Načítání...
 

Browse Tags

 Freetagy

Výsledky 28

Článek „Proti všem“ po 600 letech Na ranveji jedné nejmenované země, která kdysi ve velké většině přijím
Článek Agresivní ekonomie zaplevelila politiku a kulturu Podle slov Leonarda Boffa se ekonomika a ekonomie odtrhly od poli
Článek Anarchisté a poetika
Článek Brainstorming pro demokracii 2014, druhý díl {img src="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/clanky/image/777_Pick.jpg" max="80" thumb="y" rel="box g " imalign="left" align="left" stylebox="border" block="top" title="Grimmus, 20
Článek Brainstorming pro demokracii 2014, první díl {img src="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/clanky/image/777_Pick.jpg" max="80" thumb="y" rel="box g " imalign="left" align="left" stylebox="border" block="top" title="Grimmus, 20
Článek Brainstorming pro demokracii 2014, třetí díl {img src="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/clanky/image/777_Pick.jpg" max="80" thumb="y" rel="box g " imalign="left" align="left" stylebox="border" block="top" title="Grimmus, 20
Článek Budování státu I-IV
Článek Být chudý a slepý k tomu Jsme chudí jak kostelní myši a vůbec to ne
Článek Celozrnná pravda z Ruska Medvěděv sice neřekl všechno to, o čem píši, ale řekl toho na vys
Článek Daňové ráje, skryté bohatství národů Zucman odhaduje, že do daňových rájů jde 8 % světového HDP, t
Článek Den poté Myslím tím den (dny, měsíce a roky) po úspěšně provedené revoluci, tedy dny po změně systému.
Článek Důvod k oslavě...pro deset procent planetárních zbohatlíků Graf podle Pikettyho metodiky ukazuje, že poprvé za posledních sto
Článek Inkluze a integrace Všichni poznamenaní pedagogikou chtě nechtě řešíme problé
Článek Island: Končí soudní přelíčení s premiérem U islandského soudu spěje ke svému závěru přelíčení s bývalým islandským ministerským předsedou Geirem Haardem. Haarde je prvním vedoucím představitelem suverénného státu, který j
Článek Jak lichva ničí produktivní síly společnosti Evropská centrální banka svou politikou záchrany bank př
Článek Nobelovka 2014 za ekonomii: Zázrak, ale jen na první pohled Z přehledů posledních nositelů Nobelovy ceny za ekonomii vy
Článek O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem (I. část) Občanská fóra byla vlastně dvě. Jedno pro disidenty, kteří si ho zřídili kvůli tomu, aby mohli vydávat pokyny a ovládat stát. To byl Havel a jeho skupina. A pak bylo skutečné Občanské
Článek O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem (II. část) Domnívám se, že skutečným cílem intervencí nebyla inflace 2 %, ale opětovné a dostatečně trvalé zhoršení poměru kurzu stejné kupní síly a kurzu směnného. To je nástroj, pomocí kt
Článek Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu Teze knihy Le capital au XXIe siècle : zabijácká forma kap
Článek Politické haiku, krysa s 3D brýlemi, anarchisté a konec světa Obecný lid opustil pracovní frontu bojující za spotřební m?
Článek Proč kapitalismus v Čechách Nadto jsme považovali za naprostou samozřejmost sociální jist
Článek Sokolova slušná společnost Nemáš prachy a jezdíš na černo? Pan doktor z tebe sedře kůži, n
Článek Úvaha nad velikostí státu Také stát je nedokonalým dílem člověka. I když se jeho význam leckdy zpoch
Článek Volby byly celostátním referendem o stavu ekonomiky Analyzovali jsme rozpad státu skrze vládu pravice i levice.
Článek Vyklepáno z knih: Charles Fourier Katastrofické choroby jsou tyto: bí
Článek Vyznání národohospodáře Konjunkturální myšlení není z podstaty věci schopné zasadit ekonomii do širších souvislostí, které dávají každé dílčí vědě o člověku její humanitní poslání a náplň. Kdo si
Článek Vznik manifestu a iniciativy za sociální vědy ve Francii Manifest "Poznání osvobozuje" připravili sociální věd
Článek Zemřel Dr. Ing. Josef Mrázek, CSc. Patřil k těm vzácným osobnostem, které nehledí na osobní rizika a život v