Úctyhodný kavárenský povaleč

Bývalý disident Vondra nazval kavárenským povalečem a podpůrcem kambodžského Pol Pota člověka, ke kterému chovám úctu spolu s převážnou většinou myslícího světa. Jde o Noama Chomského, a tato Vondrova poznámka byla v souvislosti s návštěvou Chomského v Praze na pozvání Karlovy univerzity. Poté jsem četl Chomského knihu Requiem za americký sen, kde nám dává více než stručný přehled o vzniku americké demokracie, osobních vlivů na její vývoj od vyhlášení nezávislosti a na přesně dokumentovaných zdrojích si můžeme všechna tvrzení ověřit. Základní kámen pro toho, kdo chce něco vědět o demokracii. Pevný bod, který nám umožní pohnout světem.

Od té doby pravidelně prohlížím YouTube, tedy prozatím málo cenzurovaný zdroj, a hledám Chomského rozhovory s dalšími, jinak neslyšitelnými hlasy zdravého rozumu. A v jednom z rozhovorů, tuším s Varoufakisem, řekl Chomsky něco k praktické stránce, něco, s čím bychom mohli tak zvaně pohnout. Řeč byla o automobilovém průmyslu. On sám považuje globální klimatické změny a nukleární válku za dva nejdůležitější oříšky k rozlousknutí.

Možná máte pocit, že nemůžete zastavit válku a ztrácíte naději. Podívejme se tedy na něco lehčího, takzvaně nepolitického. Na auta. Prý jich jsou asi dvě miliardy, nevím v kolika z nich kolik lidí jezdí, znám rodiny se dvěmi či třemi vozy, jež jsou málokdy v provozu. Ale i když stojí, tak škodí.

Automobilismus jako civilizační průšvih

Když mám místo stromu auto, znamená to. že auto stárne a chřadne, vložená energie mizí entropií rzi a chaosem, voda okamžitě stéká a mizí, v mnoha případech do podzemních kanálů. Odtokové poměry (či odtokový režim) jsou souborem přírodních a umělých (antropogenně ovlivněných) podmínek, které ovlivňují povrchový a podpovrchový odtok z povodí. Les má odtokový poměr 0.05 , parkoviště 1.0. V našem stávajícím pojetí rozvoje a nastavených ukazatelů ekonomiky je výhodné vyrábět auta a stavět parkoviště.

První průšvih byl, když jsme ze zásakových lučních ploch vyrobili pomocí meliorací a chemie pole jako mlat. Ten druhý, mnohem větší, když jsme je zabetonovali do podoby dálnic, parkovišť a skladových center. Tady je první jasné spojení extrémního vysychání republiky a automobilového průmyslu.

Můžeme to změnit a přestat se po vzoru zpráv na Seznamu vymlouvat na komunisty, že nám zničili republiku. Přívalové deště odkryly slabinu českých polí. Komunisté odstranili remízky, ornice se dostává k lidem až do jejich domovů. Sucho způsobené polistopadovým úbytkem humusu v půdách, drancováním lesů harvestory a betonováním krajiny je však ještě horší.

Co s tím?

Navrhuji, aby se přestaly udržovat dálnice a silnice a veškeré finanční prostředky věnovaly veřejné dopravě, zejména železniční. Je to jednodušší, než hledat fondy odkloněné z oprav dálnic do soukromých rukou. Dále navrhuji, aby se na všech prostranstvích, kde jsou uskladněny automobily, ať už se jim říká jakkoliv, vybudovaly retenční nádrže na přívalové deště s odvodem do vsakovacích jímek. Jako prevence před povodněmi, doplnění podzemních vod apod.

Pakliže v sympatickém článku pana Bašty je úvaha o strategické roli dálnic, bezesporu vysoce problematická a politická, pak není pochyb, že dálnice jsou jedním z hlavních příčin degradace naší krajiny.

Vliv hluku nechám na někoho jiného, o tom vím jen to, že mne to rozčiluje. Ale jinak, když mám místo auta strom, tak si mohu připomenout staré přísloví o tom, jak stromy povzbuzují déšť. Je tomu skutečně tak. Těžší aromatické uhlovodíky, estery, lesní vůně je ten prvek, který nad lesy vytváří kondenzační centra pro vznik deště. Vidíte ten nádherný systém přírody? Tam kde les vodu přitáhne, tam ji dovede podržet a nechat zasáknout.

A jak to funguje ekonomicky? Za patnáct let mám z auta šrot, za který musím platit za takzvané ekologické zlikvidování, ze stromu mám 15 let užitek a nakonec ho můžu použít jako zdroj tepla.

Budete si myslet, že vás oblbuji, ale skutečně existují studie, poměrně přesvědčivě dokazující, že bez zeleně, a tím nemyslím zelené antony, ale stromy a keře, se lidé stávají agresivnější. Typickým příkladem jsou gangy ze sídlišť. Je to kvůli tomu, že jsme přetrhli to životně důležité spojení s přírodou. Proto platí, že pokud máme podporovat globalizaci, tak jedině v podobě globální vesnice, nikoli globální megacity.

Navrhuji snížit maximální rychlost na dálnicích na 70 km za hodinu, a to pro snížení spotřeby paliva. Nemyslete si, že máte benzín za to, co platíte. Platíte mnohem víc. Kvůli benzinu vedeme války, bombardujeme kdekoho. A je to moc fajn, protože pak nasedneme do auta a jedeme do přírody. Zatím. Že na nás padá písek ze Sahary je taky fajn, zatím totiž není radioaktivní.

Města a auta? Přečtěte si ještě jednou článek o znečistění vzduchu aerosoly, vůněmi apod. Nepřipadá vám celá ta aféra naftových motorů jako podfuk? Víme, že auta nejdou na odbyt, jen se podívejte na ty hnijící neježděné modely na starých letištích, stepích a pouštích.

Myslíte si, že platíte za cenu auta, když si ho kupujete? Ne. Platíte i všudypřítomné reklamy na nový životní styl s autem, s tlustou nárazníkovou zonou a pocitem, že můžete převálcovat všechny stojící ve vaší cestě. Platíte i svojí budoucností, protože nenapravitelně ničíte přírodu pro sebe i Vaše děti.

Možná se budete cítit jako socka, když si budete kupovat lístek na vlak či na autobus. Ale ujišťuji Vás, že to přejde a uvidíte, že nemusíte mít nerva, aby jste zaparkoval, myslím vůbec, natož pak i bez velkého placení. Nebuďte jako ta opice držící s banánem i klec.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!