Loading...
 

1. Vyplnění objednávkového formuláře

Po vyplnění objednávkového formuláře vám zašleme do dvou dnů mailem "Avizo k proplacení - objednávka knihy".

Permission denied: the specified wiki page cannot be used as Smarty template resource


Pole označená pomocí * jsou vyžadována.


2. Kupní smlouva

Kupující bere na vědomí skutečnost, že závazná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky distributorem informativním e-mailem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle přiloženého formuláře.
Uzavřením Kupní smlouvy s distributorem dává taktéž kupující Distributorovi a zprostředkovateli objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely databáze spojené s prodejem tohoto knižního titulu.
Na předmět prodeje se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka bude uplatněna u vydavatele prostřednictvím distributora.
Zaplacením kupní ceny a poštovného, kupující prohlašuje svůj souhlasu s těmito Obchodními podmínkami.