Řecko bylo po desetiletí známo tím, že v rámci tzv. "kreativního účetnictví" a správy dluhů pod bankéřskou firmou Goldman Sachs jednoduše podvádělo systém účetnictví EU tím, že falšovalo statistiku směrem dolů. Tak vznikl menší dluh, menší inflace, nízká nezaměstnanost atd.

Nyní se zdá, že je prokázán přesně opačný příklad falšování. Profesorka Zoe Georganta pracovala na řeckém statistickém úřadě až do roku 2011, kdy ji propustil bývalý ministr financí Evangelos Vénizelos. Podle ní stát v rozporu s pravidly EU zahrnul do veřejného státního dluhu i dluhy státních podniků, které tam podle pravidel nepatřily. Tím by dluh státu za rok 2009 fakticky byl pouze 12,5 % místo nahlášených 15,4 %. Navíc jej bylo možno snížit na i pod 10%, pokud by vláda přijala okamžitá opatření.

Proč řecká vláda podnikla tuto zatím nepotvrzenou manipulaci? Podle statističky šlo o to, že řecká společnost měla být šokována výší dluhu, aby snadněji prošla drastická úsporná opatření. Tato opatření navrhla tzv. "bankovní Trojka" (EU, MMF, SB), která po bankrotu státu začala spravovat řecké dluhy. Rozprodej státního majetku a zničení veřejno-právních institucí nyní ničí celou ekonomiku. Viz naše starší články o bídě řeckých domácností.