„Nenechme se manipulovat magickými symboly státní moci – hymnou a vlajkou a nestyďme se vyjádřit svůj názor, i když většina vstává. Pořád někdo nechápe mé gesto?“ Asi moc ne. O pochopení Machova gesta je u občanů nezájem.

O co jde aneb Problém evropské hymny

V předcházejícím článku Machova skopičina ...a jeho neetika jsme se podívali na europoslance-nováčka Macha a jeho vystoupení v europarlamentu. Na něm ukázal Mach evropské hymně, Ódě na radost, záda. Analýza tohoto jednání ukázala, že o etice a etickém jednání toho moc neví. Kdyby ano, řešil by problém evropské hymny, kterou občané v referendu odmítli, přece profesionálně, jak se na slušného politika patří. Praktický příklad, jak se problém může řešit, jsme také uvedli: „Možností je spousta, jako například rozpoutat veřejnou diskusi na toto téma, psát články na svém osobním webu i webu své politické strany nebo jít do televize.“ Těchto možností ale Mach nevyužívá.

Z deníku europoslance: Můj „skandál“ s „evropskou hymnou“

5. 7. 2014 se stalo, že Mach napsal na svůj blok Z deníku europoslance článek s názvem Můj „skandál“ s „evropskou hymnou“. Ve svém článku se Mach vyjadřuje, proč se choval tak, jak se choval. Je jako kolovrátek.

Petr Mach wrote:
Otočil jsem se během hraní k předsednictvu zády, abych vyjádřil svůj nesouhlas s tímto ignorováním vůle voličů. Šlo o symbolické gesto.“


Jeho povídání se však ani trochu nepřibližuje k profesionálnímu řešení nedemokratických praktik „evropských federalistů. A proč? Machovo vystoupení, „trucování“ v europarlamentu pod mediálním dohledem, je chování na úrovni malého vzdorovitého dítěte.

Co je na evropské hymně nedemokratické?

Odpověď najdeme v Prohlášení č. 52 ve Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

EU wrote:
Belgie, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko prohlašují, že vlajka znázorňující kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí, hymna vycházející z "Ódy na radost" z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, heslo "Jednotná v rozmanitosti", euro jako měna Evropské unie a 9. květen jako den Evropy pro ně zůstávají i nadále symboly sounáležitosti občanů Evropské unie a jejich svazku s ní.


Politici protlačili zavedení evropských symbolů, hymny a vlajky do evropské ústavy, i když se státy Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Velkou Británie a Švédsko vyjádřily proti vzniku a zavedení do praxe.

Co je u Macha neetické aneb jeho „trucování“

  1. Je vidět, že své vystoupení nepovažuje Mach ani za skandální, ani za politicky nepřiměřené, neboť slovo v názvu článku „skandál“ je v uvozovkách.
  2. „Nenechme se manipulovat magickými symboly státní moci – hymnou a vlajkou a nestyďme se vyjádřit svůj názor, i když většina vstává. Pořád někdo nechápe mé gesto?“ Někdo asi ne. O pochopení Machova gesta je u občanů totiž nezájem. Jeho článek přečetlo 158 lidí. Naopak, článek „Prohlášení Petra Macha k účasti v Ústavním výboru Evropského parlamentu“ přečetlo 2833 lidí. Buď je občanům jedno, jak se Mach chová, nebo tomuto gestu občané nerozumí anebo jim to není po chuti.
  3. Mach pořád opakuje, jak se evropští politici chovají pohrdavě, ignorují vůli voličů. Ne-etickým se stává to, že se Mach chová vlastně podobně, jako jeho protivníci. Místo, aby danou věc profesionálně řešil, trucuje a děláním naschválu si chce prosadit to svoje bez vážné veřejné diskuse s občany.


Můžeme tak přemýšlet o tom, kam Machovo „trucování“ nakonec povede…