Načítání...
 

Image

Jan Kristek: Jak tomu u nás bylo s náboženstvím?

Seriál pozitivně vysvětlující vznik náboženství a víry


Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? - 12. díl: Vzestup hospodářské moci církve

Autor: Jan Kristek - Zveřejněno 18.01.2013 18:41 - (12147 Návštěv)

Jediný způsob podnikání šlechty, v té době běžný - šlechtic postavil vlastním nákladem kostel, najal si kněze, a pak vybíral od poddaných, kteří ani do kostela nechodili (možná často ani nevěděli, proč jim daně zvyšuje), desátky pro sebe - brzy přestal být možný pro odpor „církve“.

Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? - 7. díl: Od Bořivojova útěku k Václavovým postřižinám

Autor: Jan Kristek - Zveřejněno 14.12.2012 18:04 - (16912 Návštěv)

Po Bořivojově smrti roku 889 se Svatopluk ujal přímé vlády nad Čechami. Zkušenosti s velkomoravskou nadvládou byly natolik špatné, že hned po Svatoplukově smrti se česká knížata, vedená Bořivojovým synem a nástupcem Spytihněvem, raději roku 895 podřídila franckému králi Arnulfovi a Čechy se od Velkomoravské říše odtrhly.