Načítání...
 
(V keši)

Spolek E-republika


jsme občanská mediální komunita, seskupená ve spolku eRepublika , která se chce podílet na správě státu, České republiky jako věci veřejné .

Jako spolková tisková a informační agentura domácností a sociálních komunit je naším posláním poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů uvnitř naší komunity i mimo ní, v prostředí různých komunit a občanské společnosti.
Spolek e Republika jako jediný vlastník média, je zárukou transparentnosti vlastnických vztahů pro přítomnost i budoucnost počas existence tohoto média. Investice do rozvoje média jsou rovněž pod transparentním dohledem členů spolku i veřejnosti. Na transparentním účtu je přístupný současný stav spolkových financí. Obdobně, na požádání vás seznámíme s aktuálním stavem pokladny.V daném okamžiku, po přechodnou dobu, platíme pouze provozní náklady za doménu, server, poštu a nevyhnutnou úřední administraci. Ostatní je pokryto z dobrovolné práce členů spolku, kteří činnosti spolku věnují svůj osobní čas.

Logo e-republiky

Pokus se vám náš web líbí a chcete ho propagovat na svých stránkách či jinde, využijte prosím tato loga. Kliknutím na obrázek dostanete okno se skutečnou velikostí.Na facebooku najdete e-republiku zde: https://www.facebook.com/eRepublika.cz
Pokud si můžete naši stránku na facebooku doporučit dále, pomůžete nám.

Stejně tak nás najdete na Twitteru: https://twitter.com/erepublikacz


Lokální komunity Jižní Čechy


Fair Trade, Budsob....


Alternativa zdola


Jsme síťová občanská iniciativa, která si klade za cíl podporovat komunitní hnutí v České republice. Snažíme se dokázat, že demokracie se musí týkat všech sfér života, není jen pasivním přihlížením „velkým politickým hrám." Podporujeme participaci občanů na politickém, ale i ekonomickém životě jejich komunit. Proto se věnujeme tématům, která neprávem zůstávají mimo hlavní směr politiky, ač si bez jejich naplňování lze těžko představit fungující společnost, jako jsou sociální bydlení, decentralizace v oblasti energetiky, rozvoj místních ekonomik, družstevnictví, alternativní finanční systémy či podpora zaměstnanecké participaci.

Proalt


ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak jsou připravovány současnou vládní koalicí, a chtějí jim aktivně čelit. Krátkodobým cílem je zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost. Iniciativa Proalt zahájila činnnost v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá, které vyjadřuje základní hodnoty a ideály, k nimž se hlásí.


Mediální prostor pro občanské a komunitní weby a aktivisty, k umístění odkazů a zahájení své činnosti. Zveřejníme.
Redakce