Loading...
 

Browse Tags

Freetagy

Výsledky 1

blog post I O trochu těžší dosedání krásy Trochu víc zní mizení Nás i tvého těla Zabořen více v nezemi II Kvapem se ztrácíš Valem nelne Do tebe chvíle schýlená A náhle j
blog post ——— Nejdříve amfor okraj. Střed euforie následující. Pozoruj ptáky. Déšť jarní. Každá kapka zásah. Ochutnej se mnou. Chmýří na lících. Kriticky ohrožený. Orel mořsk
blog post / / / s inženýrkou sedím v kině zloduch za zloduchem hyne vaska se dvoří nině inženýrka sedí při mně rukavičky nesundá si mušketýr když kord už tasí kabát hřeje na koleně
blog post / / / Rád mám věci, co se mísí. Vlasy, co obíhají kolem lysin. Nebo u vás na dvorku, jak marmelády honí motorku. To mi tak se líbí! Co různé tvary, co různé vůně. Třeba je uh
blog post /// Neobtěžuj mě. Napíšu souhlas. Lásku jenom poznali jsme. Stane se tobě vždy to nejhorší. Prohlížím si lásku. Jako cizí verše. Prohlížím si geometrii. Z cizí krajiny j
blog post /// Přes noc k pětadvaceti mínus a víc. Přes okna hvízdal větřík. Jsi naivní oslík. Schoulený v mnoha náručích. Dnes jsi u mě. Zlom teploty. Teplotní zlom. Jako v náznaku
blog post + + + Ve větru listí Hromady těl, která se škubou Fragmenty řeči Klokotání Změť slov, která od úst odpadávají Trhání Posouvání Skvrny krve
blog post + + + jsi, že nejsi a jen mimo slova se zdáš dlouhé, chladné chodby Kde zeješ a jen mimo se zdáš být
blog post + + + to, co je je to, co zbylo. co zůstalo. stopy a obrysy. ruiny věcí, co nelze spojit.
blog post + + + a možná, že vše, co jsme kdy vyslovili, zůstane zamlčeno a zjeví se jen to, co v nás bylo skryto zmizí krutá slova a prostoupí nás setkání
blog post Antigoné Dnes nesmrtelnost v černý závoj oděna By do svitku, jenž v rukách Kleió svírá, Život dobrý vepsán ten Co věky bdí a s bohy nenávratně splývá Až Kalliopé zpěvem svým
blog post Březen 2011 To víno bylo zralé akorát Sladké i trpké, zdá se To víno, ročník šedesát Tvé krvi podobá se To víno, přesně tvůj styl Na stole mezi námi stálo A nikdo z nás se nenap
Článek Debakl Erica Cantora. Nelze sloužit dvěma miliardářům najednou Eric Cantor byl jen nahraditelná loutka, kterou v daném okamž
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Brána osudu Uprostřed jeviště hromada odhozených masek.
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Brána sebeurčení Kamenná zeď, brána poseta mechem a lišejníky se vine do dáli, nedohledna. Bože, proč nemůžu psát?
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Čtvrtá modlitba přátelství Bože, jak je člověk osamocen v pustině tohoto světa, duše
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Desátá Modlitba Tajemství V plechové krabici od suš
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Druhá modlitba odvahy Není kam utéci, není kam se schovat. Strach jako obrovská vlna valí se skrze mé plíce a hrdlo. ”Bože” ty jsi moje výspa poslední naděje.
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Osmá Modlitba Stáří Znavené slunce sotva udrží víčka a zeleň stromů se roztéká na paletě indiánského léta.
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Převozník Temný a tajemný je svět Anonu. Tam smysly člověka šálí a veškeré jeho vědomosti jak balvany na nohou jej táhnou do hlubin neznámých oceánů.
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: První modlitba prázdnoty Kdo touží po naplnění neboť se obává prázdnoty? Kdo hledá moudrost aby unikl chapadlům šílenství?
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Sedmá Modlitba Beznaděje Bože, usměj se na mne koutkem oka, povzdechni si nade mnou, ať cítím závan tvého dechu. Dej ať přečkám tuto nekonečnou noc.
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Šestá Modlitba Milosti Kde je čas kdy nebylo kam spěchat?
Článek Dvanáct klíčů od Anonu: Úsvit Duše Amen.
blog post Jak zvláštní Jak zvláštní ... Jeden okamžik; a je i není Prázdnota Vyplnila zář slunce Svě