Načítání...
 

Alternativní ekonomika

2013 / 12
Strana 1 / 2

Diskutovat k číslu 12 můžete kliknutím zde. Chcete-li diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Image

Lokální měny v praxi

redakce


0121_Krupicka.jpg
linka_10px.jpg

Reportáže o fungování lokálních měn chce čtenářům e-republiky přiblížit svět mezilidských vztahů, které u nás existují jen zcela výjimečně a pouze v malých komunitách. Ale představte si následující sci-fi, které ovšem ekonomicky viděno se už stalo realitou. Pokud čtete naše články o ekonomice tak víte, že virtuální peníze 8,5x převyšují HDP celé planety. To znamená, že asi 95 % peněz v bankovním systému (a tím i ve vaší peněžence) nemá žádnou hodnotu. Virtuální brak uvolňovaný v rámci tzv. "kvalitativního uvolňování" světových měn jako euro nebo dolar nemá hodnotu proto, že nefunguje jako prostředek směny. Dluhové peníze již nemají reálnou ekonomickou funkci, pouze zotročují. Zvětšují již exponenciálně rostoucí světový dluh a tím zajišťují nadvládu bank nad věřiteli. Za této situace mají lokální měny zásadní přednost. Jsou schopny zajistit skutečnou ekonomickou výměnu, a nyní dokonce i celosvětově. A jejich systém je postaven tak, aby se zbytečné peníze samy ničily, tj. aby sloužily jen v rámci skutečné výměny.

Systém LETS v Kanadě

V článku o uměleckých projektech lokálních měn pod názvem Kartografie naděje aneb Příběhy sociální z/měny jsme zmínili sociální experiment nazvaný LETS (Local Exchange Trading Scheme), jež založil Kanaďan Michael Linton v Britské Kolumbii v roce 1983. Jeho fungování na bázi lokální měny popisuje toto americké video.Na příkladu farmářského trhu a řemesel je vidět fungování lokální výměny. Měna není zapotřebí, jen vzájemné závazky, které se nahrávají do centrálního registru přístupného pro všechny účastníky. Systém vzájemných pohledávek je založený na důvěře všech členů výměnné LETS komunity. U nás se tento typ obchodování teprve rozbíhá a ze strany úřadů naráží na nemalé potíže. Pokud se chcete do projektu zapojit, podívejte se na tyto stránky českých LETS, kde se dozvíte novinky o existujících skupinách a iniciativách.

Lokální měna v Toulouse

Člen městské rady v Toulouse Jean-Paul Pla rozjel v květnu 2011 projekt paralelní měny, která měla zlepšit sociální a ekonomické vazby občanů ve městě. Systém je velice jednoduchý. Za poplatek 15 euro se stanete členem asociace Sol-Violette (stránky zde) a můžete používat jejich měnu zvanou sol. Registrace je důležitá, protože zdejší regionální družstevní banka (Crédit Coopératif) kryje bonitu této měny a vymění ji za eura v poměru 1:1. Radnice v Toulouse složila bance zálohu na hodnotu měny sol, která je v oběhu. A obíhá 2x rychleji než euro. Poukázky ovšem fungují jen omezenou dobu, pak se automaticky znehodnotí. Jejich cílem je sloužit jako garant lokálních výměn a služeb. Jak celý systém funguje, na to se podívejte v reportáži France 3.
Reportáž ukazuje, jak paní "sluníčko" (odvozeno od měny "sol", tj. slunce) odvede práci v podobě umývání aut, vezme vydělané soly a jde do bio-obchodu zapojeného do lokální výměny. Zde si své soly koupí zboží v hodnotě odpovídající ceně v eurech. Jiná paní nese vydělané soly do družstevní banky a splácí s nimi svou půjčku.
Proč EU potřebuje regionální měny

Květa Pohlhammer Lauterbachová
linka_10px.jpg

Nedávný článek Směřujeme k EU, kde vládne bezpráví ukázal moc banksterů uvnitř Evropské banky. Pokud jste zvyklí si spořit, počítejte s tím, že vaše úspory od nynějška půjdou na záchranu bank, aniž by se vás někdo na něco ptal. Pořadí záchrany bylo stanoveno takto. Nejdřív jsou na řadě akcionáři, pak věřitelé banky. A to jste i vy, pokud máte v bance konto a nějaké úspory.

Pokud bude současný scénář naplněn, pak bude znamenat i konec družstevního a etického bankovnictví, které jako jediné v době hluboké finanční krize osvědčilo svou životaschopnost a zaznamenalo nárůst klientely a posílení důvěry v tento segment finančního trhu. Podívejte se na tematické číslo e-republiky věnované družstevnímu bankovnictví na příkladu švédské banky JAK (2013-10, Etické bankovnictví). Nyní se společně podívejme letmým pohledem na politické a ekonomický potenciál lokálních měn, které fungují jako paralelní prostředky směny.

Podívejme se tedy na konkrétní návrhy, které již v praxi prokázaly svou životaschopnost a fungují zcela jinak než současné peníze. Mají ohromný vliv na udržitelnost ekonomiky, životního prostředí, i na vztahy mezi lidmi. A koneckonců jde o to, zda by tyto nové peněžní modely mohly napomoci k udržení myšlenky jednotné mírové Evropy a k záchraně eura jako nadnárodní měnové jednotky.

1. Historicky první lokální měna ve Wörglu


Ve třicátých letech za Velké hospodářské krize byla rakouskou centrální bankou zakázána lokální měna ve Wörglu, která umožnila snížit nezaměstnanost během krátké doby o 25% a obejít tak hyperinflaci. Ukázka poukázky na 10 místních šilinků je v anotaci. V době nejvyšší nezaměstnanosti a bídy vydala obec poukázky, které byly kryty penězi centrální banky. Ty ovšem z hodiny na hodinu ztrácely svou hodnotu díky hyperinflaci. Naopak místní poukázky tím, že rychle obíhaly, pomáhaly vytvářet pracovní příležitosti. Hezky to vyjadřuje motto na horním lemu poukázky. Je to 10 šilinků, "které mírní bídu, dávají práci a chleba". Nové poukázky vydané radnicí obíhaly rychle, poněvadž každý měsíc musel být na poukázku nalepen kolek, který snižoval hodnotu této poukázky. Tyto peníze šly z ruky do ruky a pomáhaly vytvářet pracovní příležitosti a městečko kvetlo.

2. Princip paralelních měn na příkladu švýcarského WIR

Paralelní měna existuje vedle jiného zákonného platebního prostředku, aniž by sama byla tímto platebním prostředkem. To znamená, že je založena na bázi dobrovolnosti. To je princip všech doplňkových měn, které dále popisujeme.

Nejlépe lze tuto měnu demonstrovat na švýcarském systému WIR. Ten byl založen v roce 1934, kdy se hospodářství nacházelo v období, jaké zažíváme dnes. Malé a střední podniky (MaSP) se těžko dostávaly k úvěrům a krachovaly. Výrobci a obchodníci se dali dohromady, aby si navzájem poskytli úvěr uvnitř dopředu stanoveného rámce a na základě pevných kritérií jako dobré jméno podnikatele a jeho bilance.

Takto vznikl takto barterový systém, který se obešel bez použití peněz a byly zajištěny podmínky pro fungování firem. Dnes má zúčtovací jednotka 1 WIR kurz ke švýcarskému franku 1:1. Dokonce se v systému používají i kreditní karty, kterými je možno platit jak ve WIRech, tak francích.

K tomuto hospodářskému uskupení podniků patří dnes 60 000 podnikatelů z 15 regionů Švýcarska, což je 20% všech malých a středních podnikatelů. Systém WIR je z pohledu jeho 80leté historie velmi atraktivní. Působí proticyklicky, a tím podporuje a stabilizuje místní politiku a ekonomiku regionů. Dnešní banky působí naopak procyklicky a ještě krizi prohlubují vinou tzv. "Boom and Bust System". Švýcarsko je nejdemokratičtější zemí Evropy. Proto zde bankovní lobby neprosadila zákaz tohoto systému. Základním kamenem fungování celého systému je ale především důvěra. Bez solidnosti a prověřování nemůže být žádný nový člen do kruhu přijat.0234_krupicka.jpg
linka_10px.jpg
Kartografie naděje aneb Příběhy sociální z/měny

redakce

Galerie Dox (viz stránky)zabývajíce se současným umění a jeho kritickou sociální a společenskou funkcí uspořádala zajímavou výstavu pod názvem Kartografie naděje: Příběhy sociální změny. Tematické číslo 2013-12 věnované lokálním měnám chce představit u nás málo známou oblast sociálně angažovaného umění, které se nevyhýbá ani sociální a ekonomické odpovědnosti za druhé. Představme několik uměleckých a komunitních pokusů o lokální měny a platidla, které jsou jednak uměním a jednak sociální realitou.

Paul Glover - Ithaca HOURS

Typickým příkladem sociální angažovanosti jsou lokální měny, které dnes existují v desítkách měst po celém světě. K raným příkladům patří Ithaca HOURS (1991), jejichž iniciátorem je Paul Glover, sociální aktivista a inovátor.
Citujme samotného autora: Paul Glover, Ithaca HOURS, 1991.

Jsou to peníze, které dělají Ithacu silnou tím, že budují bohatství a posilují sousedské vztahy. Poněvadž Ithaca HOURS mohou být utraceny pouze s těmi, jež je přijímají, jejich hodnota pro komunitu se násobí pokaždé, kdy je Ithaca HOURS utracena, protože zůstávají právě zde.


Glover se inspiroval podobným experimentem, nazvaným LETS (Local Exchange Trading Scheme), jež založil Kanaďan Michael Linton.

Christian Nold - Bijlmerské euro


Podobný projekt realizoval anglický umělec Christian Nold pod názvem Bijlmerské euro (Bijlmer Euro, 2010) podle amsterodamské čtvrti, osídlené převážně přistěhovalci z bývalých holandských kolonií a nazývané amsterdamským Bronxem. Bijlmerské euro je doplňková místní měna pro městskou část Bijlmer v jihovýchodním Amsterodamu. Poskytuje ekonomické výhody místním obyvatelům, inspiruje sociální kontakty a buduje identitu tím, že on-line sleduje hotové transakce. Přehled sítě v daný okamžik máte na obrázku, tady je "bankovka".
Projekt využívá recyklace elektronického systému tištěných obvodů RDIF ze znehodnocených jízdenek, který umožňuje sledovat cirkulaci jednotlivých bankovek a vytvářet tak pocit lokální sounáležitosti a solidarity.

Fran Ilich - Spacebank

Zajímavý pokus vytváří kulturu prostřednictvím experimentálních ekonomik a finančních toků. Hlavním posláním Spacebank je nabídnout komunitě sadu inovativních a revolučních myšlenek týkajících se bankovnictví, spekulací a investic. Pokud jste jednotlivec, nezisková organizace nebo kolektiv, projekt vám může pomoci dosáhnout vaše cíle, nebudou-li působit škodu druhým. Spacebank se specializuje na financování umění, literatury a mediálních projektů.