Loading...
 
Tisk

Komu slouží Česká televize

2013 / 08
Strana 1 / 2

Diskutovat k číslu 08 můžete kliknutím zde. Chcete-li diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Image

Čtyři filmy o degradaci západní demokracie

redakce

Režisér a dokumentarista Chris Atkins prohlásil o svém celovečerním filmu Ukradené svobody (Taking Liberties), že chtěl za prvé lidi rozesmát a za druhé je zdravě naštvat. Sleduje krok za krokem reality show britské labouristické vlády ohledně důležitých otázek jako byla válka v Iráku.Demokratická vláda sebrala demonstrantům proti irácké válce osobní práva a svobody, zadržela je bez soudu a přitom sama vedla společně s USA rozsáhlou síť mučíren a tajných věznic, kde byli unášeni lidé bez soudu. Film nenabízí východisko, ale nechá diváky odejít z kina v zuřivém údivu nad tím, čemu se říká britská demokracie a jak se sama představuje lidem.

Dalším významným dokumentaristou je britský novinář John Pilger. Připomeňme jeho u nás téměř neznámý dokument Jak ukrást národ (Stealing a nation). Británie na žádost USA násilně vystěhovala 2.000 domorodců na ostrově Chagos v Indickém oceánu.Celá populace zmizela bez zájmu sdělovacích prostředků proto, aby zde vznikla vojenská základna, z níž byl bombardován Irák a nyní se odtud útočí Afghánistán.

Stejný autor natočil nejnovější dokument nazvaný Válka proti demokracii (The War on Democracy), kde zkoumá roli USA v jižní Americe. Od roku 1945 se Spojené státy pokusily svrhnout 50 vlád, mnoho z nich demokratických, v průběhu času bylo 30 zemí napadeno a bombardováno. Film vypráví i o osudu Venezuely, Ekvádoru a dalších zemí. Vytvořily demokratické systémy, které sledujeme v našich článcích. Jsou velice úspěšné i ekonomicky. Celé video s českými titulky najdete zde.
Lže nám Česká televize?

redakce


zpravodajství čt
Image
Česká televize je zákonem definována jako veřejnoprávní instituce, jež je povinna poskytovat úplné, vyvážené, objektivní a pluralitní informace. Na problém ČT jsme již upozornili v článku Veřejnoprávní ČT: Aktivní a vědomý nástroj mocenské propagandy (11. 2. 2013]). V tematickém 8. čísle se věnujeme jedné náhodně vybrané hlavní zpravodajské relaci ČT. Na rozsáhlou analýzu celého vysílání nemáme síly. To by měla dělat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání , kterou jako občané platíme ze svých daní. Jestli svůj úkol plní správně, to posuďte sami jako koncesionáři veřejno-právní televize a rozhlasu.

zpravodajství čt


 • O čem nás 26. února 2013 ČT informovala?
  • Manipulativní techniky ČT
  • Poměr domácích a zahraničních zpráv
  • Celková struktura zpravodajství
  • Úmyslné zasouvání a znehodnocování důležitých informací
  • ČT nedodržuje vlastní standardy
 • Co důležitého se podle nás dělo 26. února 2013
  • Dění v ČR ze stejného dne
  • Dění v Evropě ze stejného dne
  • Dění v USA ze stejného dne
  • Dění na Blízkém východě ze stejného dne
  • Zprávy z ekonomiky
  • Zprávy z vědy a techniky
 • Závěry ohledně zpravodajství ČT
ČT přestalo být veřejnoprávním médiem, které slouží koncesionářům. Stalo se stejně jako za komunistů mocenským nástrojem sloužícím vládě a zájmovým skupinám.


Kresba: Alena Urbánková
Image
Veřejnoprávní ČT: Aktivní a vědomý nástroj mocenské propagandy

Stanislav Blaha

Na horách Kavčích sedí na betonových nožkách divotvorný baráček, spíše barák je to, a hodně velký. V něm nesídlí baba Jaga, ale jeden generální ředitel. Jmenuje se Petr Dvořák a společně s několika dalšími "velkými šéfy" řídí více než 2 900 dalších zaměstnanců. Nad vrátnicí mají nápis Česká televize a na to konto utratí z našich daní a koncesionářských poplatků kolem 7 mld. ročně. Zhruba polovina těchto peněz pochází z kapes koncesionářů, což jsou všichni, kteří vlastní televizní přijímač a poctivě platí Kč 135,- koncesionářského poplatku. Ti, co tento poplatek neplatí, se nazývají dlužníci a vystavují se riziku vymáhání dluhu a exekuce.

Za tento poplatek by měli koncesionáři i dlužníci podle zákona o České televizi 483/1991 Sb. dostat přibližně toto:

Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachování mediální plurality.


To, co nás jako veřejné koncesionáře ČT zajímá nejvíc, je především tato část zákona jasně definujícího úkoly vycházející z veřejnoprávního statutu ČT.

Zájmy koncesionářů má ze zákona hájit Rada České televize , což je patnáctičlenný sbor volený Poslaneckou sněmovnou ze zástupců veřejnosti. Tato rada má vůči ČT poměrně velké kontrolní, schvalovací i personální pravomoci a měla by reprezentovat "významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy".

Vzhledem k její dosavadní rezignaci na jakoukoliv kritickou službu, kterou jsou nám členové rady povinováni, si dovolujeme připomenout zákonné povinnosti radních.

Několik desítek koncesionářů, nespokojených s objektivitou, ověřeností, vyvážeností a všestranností informací poskytovaných Českou televizí se dne 9. 5. 2012 obrátilo na Radu ČT s Komplexní stížností na neobjektivitu a cenzuru v ČT. Podrobnosti, záznam z předání petice i její kompletní text včetně jmen a adres signatářů najdete zde .