Tematické číslo 2013-12 věnované lokálním měnám chce představit u nás málo známou oblast sociálně angažovaného umění, které se nevyhýbá ani sociální a ekonomické odpovědnosti za druhé.

Galerie Dox (viz její stránky) se věnuje současnému umění a zejména jeho kritické sociální a společenské funkci. Galerie uspořádala zajímavou výstavu pod názvem Kartografie naděje: Příběhy sociální změny. Představme několik uměleckých a komunitních pokusů o lokální měny a platidla, které jsou jednak uměním a jednak sociální realitou.

Paul Glover - Ithaca HOURS

Typickým příkladem sociální angažovanosti jsou lokální měny, které dnes existují v desítkách měst po celém světě. K raným příkladům patří Ithaca HOURS (1991), jejichž iniciátorem je Paul Glover, sociální aktivista a inovátor.Citujme samotného autora: Paul Glover, Ithaca HOURS, 1991.

Jsou to peníze, které dělají Ithacu silnou tím, že budují bohatství a posilují sousedské vztahy. Poněvadž Ithaca HOURS mohou být utraceny pouze těmi, jež je přijímají, jejich hodnota pro komunitu se násobí pokaždé, kdy je Ithaca HOURS utracena, protože zůstávají právě zde.


Glover se inspiroval podobným experimentem, nazvaným LETS (Local Exchange Trading Scheme), jež založil Kanaďan Michael Linton. Viz článek o alternativní ekonomice.

Christian Nold - Bijlmerské euro


Podobný projekt realizoval anglický umělec Christian Nold pod názvem Bijlmerské euro (Bijlmer Euro, 2010) podle amsterodamské čtvrti, osídlené převážně přistěhovalci z bývalých holandských kolonií a nazývané amsterdamským Bronxem. Bijlmerské euro je doplňková místní měna pro městskou část Bijlmer v jihovýchodním Amsterodamu. Poskytuje ekonomické výhody místním obyvatelům, inspiruje sociální kontakty a buduje identitu tím, že on-line sleduje hotové transakce. Přehled sítě v daný okamžik máte na obrázku, tady je "bankovka".

Projekt využívá recyklace elektronického systému tištěných obvodů RDIF ze znehodnocených jízdenek, který umožňuje sledovat cirkulaci jednotlivých bankovek a vytvářet tak pocit lokální sounáležitosti a solidarity.

Fran Ilich - Spacebank

Zajímavý pokus vytváří kulturu prostřednictvím experimentálních ekonomik a finančních toků. Hlavním posláním Spacebank je nabídnout komunitě sadu inovativních a revolučních myšlenek týkajících se bankovnictví, spekulací a investic. Pokud jste jednotlivec, nezisková organizace nebo kolektiv, projekt vám může pomoci dosáhnout vaše cíle, nebudou-li působit škodu druhým. Spacebank se specializuje na financování umění, literatury a mediálních projektů.Mexický umělec, spisovatel a podnikatele Fran Ilich je inspirován myšlenkami zapatismu, který aktivně utváří život indiánských komunit. Toto přirozené družstevnictví umožňuje přežít tisícům lidí ve stovkách vesnic. Bankovní projekt Spacebank (2010) používá standardní nástroje finančního průmyslu: akcie, úvěry, kreditní karty. Připomeňme Ilichův slogan, jímž zahajoval projekt Spacebank.

Nemusíš banku nenávidět, staň se bankou.


Díla jsou založena na sociální imaginaci a vytvářejí prostor pro alternativní ekonomiky. Většina umělců kritizuje negativní vliv globalizace, jež podrobuje lokální zájmy a kolorit zájmu nadnárodního kapitálu. Klíčovým prvkem krize se stalo bankovnictví. Proto se většina exponátů a happeningů týká bankovnictví a soustřeďuje se na lokální hospodářství.

Angažované umění nejen kritizuje danou realitu, ale ve spolupráci s lidmi dobré vůle vytváří svět, v němž se dá skutečně žít. Takoví umělci jistě jsou a budou mimo tlachavý a bezzubý mainstream. Proto je naší povinností dát o nich vědět. Tito umělci-občané brání stát, společnost a klíčové hodnoty jako je demokracie, svoboda a solidarita.