Načítání...
 

Globální bankovní socialismus

2015 / 03
Strana: 1 / 2


OddelovacModry

Privatizovat zisky a socializovat ztráty už dávno není v módě. Bankovní socialismus si ochočil celý stát jiným způsobem, viz předešlé číslo nazvané Cesty do korporátního otroctví (2014-9). Banksteři si koupili politickou reprezentaci a zničili měnu tím, že emitovali bankovní šrot. Ten nám dávají jako půjčky za naše poctivě vydělané peníze. Zničení hodnoty peněz se maskuje tím, že se lidem rozdaly platební karty. Banky tím vytvořily vlastní systém oběživa, které prozatím kopíruje státem emitovanou měnu. Co nastane po zničení měny, k tomu není třeba příliš velké fantazie.

OddelovacModry


Mezinárodní měnový fond BRICS pro 41% obyvatel zeměkoule

Květa Pohlhammer Lauterbachová
Jsme svědky bezprecedentní války vůči Evropě prostřednictvím skutečné, nikým nezvolené vlády v Evropě, tzv Trojky. Viz film TV Arte, o němž jsme referovali (Bankovní Trojka: Moc bez kontroly (TV Arte)). Tento tříhlavý drak usídlený v ECB tiskne eura ostošest a žene evropský finanční systém do záhuby. A s ním pohřbívá i jakoukoliv naději na hospodářské oživení a pokles nezaměstnanosti. Prská síru, jen aby oslabil euro v poměru 1:1, nebo dokonce ještě níž. Odhad cíle některých analytiků je 0,80, viz článek zde.

Jak se ničí Evropa

Probíhá měnová a ekonomická válka, jejíž smysl je jasný. Přeliv kapitálu do USA a zničení celé generace evropských penzistů, kteří si šetřili na důchod v penzijních fondech a nyní budou okradeni o své celoživotní úspory. Krádež jede přes cílené snižování úrokové sazby ze strany ECB pod záminkou „boje proti deflaci“. Dojde k zavedení negativního úroku, kdy nejenom že střadatelé nedostanou žádné úroky, nýbrž za vklady v bankách se musí platit ještě bankám poplatky. Vytoužený efekt ECB pod povelem USA je ten, že zničení eura vede zákonitě k útěku od eura směrem k dolaru. A hádejte, kdo vymyslel tuto geniální teorii negativního úroku, která teď potopí Evropu? Larry Summers, tak zvaný ekonom, profesor na Harvardu, představitel servilní třídy pracující pro zájmy světového jednoho promile. Životopis tohoto pána najdete zde.

Od podzimu můžeme očekávat velkou krizi penzijních fondů, které tak dobře „investovaly“ 40-80 % úspor pracujících a odpovědných včeliček do spolehlivých a jistých cenných papírů na důchod. Ani výnosy státních dluhopisů země, jakou je Německo, nebudou schopny konkurovat americkým dluhopisům a akciová bublina se nafukuje dál. Úplně stejně jako v roce 2009, kdy také došlo k obratu a ke zpětnému útěku kapitálu do USA. Prohlédněte si graf Martina Armstronga důkladně, zejména ten konec.
Jestli vám úrokové míry velké hospodářské krize a nástupu fašismu něco připomínají, tak to není podobnost čistě náhodná, protože my, ekonomové, na náhody nevěříme. Nebo se podívejte na předešlý článek redakčního kolegy (Tiché šílenství finančních trhů).


Chudneme, ani o tom nevíme

red

Čtenáři našeho webu dobře znají jméno Robert Reich, stačí si kliknout na naše články pod tímto heslem. Připomeňme alespoň důležitý článek Robert Reich o polarizaci americké politiky a recenzi jeho knihy Beyond Outrage.

Krupicka 0129

Nyní jsme připravili výtah z jeho důležité studie The Rise of the Working Poor and the Non-Working Rich, kterou zveřejnil na svých stránkách. Jedni makají, jsou žebráci, a na druhé straně si dědicové pohádkového bohatství uplatili politiku natolik, že jim stát slouží na úkor 99 procent. Název článku potvrzuje hned první graf. Růst produktivity práce je úplně marný pro nižší střední a chudou vrstvu obyvatel, jejíž průměrný hodinový příjem trvale stagnuje a dokonce klesá. Viz posledních 10 let v USA, a nyní již všude na Západě. Zato se podívejte na křivku produktivity práce a ptejte se, ke komu vytvořené bohatství doopravdy směřuje.
Neoliberalismus v zájmu jednoho procenta se o chudé rodiny starat nebude, jsou tak zvaně "líní". V USA je to vidět na degradaci sociálních služeb, a podobně je tomu i u nás. Klíčovým ukazatelem je trvalá stagnace a v posledních dvou dekádách neoliberalismu i zásadní propad minimální mzdy, kterou vidíte v tabulce.
A posledním důležitým ukazatelem je růst téměř feudální vrstvy zbohatlíků, která vůbec neví, co je to práce. V USA dnes 6 z 10 nejbohatších Američanů tvoří dědici bývalých miliardářů. Například dědicové supermarketpového impéria Walmart mají bez práce větší majetek než 40 % nejchudších Američanů. Poslední statistika ukazuje, kolik miliónů domácností s průměrným příjmem by vyvážilo v jednotlivých dekádách příjmy těchto dědiců.
Graf potvrzuje naše předešlé analýzy o radikálním růstu nerovnosti v dnešní západní společnosti. Na každý dolar vydělaný 90 procenty populace má úměrný zisk celkem 1000 dolarů smetana ze smetany, čili 0,01 % populace. Těchto nejbohatších miliardářů je v USA asi 85 a shrábnou z rozhodující většinu vytvořeného národního bohatství. To je poměr rozdělení národního bohatství v současné době. Není divu, že asi 2/3 obyvatel této planety sdružených v zemích BRICS se tento způsob západního kapitalismu zdá poněkud podivným. Zvlášť, když jej mají sami platit za svého vlastního národního bohatství.


Kresba: Oldřich Krupička

Bankovní model "bail-in" okrade střadatele

Květa Pohlhammer Lauterbachová


Jestli si ještě myslíte, že vaše úspory v bance jsou garantovány státem do výše 100 tisíc euro, tak se prosím probuďte! Pravděpodobně jste nečetli na E-republice naše skoro-romány o tzv. "bankovním socialismu" a tom, jak se zachraňují z našich peněz soukromé banky. Ale především: Neuvědomili jste si skutečné dopady tak zvané „bail-in“ směrnice, přijaté Evropskou unií přede dvěma roky (Aktuální politika ECB, spolehlivá cesta do pekel).

Zachraňování bank z peněz daňových poplatníků proběhlo dříve takto. Stát si půjčil, navýšil své zadlužení u mezinárodních lichvářů, a tak pomohl svým marodným bankám. Tak tomu bylo v USA v roce 2008 nebo i jinde. Jenže to už vychází z módy. Proto musela nastoupit strategie přímá. Věřitelé, což jsou vkladatelé a majitelé účtů, mohou při bankrotu o své peníze přijít. Měli se lépe informovat o tom, jak jejich banka hospodaří a jak investuje. Již několikrát jsme o tom, psali, je to čistá utopie. Navíc tzv. "stress test" vaší banky dělá naprosto neprůhledná skupina banksterů (Ekonomové USA tvrdí: Bombardujte lidi penězi!).

Kyperský model krachu pojede v Rakousku

V těchto dnech odstupuje Rakousko od ručení státu za vklady obyvatel u bank. Doposud to bylo tak, že banky ručily za vklady střadatelů do výše 50 tisíc eur, dalších 50 tisíc garantoval stát. Jak drží stát své slovo, uvidíme dále. Nyní budou ručit za vklady pouze banky, které mají nezodpovědnost už přímo v náplni práce. Podvodná doktrína jim umožňuje spekulovat a riskovat s vašimi penězi v nespoutané, globalizované finanční džungli. Navíc jim umožňuje znehodnocovat peníze, okrádat vás, ba co víc: ničit ekonomiku i zaměstnanost. Pohádky o tom, jak QE – kvantitativní uvolňování, nebo-li tisk nekrytých peněz, pomohlo oživit ekonomiku USA nebo Velké Británie, si nenechejte vyprávět od nikoho (Jak se ničí měna aneb Šílenství kvantitativního uvolňování). Ani od pana Zbyňka Fialy, který napsal tento jinak docela zajímavý článek, který stojí za to si přečíst.

Lži a lži ze všech stran

Ale, podívejte se pozorně na index Baltic Dry Index, který je snad jedním z mála skutečně těžko zmanipulovatelných indexů. Celkem spolehlivě odráží skutečný stav světové reálné ekonomiky, která se podle grafu řítí do kytiček. Tento index ztratil od začátku roku 30 %, a to znamená, že makroekonomická poptávka prudce klesá, a to celosvětově.
Index nám naznačuje, co teprve přijde. Například lži o 5,5% nezaměstnanosti v USA nemůže brát vážně nikdo, kdo má přehled o tom, jak se manipulují data. Téměř jedna třetina obyvatel USA vypadla z evidence Bureau of Labour, protože si prý aktivně nechtějí hledat práci. Stačí také, abyste byli zaměstnaní 1 hodinu týdně, a už nepatříte už do evidence agentury pro nezaměstnané. Celkem 102 milionu lidí je dnes v USA bez práce.