Rádio mě celý víkend informovalo o kongresu ODS. Průběžně, jak se říká, on-line. Kdo kandiduje do vedení, jakým poměrem byl zvolený Topolánek, kdo obsadil další místa ve vedení, a k tomu vždycky následoval výklad, co to asi znamená. Jestli vítězí Klausovi oblíbenci, prosazují se poslanci, posilují krajské struktury, získává navrch venkov nad Prahou, vytvářejí se nová spojenectví, kdo komu bude krýt záda. Bylo vidět, že delegáti jsou tím hodně zaměstnaní a rozhlasoví redaktoři se o to taky hodně zajímali. Napadlo mě: Tohle jsou ty důležité věci, kvůli kterým se tam sjely stovky delegátů složitě vybraných na okresních konferencích? Pro tohle tam rozhlas udržuje spojení se svou redaktorkou? <BR><BR>Zdá se mi, že politické strany by na svých sjezdech, kongresech, konventech a jiných velkých schůzích měly řešit velké problémy. Týkající se jádra velkých věcí, celého světa, Evropy, České republiky, ekonomiky, společenských problémů… Čas od času některý představitel ODS vyhlásí něco jako: Globální oteplení a skleníkový efekt neexistují. Nebo: Evropská ústava je nebezpečná českým národním zájmům. Nebo: Jednotná patnáctiprocentní daň je dokonalý a univerzální ekonomický recept. Nebo: Můžu udělat cokoli, pokud jsem dost šikovný, abyste mi to nemohli dokázat… To jsou pro mě témata, o kterých by stálo zato hlasovat. Pak by zaprvé každý člen ODS, který by takové vyhlášení pronesl, měl k tomu velmi silný mandát, zadruhé žádný člen ODS, i kdyby si náhodou myslel něco jiného, by tím nemátl  veřejnost. <BR><BR>Dal jsem si práci a vyhledal jsem si na internetových stránkách <a href="http://www.ods.cz/press/zprava.php?ID=384" target="_blank">usnesení kongresu</a>. Tam je asi shrnuto to nejdůležitější, o čem se dva dny jednalo a kvůli čemu každý delegát zaplatil účastnický poplatek 1000 korun. Nejdříve 23 čistě organizačních bodů a pak jedna stránka prohlášení. Z toho, co mě zajímá, jsem se dozvěděl, že „Kongres ODS konstatuje, že vstup České republiky do EU znamenal splnění důležitého politického cíle. Podporuje další rozšíření EU o nové členské státy.“ Aspoň něco, ale o kousek dál je: „Kongres ODS má zásadní výhrady k návrhu smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu…“ Je to jasné?<BR><BR>Je možné, že strany mají jiné mechanismy a instituce na formulování programu a postojů, zdá se, že pro ODS je to „ideová konference“. Posledně se jmenovala „Když do EU, tak s ODS“. Někdo by v tom mohl hledat protiklad, ale je to vlastně docela výstižné.<BR>Doma mám v manželce reprezentantku protikladného politického směru, který podle mě více reflektuje ty věci, o kterých stojí zato hlasovat. V pátek jede do Prahy na sjezd Strany zelených. Bylo mi to divné, pamatuji, že tuhle na jednom byla celý víkend. A ona mi vysvětlila, že prý posledně měli problémy zvolit vedení. K důležitým věcem se prý nedostali a sjezd tedy musí pokračovat. Vida, mechanismus velkých schůzí asi funguje všude stejně, prioritu mají organizační a personální otázky. Doufám upřímně, že napodruhé budou mít Zelení čas na to důležité.<BR><BR>