Minulý článek analýz pod názvem Báječná léta jednoho procenta komentoval nerovnoměrné rozdělení bohatství v USA, nejvyšší od roku 1928. Nyní se podívejte na výsledný graf, který ukazuje zisk z koupeného státu.Tzv. Piketty-Saez data ukazují velmi názorně, že ono jedno procento získalo díky svému politickému vlivu na daňovou politiku státu naprosto nezaslouženě největší podíl z růstu národního důchodu. A jak svého vlivu fakticky využívají? Na to se podívejte na tuto zajímavou tabulku, která ukazuje rozdíly mezi jednotlivými příjmovými skupinami. Čím modřejší barva, tím je společnost polarizovanější na chudé a bohaté.Ve všech státech USA je průměrný příjem 20 % nejbohatších domácností 8 x větší, než byl u těch nejchudších. Státy jako New Mexico, Arizona, California, Georgia, New York, Louisiana, Texas, Massachusetts, Illinois a Mississippi vykazují největší rozdíly.

A nyní se podívejte na starší článek Korporátní fašismus překresluje mapu USA, kde najdete sérii map podle politické aktivity. Na obrázku vidíte mapu států, které cíleně oslabily pozici odborů tím, že zrušily zákon, který finančně umožňoval odborovým svazům zastupovat jejich neodborově organizované kolegy (vyznačeno modře).
Nyní se podívejte na mapu států vedených republikány, kteří veřejně odmítli účast na povinném pojištění financovaném z 90 % federální vládou (tzv. Obamacare). Tyto státy jsou vyznačeny červeně.
Jedním pohledem je vidět, že mnohé státy USA (i když ne všechny) v sobě koncentrují typické znaky 30. let, kdy začínal fašismus:

  • nerovnoměrné rozdělení bohatství;
  • útok na odborové hnutí a oslabení sektoru s trvalou zaměstnaností a státními benefity (učitelé, lékaři, policisté atd);
  • ideologie masírující ty nejchudší ideologickým lhaním o tom, že je zachrání "méně státu" a tím i méně lékařské péče, sociálního zabezpečení atd.


No a nakonec přijde očekávaný Zachránce a slíbí těmto lidem modré z nebe. Jako někteří kandidáti v českých prezidentských volbách.