Paní Mrázková nám prostřednictvím přítelkyně Zdeňky Radičové sdělila, že v noci ze 14. na 15. března zemřel náhle její manžel Dr. Ing. Josef Mrázek, CSc. (nar. 22. 12. 1929), který byl našim dlouhodobým spolupracovníkem a přítelem. Vážili jsme si jeho upřímného zájmu o nápravu věcí veřejných a o obhajobu skutečné demokracie v naší zemi. Vedle obhajoby občanských práv vždy zdůrazňoval také sociální práva všech občanů. Aktivně se účastnil společenských akcí, polemik, diskusí, neúnavně publikoval také v Nové republice. ZDE a ZDE

Velmi si přál, aby se našla skupina lidí, která by se dokázala aktivně chopit jeho představy nového volebního systému, který nese název Spojení 12 .

Z jeho myšlení byla zřejmá jeho dlouholetá vědeckovýzkumná práce, která předpokládá jasné definování pojmů, stálou revizi premis a trvalé prověřování platnosti hypotéz.

Poslední léta zasvětil zejména snaze o kvalitnější, efektivnější a spravedlivější zdravotnictví.

Patřil k těm vzácným osobnostem, které nehledí na osobní rizika a život věnují práci pro druhé.

Je nenahraditelný a bude nám chybět.

Zdroj: Nová republika

Velmi si vážíme toho, že tento vzácný člověk poskytl své poslední interview naší redakci:

O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem (I. část)

O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem (II. část)

R.I.P.