Načítání...
 

Fundraising a pomoc webu e-republika.cz

Milé čtenářky a čtenáři e-republiky

Poslední číslo, které se věnovalo situaci na našem webu, bylo psáno v roce 2012. Najdete je v tematickém čísle Přímá demokracie (2012-42). Šlo zejména o článek Přímá demokracie: vize, práce, realita, který popisoval systém participativní demokracie za použití komunitního systému Tiki-Wiki, který pohání náš web. Plánem původní redakce bylo vytvořit komunitní web s přesahem do společenské úrovně, což se zatím nenaplnilo, vinou pasivity čtenářů a nedostatečné práce redakce. I nová redakce chce v realizaci plánu té původní pokračovat. Ale jsme v Česku a naše redakce provedla za tři roky fungování i tak kus slušné práce.

Založením spolku eRepublika jsme poskytli všem aktivním občanům demokratickou platformu pro správu a kontrolu obsahu veřejně sdílených informací. Spolek eRepublika se chce rozvíjet jako garant při vytváření společenské objednávky obsahu veřejně sdílených informací a svobodné interpretace událostí. Žijeme v názorově pluralitní až roztříštěné době, kdy není jasné, co tvoří podstatu společné věci. Základním cílem a účelem spolku je umožnit svobodné sdílení informací a svobodný přístup k informacím každému občanu na jeho vlastní úrovni, tak aby si sestavil svůj obraz světa, který mu dává smysl. Na tomto základě může odpovědně jednat jako občan s postupně objasňovanou znalostí toho, co tvoří podstatu společné věci a událostí s ní souvisejících.

Založením spolku eRepublika v roce 2015 se spolek stal nakladatelem periodika E-republika.cz a vlastníkem uvedené domény. Za spolek eRepublika touto cestou vyslovujeme původnímu vlastníkovi a zakladateli webového portálu veřejné poděkování za dosavadní nezávislou publicistiku a mediální službu veřejnosti.

Děláme zadarmo, ve svém volném čase a web si sami platíme, už dva roky. Za rok 2015 je průměrná návštěvnost kolem pěti tisíc jednotlivých návštěvníků denně a počet individuálních přístupů se drží kolem 50 tisíc za měsíc. Začátkem tohoto roku jsme se rozhodli, že tímto brigádnickým stylem už dál dělat nebudeme. Jako jeden z mála webů jsme produkovali hlavně originální články, které jsme doplňovali překlady. Chceme u této praxe zůstat.

Pokud nedostaneme vaši podporu, web zavřeme a kdo z nás bude chtít, ten bude psát jinam. Tím pádem zanikne dosti jedinečný projekt. Kdo tomu rozumí jak po technické, tak i po věcné stránce, ten dobře ví, jakou práci jsme udělali.

Charakter našeho webu

Web je prý pomalý, špatně se v něm orientuje, nesnadno se z něj přebírají články, protože jsou psané ve wiki-kódu, a nikoliv v klasickém kódu html. Jakákoliv aktivní práce na tomto webu vyžaduje registraci, včetně diskusí, které jsou málo přehledné. Jde komunitní systém, kde je práce každého člena registrována pod jeho přihlašovacím jménem. Přesně tak se píše wikipedie a její články. Hlavní kritiku slyšíme od lidí, kteří na web nikdy nepřispěli a nikdy nepodnikli tu námahu, aby komunikovali s redakcí. Nikdy nenabídli skutečnou pomoc, kromě kritiky a nepraktických rad. Jsme v Česku, že ano. Proto nám pomohli jiní, kteří o co méně kritizují, o to více dělají.

Zvolili jsme jako jádro webu největší komunitní systém, který je robustní, bezpečný a který umožňuje zaměřit společnou práci nejrůznějším způsobem, podle zájmu aktivistů. Záporem je nedostatečná technická podpora v Česku, složitost administrace a náročnost na serverové zdroje. Něco za něco. Pokud přispějete, můžeme se zlepšit.

Druhé počáteční rozhodnutí bylo neméně důležité. Pokud znáte historii podobného aktivistického webu Aeronet.cz, tak víte, že nedávno urychleně "emigrovali" do Holandska. Jejich slovenský provider začal být v poslední době z nejasných důvodů velmi problematický. To se nám nestane, protože jsme vycházeli z realistické předpovědi, že v Česku se bude demokratický prostor rychle zmenšovat, včetně nepřímého nátlaku na nekonformní weby spojené se skrytou manipulací dat. Od začátku máme server v zahraničí. Jeho práce má potřebnou kvalitu, ale ta se platí v eurech. To je další důvod, proč jsme se rozhodli změnit styl financování.

Komunitu přispěvatelů jsme zatím nevybudovali, protože na naše návrhy ohledně komunitní spolupráce v podstatě nikdo nereagoval. Viz rubriku Co bude v přehledech tematických čísel na první stránce. Proto musíme vybudovat redakci jiným způsobem, nebo web zavřít. Na jiný systém či změny směrem "dolů" nepůjdeme. Celý systém indexace, databází, vyhledávání, klíčových slov atd. je psán na míru systému Tiki-Wiki. A my chceme jako aktivní občané budovat určitou formu komunity, a ne pouze psát.

Změny financování

Nejprve upozorňujeme na základní údaje v tiráži na úvodní stránce dole. Zde se dočtete všechno podstatné o redakci, zaměření, licenci a stylu práce našeho webu. Od začátku roku 2015 jsme založili spolek eRepublika, který má vlastní účet. Transparentní konto e-republiky u Fio banky je zde:

2200748047 / 2010


Všechny důležité informace k financování najdete na stránce Podpořte nás. Další změnu najdete na úvodním baneru, který obsahuje klíčové informace ohledně budoucnosti webu. Tady je jejich přehled.

První kolonka aneb Nutné přežití

V tomto bodu je situace naprosto jasná. Musíme od Vás vybrat finance na následující rok provozu. Nezapomeňte, že dosud jsme si z velké části web i sami platili. Do uzávěrky dne 31.12.2015 musí účtem projít celkem 30 tisíc korun na základní výdaje placené průběžně. Tyto peníze nám zaplatí nájem serveru a zajistí naprosté minimum základních administrátorských služeb, které dosud děláme zadarmo, jako všechno ostatní. Pokud do konce roku 2015 nebude pohromadě tato částka, dojde k zasedání redakce a spolku eRepublika, kde se bude hlasovat o zavření webu a o jeho zakonzervování.

Druhá kolonka aneb Klidný provoz a rozvoj webu

Protože jsme nesehnali podobné "blázny" jako jsme my v redakci, každý další rozvoj webu předpokládá nějakou formu honorářů. Od nás také nelze čekat, že po půlnoci budeme psát články, zvlášť když máme svou práci a své rodiny, stejně jako Vy. Navíc se jeden člen z naší redakce stal nezaměstnaným, a má rodinu s dětmi. Každý přesah financí do druhé kolonky znamená, že web má prostředky na minimální rozvoj, včetně odměn za překlady a originální články. Proto jsme se rozhodli, že budeme přidávat za každý článek i výši honoráře v podobné sazbě, jako má Zvědavec. Pro tento rozvoj jsme stanovili minimální částku 40 tisíc za rok. Tato částka
je dána mimo základní sumu nutnou k provozu webu, tj. mimo oněch prvních 30 tisíc. Jen připomínáme, že Zvědavec platí převážně za překlady, zatímco my převážně produkujeme vlastní články, a to často zpracované na podkladě studia několika cizojazyčných zdrojů.

Máme komunitu lidí ochotných spolupracovat, pokud budou mít jistotu alespoň malého honoráře. To nám umožní připravit tematická čísla, analýzy a překlady, na které sami už nemáme čas.

Nejsme hloupí a dobře víme, kolik mediálních tunelářů a příživníků vykrádá naši práci, aniž by se obtěžovali alespoň uvést zdroj. Jde hlavně o rubriky "Analýzy", "Parlamentní zpravodaj", "Ekonomika". Od tohoto typu lidí nelze očekávat slušné jednání, proto budete muset zaplatit tuto práci vy, tedy slušné čtenářky a čtenáři našeho komunitního a otevřeného webu. Demokracie představuje trvalý zápas o udržení společného veřejného prostoru, který chce kdekdo vytunelovat pro sebe.

Třetí kolonka aneb Nakladatelství eRepubliky

Následující dva projekty jsou už odděleny a můžete je financovat samostatně přes sdělení v účtu, viz "zprávu pro příjemce". Většina z nás píše těžší a významné články podle nějaké dlouhodobé strategie, protože počítá s jejich dalším využitím ve formě knižní elektronické nebo tištěné publikace. První forma je již dána tematickými čísly, které průběžně připravujeme z důležitých článků. Viz rubriku Archiv ISSN, která zachycuje klíčové články a kompletní přehled všech publikovaných článků podle jednotlivých rubrik. Jsme registrovaná tiskovina a dbáme na svou povinnost veřejného informačního média.

Sami ze zkušenosti víte, že orientace v dnešním světě potřebuje nejen krátké články, ale i delší texty ve formě eseje či knihy. To navíc dlužíme i mladé generaci. Těm musíme předat pochopení světa, který jsme budovali naší aktivitou a teoretickým pohledem. Pokud to neuděláme, tak skutkem dokazujeme, že naše generace vybudovala svět, kterému vůbec nerozumí a v němž už téměř ani nelze lidsky žít.

Nakladatelství hodláme budovat ve dvou fázích. Úvodní suma 40 tisíc je určena pro přípravu edičního plánu, pro vybudování e-shopu a pro zajištění autorů. Ti budou muset věnovat rok práce svým publikacím. Proto musí dopředu vědět, že nakladatelství je schopno jejich knihy vydat. Navíc musíme vybudovat redakční a vydavatelský tým, který také chce mít jistotu, že se bude vydávat. Princip spolku je neziskovost, tj. zisk po uhrazení nutných nákladů na udržení provozu je povinně reinvestován do rozvoje projektu.

Celý projekt spustíme jen v případě, že čtenáři webu skutkem projeví o naši práci zájem formou základního kapitálu nutného pro činnost nakladatelství. Vydělat si můžeme jinak a mnohem rychleji, to Vás ujišťujeme.

Ve druhé fázi připravíme ediční plán konkrétních knih. Formou přímého financování každého projektu zvlášť (předplatné, přímý dar na tento vázaný účel, crowdfundig, startup atd.) umožníme všem zájemcům, aby sehnali potřebnou sumu nutnou k tisku nebo k vydání daného projektu. Pokud se částka shromáždí, kniha nebo dílo vyjde. Pokud ne, peníze si vezmete zpět, nebo je poukážete na něco jiného.

Čtvrtá kolonka aneb Televizní zprávy

Poslední projekt je hudba budoucnosti. Naším vzorem je aktivistické hnutí v USA zvané Democracy Now!, jehož televizní kanál si můžete najít kliknutím na nadpis. V tomto projektu již dva roky spolupracujeme se spřátelenou aktivitou Debatní klub, kterou znáte z našich stránek. Prozatím plánujeme televizní vysílání zpráv formou asi 15 minutového vysílání jedenkrát za týden. Po roční přípravě a konzultacích je jasné, že při současném stavu spolupráce je vybudování redakce prozatím nemožné. Předběžný roční rozpočet pro tento druh vysílání jsme po poradě s tvůrci Debatního klubu stanovili na 50 tisíc ročně jen pro zahájení projektu. Náklady na výrobu 15 minut zpráv jsou v rozsahu 10-50 tisíc podle náročnosti obrazového pokrytí. A to znamená výrobu jednoho pořadu, který by měl být vysílán jednou za týden. Připomínáme, že v našem případě není problém vybudování studia, ale zajištění redakční práce, administrace e-vysílání a sehnání obrazového materiálu potřebného k vytvoření TV zpráv. Kdo bude nezávislé zprávy mít, ten bude ovlivňovat veřejné mínění. Zatím je to tak, že "nezávislá" TV studia budou mít jen korporátky a jejich velké weby. Pokud korporátky ovládnou se svou televizí také internet, pak demokracie a svobodný projev dostane v této zemi poslední ránu z milosti.

Závěr

Redakce a spolek eRepubliky je schopen a ochoten další rok pracovat v novém režimu, pokud se postupně naplní první dva dané cíle financování. Bez naplnění první kasy se web asi zavře. Naplnění druhé kasy znamená, že budeme moci plánovat a investovat do rozvoje dalších forem práce. Pak nebudeme dělat jen tehdy, když máme čas nebo náladu pro Vás zadarmo a v našem volném čase psát. Plnění druhého šuplíku znamená, že jste rozhodli cíleně budovat budoucnost občanského, komunitního a mediálního webu. Třetí šuplík představuje komunitní práci podle našeho gusta. Pomůže k založení společného e-shopu, kde můžeme sdílet a podporovat demokratické projekty a iniciativy. Poslední kasa TV-novin už znamená, že chceme v tomto státě dělat nezávislou politiku a chceme přímo oslovovat veřejnost plošným způsobem. To nejde bez spolupráce s ostatními nezávislými weby. Kvůli zajištění placeného provozu musí vzniknout funkční komunita přátel tohoto TV studia s vlastní organizací.

Je na Vás, pro co se individuálně nebo kolektivně a mezi sebou rozhodnete. Celé rozhodování vám usnadníme tím, že založíme pracovní skupinu pro rozvoj komunitního a mediálního webu, kde se budete moci osobně přihlásit skrze mail na šéfredaktora webu, který Vám vysvětlí další kroky v osobním rozhovoru. Tímto způsobem chceme krok za krokem budovat pracovní skupinu přátel e-republiky.

Zdraví Vás
redaktoři webu e-republika a výbor spolku eRepublika