Načítání...
 

Vážené dámy a pánové, občané České republiky,


provoz občanského webového portálu E-republika.cz pokračuje.

Nakladatelem periodika E-republika.cz a vlastníkem domény se v roce 2015 stal spolek eRepublika jako dobrovolné, nevládní, nevýdělečné a otevřené sdružení, které bylo založeno jako občanská mediální komunita za účelem veřejně prospěšné služby v oblasti médií.

Za občanskou veřejnost a spolek eRepublika touto cestou vyslovujeme původnímu nakladateli a provozovateli webového portálu touto cestou veřejné poděkování za dosavadní nezávislou publicistiku a mediální službu veřejnosti. V databázi E-republika jsou k dispozici původní autorské publikace, analýzy a velké množství cenných informací z oblastí společenského a občanského života a to na úrovni lokální i globální. Uvedený odkaz nás zavazuje být důstojným pokračovatelem nášeho předchůdce. Doufáme ve vaši podporu a zájem, společně se nám to jistě podaří.

Vznik spolku eRepublika je zárukou pro participaci co nejširší občanské veřejnosti na tvorbě spolkového svého Zpravodaje (Newsletru) a jeho další utváření jako občanského komunitního média.

Pro uvedený účel spolek eRepublika, pro své členy a pro registrované uživatele na úvod své činnosti navrhuje zřízení několika pracovních skupin kolem realizace uvedeného mediálního projektu. Především se jedná o pracovní skupinu, která bude mít zájem podílet se na správě obsahu a rozvoji

Občanského komunitního média (dále jen "OKM") E-republika.cz s použitím redakčního systémuTiki šířeného elektronicky prostřednictvím internetové sítě, případně tiskem

Dále jsou to pracovní skupiny pro:

Svobodná práce jako sociální podnik (s využitím systému networking)
Problémy obsahové regulace médií v podmínkách práva na svobodu projevu

Od původního provozovatele jsme převzali platformu pro otevřenou demokracii Tiki Wiki.
Jedná se o Open Source projekt Tiki Wiki CMS Groupware vyvíjený již od roku 2002 komunitou vývojářů z celého světa šířenou pod volnou licencí. Práce s tímto složitým komunitním prostředím umožňuje přizpůsobení tohoto prostředí dle potřeb komunity a veřejnosti, aby toto odpovídalo jejím potřebám rozvoje a mediálním a publikačním požadavkům na sdílení veřejného prostoru.
Našim záměrem je podílet se s vámi na rozvoji této aplikace interaktivním nebo přímým způsobem. Chceme tak rovněž navázat na záměr předchozího nakladatele umožnit publikování i vašich originálních stanovisek, argumentů, názorů, analýz a svědectví v zájmu nacházení společných občanských řešení aktuálních problémů.
Platforma umožňuje sdílení, na dohodě, nebo asociaci založených postojech nebo i indivuiduální vyjádření svých názorů ke společenským a jiným tématům.
Práce různých pracovních skupin využívá principy otevřené webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem.

Naším dlouhodobým cílem je vytvoření a udržování stabilní mediální komunity, která je přesvědčena, že obrana demokratických principů a ústavných práv občanů má smysl a platí pro všechny občany České republiky stejně, bez výjimek.
Česká státnost má význam pouze jako stát všech občanů a princip demokracie lze uplatňovat a prosazovat pouze na principu otevřeného dialogu všech. Na tomto základě pak dostává lidský život zásadní a trvalý smysl.
V této věci jsme, jak můžete sami posoudit, na samém počátku.
Záleží na nás a našich možnostech a na vás a vašich možnostech jestli budeme schopni účinně prezentovat své názory ve veřejném prostoru.
Vám, občanům české republiky, kteří chtějí aktivně prezentovat své parciální nebo občanské zájmy, web E-republika.cz umožňuje tyto možnosti participace:

  • registrací jako projevu zájmu o spolupráci a spolupráce na projektu občanského komunitního média E-republika.cz
  • podílet se autorskou tvorbou na tvorbě obsahu periodika (blogosféra...)
  • diskusí registrovaných uživatelů a členů spolku eRepublika k uveřejněným článkům, tematickým číslům nebo rubrikám a účastí na fórech pracovních skupin a na realizaci projektů
  • poskytnutí finančního daru jako projevu souhlasu a podpory projektu. V současnosti web funguje pouze na platformě finančních darů a dobrovolné, bezúplatné práci členů spolku a jeho sympatizantů.
  • k pravidelnému odběru newslettera se můžete přihlásit zde odběr. Pro sdílení mobilní aplikace zde: mobil . Chcete-li vidět vzor periodického tematického vydání, klikněte na aktuální nebo archivní vydaní periodika
  • členstvím ve spolku eRepublika (především pro zájemce o redakční práci, editory, překladatele, fotografy, kameramany....)

Pro veřejnost je na webu E-republika.cz vždy umístěno aktuální periodické vydání. Aktuální číslo je uveřejněno např. pod názvem: "Česko, hemžení v mraveništi" (2015-1 / 02). Cyklus periodického vydání tematických čísel se bude zkracovat, nakolik uvedený cyklus je vždy stanoven aktuálními personálními, technickými a finančními možnostmi a podmínkami mediální komunity.
Cílem je dosažení standardní situace, která umožní na titulní stránce periodika, najít v bílém poli aktuální tematické týdenní vydání, které redakce ponechá přímo přístupné veřejnosti po celý týden (viz.odkazy vpravo nahoře na banneru). Jednotlivé články a rubriky redakce obměňuje průběžně a na konci týdne z nich provádí výběr do ISSN 1805-5559 vydání, které je trvale archivováno jako internetové periodikum zde: databáze.

Za nakladatele, redakci a webmastera

spolek eRepublika a šéfredaktor