Loading...
 

7973

ID Cislo
7973
Nadpis
Polistopadové epištoly, kacířské úvahy I
Url
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Polistopadove-epistoly-kacirske-uvahy-I-171113.htm
Text

Polistopadové epištoly, kacířské úvahy I
Česká minulost má vedle dimenze národní i výraznou dimenzi sociální. Obě jsou dnešním vedoucím silám přítěží, a proto je všemožně z historické paměti vytrhávají. Co zbude v prožitkovém obsahu naší identity, je-li paralyzována jak složka národní tak sociální? Sledujeme-li procesy českého národního obrození od konce 18.stol (r. 1781 bylo zrušeno nevolnictví), neujde nám, že naše vlastenectví je lidové a plné pochopení pro strádání těch chudých a nejchudších. Vždyť to jsou potomci bývalých nevolníků, kteří usilují o osvobození vlastního národa z područí. Křísí jeho jazyk, kladou základy literatuře, historii, divadlu, vědě, výtvarnému umění, politice a dávají všechny „silky a silečky” (Palacký) do služeb rodné zemi a jejímu lidu. Vlast a národ jsou cílem jejich snažení, vlasti a lidu se má dostat svobody a samostatnosti, novodobých práv a svobod. (České národní listy)

Kategorie