Loading...
 

11024

ID Cislo
11024
Nadpis
Sdělení FDA: Riziko falešných výsledků s "Curative SARS-Cov-2 test" na COVID-19
Url
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
Text

Sdělení FDA: Riziko falešných výsledků s "Curative SARS-Cov-2 test" na COVID-19
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) upozorňuje pacienty a poskytovatele zdravotní péče na riziko falešných výsledků, zejména falešně negativních výsledků, pomocí testu Curative SARS-Cov-2 test. Mezi rizika falešně negativního výsledku pro pacienta patří: opožděná nebo nedostatečná podpůrná léčba, nedostatečné monitorování infikovaných jedinců a jejich domácnosti nebo jiné blízké kontakty na příznaky vedoucí ke zvýšenému riziku šíření COVID-19 v komunitě nebo jiné nezamýšlené nežádoucí účinky. Aby se snížilo riziko falešně negativních výsledků, je důležité provést test v souladu s jeho autorizací a jak je popsáno v autorizovaném označení, např. Informační list pro poskytovatele zdravotní péče.(www.fda.gov)
P.S. Další sichrovačka proti nespolehlivým testům PCR, viz krátkou zprávu ohledně WHO (ZDE).

Kategorie