádné finanční skandály, všechny účetní uzávěrky z poslední doby jsou řádně zveřejněny. Uvědomuju si stejně jako vy, že tento příklad je&#160; ve vašem resortu ojedinělý a právě proto je nutné tento podnik privatizovat. On totiž dává nežádoucí příklad, sprostě&#160; tu nastavuje zrcadlo tomu novému „skvělému“ způsobu „manažerského řízení“. Pane ministře, žádná divá EU dračí saň&#160; vám nebrání pracovat s péčí řádného hospodáře na zvelebení státního majetku Lesy České republiky, s.p.&#160; IČ&#160; 42196451 . Státní podnik, k tomu aby dělal to k čemu byl zřízen, žádnou další transformací na novou právní formu nepotřebuje.&#160; Tato vaše argumentace je mírně řečeno hloupá, a jak se dnes často říká i zavádějící.

„ Lesy neohrožují ani tendry na péči o les a těžbu dřeva. Soukromé firmy zajišťují práce v lese od privatizace lesních společností na počátku 90. let. O tom, kolik stromů a jakým způsobem bude káceno, nerozhodují lesní společnosti, ale dlouhodobé lesní hospodářské plány, které jsou schváleny i ochranou životního prostředí. „

Podrobně se touto částí&#160; argumentace, či spíše zatloukání ve stylu, že se zase tak moc nic nezměnilo, zabývá právě Hnutí Duha. Doporučuji&#160; to k <a title="web Hnutí Duha" href="http://hnutiduha.cz/netunelujte-lesy/o-co-jde/tunelovani-lesu/ ">přečtení.</a> Zde si dovolím jen krátké shrnutí:

„&#160; Firmy, které dostanou na starost polesí i prodej vytěženého dřeva, budou mít příležitost, aby kácely více, než je dohodnuto. Vlivné společnosti jsou mocnější než řadoví hajní – kteří tak budou tahat za kratší konec provazu. Pokud si najímají místní firmy na dílčí práce ve svém revíru, mají nad nimi kontrolu. Teď jim však generální ředitelství na pět let dopředu přidělí velkou společnost s politickými konexemi. Hajní nebudou hlídat dřevaře, nýbrž naopak."

Dodám k tomu jen postřeh z vlastní zkušenosti. Dělal jsem nedávno výběrovou těžbu v soukromém lese. Požádal jsem hajného z lesní správy o vyznačení stromů. Vyšlo nám počasí a prošli jsme ten kousek hustého lesa a společně označili stromy. Hajný měl opravdovou radost z místa i přístupu. Nestává se mu často, že po vyznačené těžbě zůstane ještě nějaký zdravý les. Ten chlapík viditelně ožil, když mohl dělat, jen na pár hodin, právě tu svou odbornou práci.&#160; Až mi ho bylo trochu líto, ty holoseče ho psychicky ničí. Sehnal jsem kupce z blízké pily a dohodl v místě lesní traktor. Pár dnů se kácelo, odvětvovalo, vytahovalo, skládkovalo, zapisovalo. V pauzách se vykládalo o poměrech&#160; jaké dnes ve státních lesech panují.&#160; Dozvěděl jsem se, že to dělá už 25 let a živnosťák má na všechno co s lesem souvisí. Zažil všechny reorganizace a potvrdil z praxe způsob, jakým se dnes ve státních&#160; lesích pracuje.&#160; Ten ho jako odborníka už dlouho znechucuje. Kvalitu i ceny práce ničí stavební firmy, které dělají za nulu, bez jakékoliv odborné způsobilosti, jen aby uživily lidi. Právě firmy tohoto druhu jdou do každého většího tendru. Naštěstí ta průmyslová těžba pojízdnou továrnou v našich těžkých terénních podmínkách není možná. Svou perspektivu v nových poměrech neviděl moc růžově.
O tom co lesy ohrožuje mám už po této krátké lesní praxi dobrou představu. Do požírání lesů se dává&#160; škůdce kancelářský, zvaný též plánovací, co se vyznačuje silně rozvinutým ekonomickým myšlením.

„ Letošní novinkou není ani velikost tendrů - nejde o žádné magatendry, ale o 117 soutěží, oproti letošnímu stavu se počet území dokonce zvýšil. Podstatou tendrů je poctivá soutěž&#160; firem. Proto jsem k přípravě podmínek přizval i Transparency International. Způsob uspořádání tendrů jsme zvolili právě takový, aby umožnil důslednou kontrolu pohybu dřeva a zajistil dostatek dřeva i menším zpracovatelům. „

Nepochybuji o tom pane ministře, že všechny vaše tendry budou po formální stránce v pořádku. Slavnou „karlovarskou losovačku“ dozoroval&#160; státní notář&#160; a zápis podepsal bez mrknutí oka, jistým tahem pravé ruky. To co chystáte, státním lesům jen ublíží a v konečném důsledku proděláme všichni.&#160; Systematickým odbouráváním vyzkoušených provázaných opatření připravujete terén pro nájezdníky ve stylu zlatých privatizačních časů.&#160;
Vaše činnost už připravila o práci víc než 1000 dělníků na menších pilách, protože státní lesy přestaly dodávat dřevo. Ceny stavebního řeziva stouply o 20%. Pily&#160; zahraničních majitelů na vysočině, dováží část surové v kulatiny z Německa a Rakouska jen proto aby udržely dlouhodobý cenový průměr pro své odběratele.&#160;

&#160;„ Pokud máte zájem o podrobnější informace, napište mi prosím a rád Vám je zašlu. Ujišťuji Vás, že věnuji dobrému stavu českých lesů a poctivému hospodaření v nich velkou pozornost. „

Poctivé hospodaření v lesích vypadá jinak. Je na místě připomenout, že les není továrna na dřevo a má i jiné funkce. Pane ministře, les roste do těžební kvality 100 let. Kde za tu dobu budou ty vaše slavné <a href="http://www.less.cz/DocumentStore/DK_Koncepce_HP_LCR.doc" title="Dřevěná kniha-koncepce hospodaření ">hospodářské koncepce</a>?

„ S pozdravem
Ivan Fuksa, ministr zemědělství “

Díky každému kdo trpělivě dočetl až sem.&#160; Odpověď na váš případný podpis <a title="Podpisový formulář" href="http://hnutiduha.cz/netunelujte-lesy/dopis-predsedum/ ">petice</a> už znáte.&#160; Předložil jsem vám ji úplně celou&#160; i s komentářem.
Nedělám si iluze u změně kurzu této vlády. Doufám jen, že čas trvání který má před sebou, je z hlediska života stromu jen jeden jediný letokruh.&#160;

( autanal )