Loading...
 

Browse Tags

Freetagy

Výsledky 1

Článek Člověk v radikálně otevřeném světě
Článek DOTAZNÍK PRO Pavla Reumanna: Křesťanství Katolický jáhen o katolickém pojetí křesťanství a všem, co s tím souvisí
Článek Duchaření, demagogie nebo reflexe víry? Místo zdravého rozumu kráčejícího ruku v ruce s vírou (fides quaerens intellectum) se na církevní půdě začínají během spánku téhož rozumu rodit zajímavé náboženské můry.
Článek Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? - 2. díl: Slovanský védismus Podle Velesovy knihy, o jejíž pravosti sice můžeme pochybovat, ale která i v případě, že se jedná o falzum, vychází ze starších pramenů, které možná trochu přizdobuje, byli Slované
Článek Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? - 4. díl: Počátky křesťanství Jak víme, baziliky sloužily ve Středozemí původně jako tržnice, a i v naš
Článek Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? - 6. díl: Konec Velké Moravy a svatý Ivan P
Článek Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? - 7. díl: Od Bořivojova útěku k Václavovým postřižinám Po Boř
blog post Jana Ani vlastně nevím, kdy se prvně objevila v naší farnosti. Jana. Je to šest, sedm let? Tenkráte byla fyzicky mnohem zdatnější než dnes. Obyvatelka nedalekého domova důchodců, kam ji umís
Článek Janovy pašije a mediální manipulace Velikonoce zjevují justiční vraždu spáchanou zkorumpova
Článek Korporátní Pornhub a katolické Velikonoce Problém není s ukřižováním, ale se vzkříšením. To je celk
Článek Korunový virus a protektorát Jak jsem psal, karanténa sem nebo tam, do práce se chodí
Článek Kříž a meč Korčynský je velitelem "sotně Ježíše Krista" a v oficiálním
Článek Máte problém? Hoďte na něj bombu! Světové problémy našly své konečné řešení, vynaleze
Článek Migrace Zatímco našinci poslouchají Jamaturu s čínskou čelenkou, který jako moravsk
Článek Miloš Zeman, bojovník za pravdu, s.r.o. Jednou z mnoha sympatických věcí na Židech je jejich smysl pro humor. V tomto
Článek O jochovatění křesťanů
Článek O jochovatění křesťanů II
blog post Obamův sen a opovážlivost naděje Barack Hussein Obama, složil 20. ledna 2009 prezidentskou přísahu a ujal se funkce jako první americký prezident černé pleti. Je evangelikální křesťan a jako člen demokratické strany se h
Článek Pár výroků slavných o církvi katolické Církev z hlediska nejen neznabohů:
Článek Pravda jako zbytečný luxus Aby pod pláštíkem svobody různí spisovatelé a další intelektuálové svým
Článek Právo na kořist Pokud nepředstavuje nebezpečí masivní únik surové ropy do moře, co by se muselo stát, aby to bylo shledáno nebezpečným? Jaký hmatatelnější důkaz, než havárie ropné plošiny Deep Hor
Článek Prohlášení ortodoxních patriarchátů k situaci v Sýrii My patriarchové ostře odsuzujeme brutální agresi, která se udála dnes ráno
Článek Průvodce na cestu k obecnému dobru Můžeme vymýšlet zákony, politické systémy, pořádat volby, referenda, ří
blog post v Václav Umlauf Půst dnes (26.2.) Postní období představuje pro nás věřící mimořádný nápor na nervy a na sebeovládání. K trvalým a nezbytným trápením způsobených vládou několika katolíků a celkovou ob
blog post v Marek Orko Vácha Setkání s mládeží Nejprve obvyklá korespondence přes mail, Milý otče, rádi bychom v naší diecézi uspořádali celostátní setkání mladých... zveme různé experty... byli bychom velmi rádi, kdyby... Odepis