První díl rozboru nazvaný Zrcadlo české polistopadové demokracie 2014 shrnul budovatelské úspěchy mafiánského kapitalismu za posledních 20 let. Tento systém byl možný jen proto, že selhaly základní mechanismy správy státu a zajištění elementární formy spravedlnosti.

Následná druhá část Brainstormingu pro demokracii shrnuje alarmující stav Ústavy ČR, justice a armády. A to z pohledu jejich prováděcích složek i politických špiček.

Třetí kapitola vyzývá k neprodlenému zahájení diskuse o rekodifikaci defektní České Ústavy. Proto je předkládán veřejnosti model braistormingu, který může vnést nové myšlenky i do návrhu ústavy s prvky přímé demokracie, odpovídající technologické i filozofické úrovni nového století. Takto vzniklá Ústava ČR musí být přijatá výhradně celonárodním plebiscitem.

Jak dál s českou demokracií?

Ústava není ani bible ani korán
Kritéria pro rekodifikaci Ústavy ČR
Mobilizace moudrých lidí pro demokracii
Jak vést diskusi o reformě ústavy

Ústava není ani bible ani korán

Není pochyby o tom, že stabilní znění Ústavy a Listiny práv a svobod má pro stát velkou hodnotu. Ústava se však nesmí stát dogmatem, jako je Bible či Korán, na které se církevní hodnostáři odvolávají. Sebemenší pochybnosti jejich výkladů jsou pro mnohé věřící kacířstvím a evidentní skutečnosti tabu. A podobně se chovají mnozí politici nechápající o čem hovořil Thomas Jefferson, už v roce 1816.

Právo a instituce musejí jít ruku v ruce s rozvojem lidské mysli. Jak se mysl stává více rozvinutá a osvícená, jak jsou vytvářeny nové objevy, objevovány nové skutečnosti, jak se změnou okolností mění lidé a názory, tak musejí instituce v předstihu držet krok s dobou.

Učiňme tedy první krok. Článek 2 odst. 2, stávající České ústavy zní: Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Zaangažujme tedy své poslance, které jsme si volili, k předložení návrhu zákona na rekodifikaci Ústavy, jež bude vycházet z celonárodní občanské diskuse a která bude přijatá výhradně celonárodním plebiscitem. Podobný ústavní zákon byl přijat v případě referenda o vstupu ČR do EU. Takto odsouhlasená ústava může totiž získat respekt u nejširší veřejnosti a zabránit její zneužívání k soukromým cílům, jak jsme toho po desetiletí svědky.

Ústavní zákon musí být přijat v parlamentu kvalifikovanou většinou, tedy 3/5 hlasů všech poslanců a zároveň 3/5 hlasů přítomných senátorů. Požadujme jmenovité hlasování. Prezident ho nemůže vetovat. Jsem přesvědčen, že se mezi poslanci najde více lidí typu Jany Lorencové, nekompromisní bojovnice za skutečnou demokracii, kteří navrhnou a podpoří přijetí tohoto zákona. Přinejmenším otevřou diskusi k problému, o kterém politické špičky mlčí: z lenosti, z nekompetence, či z jiného důvodu.

Výsledky celonárodní diskuse o nové Ústavě ČR, včetně navržených změn volebního zákona a pravidel všeobecného referenda budou předloženy ke zvážení Ústavodárné radě, jmenované Senátem, která vypracuje její finální znění. Členové této rady musí veřejnosti prokázat svoji kvalifikaci, výsledky své dosavadní práce, představit své životní postoje a publikační činnost. Přitom je třeba důsledně dbát na to, aby se ke tvorbě nové ústavy a revizi ústavních zákonů nedostali opět „renomovaní právní experti“ typu Kindla, Bendy, Kalvody, Koudelky, Sokola, Pavla Němce a podobných, kteří se na legislativních chybách podíleli a mnozí z nich léta těžili. Za úspěšné dopracování nové Ústavy musí v plném rozsahu zodpovídat parlament.

Pokud bude v plebiscitu návrh nové ústavy přijat, může být nová Ústava ČR slavnostně vyhlášena, nejlépe 28. října 2016. To by bylo asi to úplně nejdůležitější, co mohou zákonodárci ve svém volebním období pro budoucnost země, pro naše děti a vnoučata udělat. Silným tlakem na kvalitu a termíny rekodifikace Ústavy, se může stát hrozba rozpuštění Parlamentu ČR a vyhlášení nových voleb  v případě jejího nepřijetí. To je postup použitý v řadě zemí.

Přijetí ústavy plebiscitem je dle Direct Democracy Euro-Vizion jedním z důležitých atributů polopřímé i přímé demokracie. Zkušenost z mnoha zemí totiž ukazuje, že přenechají-li občané právo sepsat a odhlasovat ústavu svým zástupcům v parlamentu, vždy dojde k tomu, že dotyčný zastupitelský sbor napíše ústavu, zaručující politikům neoprávněná privilegia na úkor prostých občanů.

V současné parlamentní konstelaci je bohužel téměř jisté, že se změn Ústavy a referenda jen tak nedočkáme. A to přesto, že ve vzduchu visí řada otevřených otázek, které si vyžadují právě rozhodnutí v referendu. Do doby než se změny Ústavy a legislativy dočkají standardního rámce schváleného plebiscitem tedy nezbývá, než řešit vypisování referend podle Ústavy stávající. Tato dočasná cesta je sice obtížná, ale možná.

Kritéria pro rekodifikaci Ústavy ČR

Lze tvrdit, že požadovaný ústavní zákon, bez předem seriozně a systémově připravených podkladů v parlamentu ani ve vládě nikdo nevyvolá. Současná vláda má před sebou horu problémů a mnozí tuší, že přijetí ústavního zákona odhalí další stovky, celá desetiletí neřešených problémů a křivd, s nimiž se občané potýkali a potýkají dodnes. Řešení budou dlouhodobá a konfliktní, ale pro existenci státu nezbytná. K tomu si dovoluji citovat zesnulého českého právníka a filozofa Prof. JUDr. Vladimíra Čermáka.

Při aplikaci legislativy a práci ústavního soudu již nepostačuje jen znalost zákonů, ale významnou roli hrají i filozofie, politologie, sociologie a historie... Potřeba takového přístupu ke spravedlnosti bude stále naléhavější, obdobně jako je stále naléhavějším chápání demokracie nejen jako určité formy státu, ale i jako způsobu života.

Zpracovatelé ústavy musí reflektovat i varování vědců (včetně NASA), že souběh klimatických a sociologických změn s potravinovými, energetickými a vodními krizemi může vyvolat ve světě „dokonalou bouři“ už během nadcházejících 15 let. A mohou to být i problémy politické, sociologické, náboženské, antagonismy ve společnosti, propastné rozdíly v užívání a vlastnictví již vytvořených a nově vytvářených hodnot a jejich nespravedlivé rozdělování. To vše společně s organizovaným zločinem.

Pro nás je třeba v ústavě zvážit a nastavit zejména dopady možných uprchlických vln z různých částí záměrně destabilizovaného světa. Současné dění v arabském světě a pro nás nejaktuálnější na Ukrajině, nasvědčuje tomu, že problémy mohou nastat ještě mnohem dříve. Kdo by si ještě nedávno pomyslel, že se dnes bude docela vážně hovořit o hrozbě 3. světové války?

A nejaktuálnějším nebezpečím pro světový mír jsou také nepředvídatelné kroky USA vyhrazujících si, bez mandátu RB OSN, právo zasáhnout kdekoliv ve světě, kde jsou ohroženy jejich zájmy. A to je všude. K tomu zneužívají své dominantní postavení v NATO. Roli četníka jistí i 830 vojenskými základnami po celém světě, nevěří nikomu a špiclují i své nejbližší spojence. Největší hrozba pro USA je snaha velkých ekonomik světa opustit inflační americký print-dolar jako rezervní měnu. Dluh USA, hlavního viníka krize v r.2008, dosáhl totiž již 17 bilionů dolarů a FED ho řeší každý rok tiskem 700 miliard ničím nekrytých USD. A to už se připravuje další obří „letadlo“ generující virtuální dolary – boom „břidlicového plynu“, který prý vymaní EU ze závislosti na Rusku.

Opustit petrodolary se pokusil Saddám Husajn, libyjský vůdce Kaddáfí i syrský prezident Asad. Co se stalo s Irákem, Libyí a Sýrií, je všem dobře známo. Na řadě je Írán, jako vždy pod falešnou záminkou. K seznamu zemí, které souhlasily se zrušením dolaru v bilaterálním obchodě s Čínou se přesto připojily kromě Ruska i Austrálie, Japonsko, Brazílie, Indie. Opuštění dolaru jako rezervní změny se diskutuje ve Francii i v Turecku. Počet těchto zemí rychle narůstá.

A podle Al Jazeery jsou země BRICS připraveny otřást „světovým řádem“ zřízením vlastní rozvojové banky. Pád dolaru tak může odstartovat gigantický reset globální ekonomiky, postihující všechny země, které jsou součástí print-dolarového mocenského systému. To platí jak pro EU tak i pro ČR, která je téměř ve všem nesoběstačná.

Ukazuje se jako nezbytné, že Ústava musí vymezit i zodpovědnost prezidenta za svévolná prohlášení do zahraničí, jakými byly výzvy Václava Havla ke zločinné agresi v Iráku a v Jugoslávii, či podobná vyjádření prezidenta současného, vyzývajícího Evropu k preventivnímu vojenskému zásahu v Íránu, tedy v zemi, která za posledních několik set let žádnou válku nevyvolala, a naopak se zasloužila o vyřešení konfliktu dvou jaderných zemí - Pákistánu a Indie. Vrcholem jsou Zemanova rasistická vyjádření urážející 57 muslimských zemí. V jejich důsledku byl předvolán velvyslanec ČR na saúdskoarabské ministerstvo zahraničí, kde mu byla předložena důrazná stížnost na soupis všech protiislámských výroků našeho prezidenta.

Tyto výroky neuvěřitelně poškozují naše obchodní zájmy v 57 zemích s obratem téměř 4 miliardy USD. Útočí na jedno náboženství tak primitivně, že před 2 miliardami lidí prezentuje Česko jako zemi nenávisti a ohrožuje naši národní bezpečnost, jak napsal Petr Kamberský. Dodávám, že ohrožuje i bezpečnost našich lidí v zahraničí i našich vojáků v zahraničních misích. Nejenom o těchto obavách jsem psal již 23. 11. 2012 ve svém článku Zvolení Miloše Zemana prezidentem by bylo nebezpečím pro Českou republiku. Přestože se naše ministerstvo zahraničí a naši velvyslanci v těchto zemích pokoušejí formulovat nějaké smířlivé stanovisko (což se jim nepříliš daří), ukazuje se, že moje obavy byly namístě. Prezident Zeman se nehodlá za žádné své vyjádření omlouvat. Připomeňme si tedy alespoň jedno z jeho „zásadových“ stanovisek.

Nepřítelem je islám - anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žijí v ní 2 miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog. Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu, nebo komunista vyznavačem diktatury proletariátu. Islám je nesrovnatelně agresivnější a intolerantnější než jiná světová náboženství a Korán obsahuje pasáže, vyzývající k podrobení, zotročení, a dokonce vyhlazení nevěřících.

A až neuvěřitelně zní jeho doporučení Palestincům „ať se vystěhují z Izraele do bohatého Kataru nebo Saudské Arábie“. Jak z absurdní hry zní vyjádření Zemana k realistickému názoru premiéra Sobotky na umístění jednotek NATO v ČR, že „se zahraniční politice teprve musí učit“.

Mobilizace moudrých lidí pro demokracii

Je zřejmé, že jednotlivé představy politických stran na demokracii se značně odlišují. Ale právě mezi tím je nutné hledat ta nejoptimálnější řešení. Ptám se: Nechybí vám nějaký politicky neutrální a nezaujatý nástroj, s jehož pomocí se sliby politických stran na spoluúčast občanů dají kontrolovat a realizovat? Odkaz na jejich weby málokoho uspokojí.

Miroslav Kříženecký wrote:
To vše vyžaduje, široké znalosti a poznání nejen zákonitostí práva, ale i všech souvisejících oborů. Chce to zkušenosti a kvalitní lidi, charakterově vyhraněné a ustálené. Takových osobností je mezi úzkou vrstvou politiků, kteří nemají ani čas se vzdělávat, bohužel strašně málo.

Mesiáš nepřijde a nezbývá, než systemizovat zodpovědnou přípravu podkladů pro nápravu legislativy a požádat o spolupráci občanské iniciativy. Podle exministra Ivana Davida: „K tomu bude klíčové aktivovat značný podíl občanů, zajistit jejich objektivní informovanost vedoucí k vlastnímu úsudku. Bez těchto předpokladů demokracie fungovat nemůže a také nefunguje“. Bohužel je pravdou, že většina lidí nemá o politiku vůbec zájem. Problém skvěle definoval bloger J.K.

bloger J. K. wrote:
Mnohým je jedno, co se děje, protože jsou v rámci svých vlastních hodnotových systémů v pohodě. Pak jsou ti, co mají příliš vlastních problémů, než aby mohli sledovat, co se kolem nich děje a něco s tím dělat. Ti, co chtějí něco řešit, tak se většinou neumí dohodnout s ostatními, protože si myslí, že sami vědí nejlíp, co dělat. Ty, co chtějí něco řešit a dohodnout se umí, nikdo neposlouchá, protože mají mravně pokročilejší hodnotový systém, který je pro předchozí skupiny nepochopitelný. Je zde i mnoho těch, kteří budou sedět doma, nekonečně vyhledávat slevy, sledovat několikatisícová pokračování nekonečných seriálů, hltat skandály mediálních hvězdiček. Pak je zde také osamělý dav lidí, kteří tuší, že co nedokážeme vybojovat nyní, zůstane ve sféře snů, protože v Evropě lépe již bylo. Těm se ale rozumné odpovědi nedostává, protože žádné reálné vize pro budoucnost nepřicházejí ani od právníků, filozofů, sociologů, politologů, prognostiků, analytiků natož od politiků, tedy od všech, kteří by to měli mít ve své pracovní náplni. Znepokojení lidé mohou sice prostřednictvím svých počítačů mluvit o tom i onom, ale nemohou mluvit do ničeho.

Jak tedy oslovit veřejnost a získat odborníky? Začněme oslovením nejprve té užší části lidí, kteří se již alespoň nějak pro demokracii angažovali. Cestu již hledalo mnoho občanských iniciativ pomocí anket a rezolucí. Dosud k neformální podpoře stačilo napsat své jméno a jeden klik. To ale vždy skončilo u několika stovek petentů, jimž tyto akce nenabízely další cestu a politici je ignorovali.

Těmto lidem musí být předložena jasná vize řešení jejich problémů, prostor k jejich invenci a navrhnout jim způsob zapojení. Dokázat jim, že každý příspěvek i každý jejich názor může přispět ke kýženým změnám. Pro zvýšení angažovanosti mnohem širší veřejnosti jsou připraveny i další nekonvenční návrhy, které budou prezentovány později v příspěvku věnovaném Zadání projektu elektronického volebního systému.

V této fázi je však třeba neprodleně nastavit diskusní systém a následně oslovit i politiky a strany, které se hlásí k demokracii (tedy téměř všechny) a všem dát stejný prostor ve věcné  diskusi. Pozorně sledujme jejich reakci, argumenty a praktické návrhy. I mlčení bude odpovědí. Tak získáme jasno, koho jsme si opravdu zvolili. Inicializovat a moderovat diskusi o ústavě, výsledky syntetizovat a rozpracovat do konkrétních závěrů bude nesmírně náročné. Běžné internetové diskuse těžko poslouží takovémuto účelu. Mediální životnost překrývajících se článků, názorů, zkušeností a jejich využití má totiž jepičí život.

Jako technik neznám efektivnější nástroj pro podnětnou diskusi, než je brainstorming, který může vnést nové prvky i do diskusí o demokracii na úrovni tohoto století. Ten totiž přímo vylučuje jednoznačné odsudky a v první fázi vyžaduje nové, neotřelé, pro mnohé i naivní nápady, které by se jinak nikdo ani neodvážil vyslovit. Smysl mají pouze názory rozvíjející, nebo korigující základní myšlenku či nastolující dosud nevyřčené otázky. Teprve ve druhé fázi se nápady analyzují, seskupují, modifikují, dopracovávají s cílem nalézt co nejlepší, (a mnohdy netradiční) řešení. Zde jde zejména o to, aby každý výstup vyústil v jasnou, stručnou a konkrétní odpověď na otázky: Kdo, kdy a jak? To pomůže odstranit plané diskuse, z nichž nic nevzejde! Není bez zajímavosti, že první diskuse podobné dnešnímu brainstormingu se staly součástí pravidelných diskusí muslimských učenců v Bagdádu, který byl jedním ze tří center vzdělanosti světa 8. století.

Jak vést diskusi o reformě ústavy

Bezpochyby se jedná o vysoce sofistikovanou týmovou činnost. Není odborníka, který by byl schopen kvalifikovaně obsáhnout celou problematiku. Představivosti jednotlivců neumožňuje zahrnout více než zlomek potřeb celé společnosti. Nicméně v nejširší veřejnosti je bezesporu dost vzdělaných a invenčních lidí, schopných lokalizovat a precizovat příslušná témata. Ti budou v určitých oblastech patrně efektivnější než lobbisté ve funkci najatých „expertů“ státní správy, protože budou řadu činností vykonávat s osobním  zaujetím, ve vlastní režii a na vlastní riziko.

Zahájení diskuse musí předcházet důkladná analýza vycházející ze zevrubné rešerše. Pro efektivní a přísně apolitickou diskusi, je potom třeba strukturovat návrh ústavy na několik desítek dílčích částí a rozpravu vést samostatně ke každé z nich. Každá část bude mít svého odborného moderátora. K tomu je možno oslovit třeba i poslance zabývající se touto agendou. V databázi uveřejněné anotace neanonymních příspěvků budou tyto omezeny rozsahem cca 1000 znaků a musí odpovídat na otázky kdo, kdy a jak?, případně definovat otázky nové (třeba takové, vedoucí k předcházení neočekávaných situací při výkladu ústavy). Návrhy, nebo pozměňovací návrhy, které nebudou mít tyto náležitosti, budou vráceny navrhovatelům k dopracování.

Linky anotace musí odkazovat ke kontaktu, k navrhovateli, k jeho stručnému CV, a je-li to nutné, na podrobnější rozklad návrhu, který může být umístěn kdekoliv. Pro pozměňovací návrh se zkopíruje návrh původní, kde se změny automaticky barevně vyznačí. Ke každému bodu i ke každému jeho pozměňovacímu návrhu bude opět automaticky vygenerován statistický systém, zpracovávající názory čtenářů. Toto „mikroreferendum“ položí čtenářům tři otázky k ověření realizatelnosti:

  • Doporučujete návrh?
  • Je třeba návrh doladit?
  • Jste zásadně proti?

Podobně bude souhrnně statisticky vyhodnocována celá diskusní oblast. Návštěvnost webu bude měřena a publikována. Web s těmito funkcemi lze vytvořit s velmi přijatelnými náklady.

Za základ diskuse lze určitě využít strukturu stávající Ústavy, či několik již existujících návrhů Občanské ústavy ČR /např. od HzPD/, a inspiraci hledat i v ústavách mnoha demokratických států, dokonce i mimo Evropu. Výsledky celonárodní diskuse pak budou nabídnuty vládě i poslancům k využití a poslouží jim jako kvalifikovaný podklad pro návrh ústavního zákona k rekodifikaci ústavy. To může do značné míry eliminovat i činnost pochybných poradců, kteří jsou často prodlouženou rukou neviditelných kmotrů.

Následující příspěvky pro téma „Realizace a provoz diskusního webu pro rekodifikaci ústavy“ mají (pro utvoření představy) formu brainstormingu. I když není dosud k dispozici web s popsanými funkcemi, zkuste prosím, zapojíte-li se do této diskuse, a při respektování výše uvedených pravidel, vnést do ní svoji invenci. Své nápady k níže uvedenému tématu můžete směřovat na adresu [email protected]. To samozřejmě nevylučuje i jiné formy diskuse kdekoliv. Na této adrese uvítám i případné zájemce z řad občanských sdružení, o organizační přípravu diskuse, jakož i další náměty. Ve své databázi mám již řadu nekonvenčních a promyšlených nápadů od mnoha navrhovatelů.

Moderátor: dosud neurčen
Kontakt: bsfd. v(e) post.cz

1. Volba názvu webu k mobilizaci mozků pro demokracii
K tomu účelu je třeba vytvořit agendu s jasným a výstižným názvem a logem, s kterým se může každý ztotožnit. Navrhuji název Brainstorming pro demokracii 2014. Webová adresa www.bsfd.eu /Brainstorming for democracy/. To proto, že i když o demokracii všichni mluví, mnozí označují pojem přímé demokracie za populistický. Dokonce i jeho protagonisté v Hnutí za Přímou Demokracii nakonec vysvětlují, že reálné řešení je v demokracii polopřímé. Je nutno připomenout, že ani na Islandu či ve Švýcarsku se nejedná o přímou demokracii, ale o prvky přímé demokracie. Dále už bude tedy v diskusích na tomto webu používán častěji přesnější pojem demokracie s prvky přímé demokracie.

2.a Vytvoření webu a jeho propagace
Nový web zřídí některé z funkčních občanských sdružení, které si vezme za své jeho projekt, organizační přípravu, propagaci a provoz. To osloví několik renomovaných tvůrců webových stránek, kteří budou požádáni o výrazné slevy. Zadání formy webu dodá autor tohoto projektu. Kromě uvedení tvůrce webu a odkazu na spřátelená hnutí, budou vyloučeny veškeré reklamy. Následně se osloví i provozovatelé předních portálů a vzhledem k předpokládanému významu pro demokratický vývoj v ČR, budou požádáni o bezplatné zveřejnění odkazu k tomuto webu z jejich hlavní stránky. Na řadu významných osobností bude vznesen dotaz na jejich účast v diskusi či moderování.

2.b Vytvoření webu a jeho propagace – pozměňovací návrh
Nový web bezplatně zřídí pro demokracii angažovaní studenti některé z vysokých škol, kteří si vezmou za své jeho projekt, organizační přípravu, propagaci a dočasný provoz. Zadání formy webu dodá autor tohoto projektu. Kromě uvedení tvůrce webu a odkazu na spřátelená hnutí budou vyloučeny veškeré reklamy. Studenti spustí propagační kampaň rozdáváním odznaků – placek s vlastním návrhem loga a odkazem na nově zřízené www.bsfd.eu. K financování této kampaně osloví sponzory, jejichž výběr si sami určí. Nový web bude propagován i prostřednictvím sociálních sítí. Následně se osloví i provozovatelé předních portálů, kteří budou požádáni o bezplatné zveřejnění odkazu k tomuto webu z jejich hlavní stránky. Na řadu významných osobností bude vznesen dotaz na jejich účast v diskusi či moderování. Výběr těchto osobností si opět provedou studenti sami. Po oživení systému brainstormingového diskusního serveru bude tento předán některé politicky nezávislé veřejnoprávní instituci podle následujících návrhů. Na provozu webu budou studenti dále aktivně spolupracovat. Tak lze navázat na tradici společenských změn z historie ČSR, inicializovaných studenty, kteří jsou dnes navíc digitální generací, schopnou vnést do demokracie zcela nové prvky.

3. Financování provozu webu BSfD s pomocí demokratických stran
Organizační přípravu, propagaci a provoz nového webu BSfD převezme vybrané občanské sdružení. K tomuto účelu si zřídí transparentní účet.
Je známo, že politickým stranám bude jen za minulé parlamentní volby ze státního rozpočtu vyplaceno v souhrnu kolem 1,3 mld. Kč. Všechny tyto strany a hnutí, hlásící se k demokracii (mohou tak dokázat, že to myslí vážně), budou požádány o příspěvek ve výši 0,5 % z tohoto státního příspěvku. Z toho bude financován provoz webu. Lze předpokládat, že cca 6 mil. Kč by pokrylo provozní náklady po celé 4 roky. Strany budou požádány i o další nezištnou součinnost při nezávislém moderování a vedení diskuse.

4. Financování provozu webu BSfD s pomocí občanských sdružení usilujících o polopřímou demokracii
Organizační přípravu, propagaci a provoz nového webu.BSfD převezme vybrané občanské sdružení. K tomuto účelu si zřídí transparentní účet. Občanská sdružení usilující o polopřímou demokracii, a zejména ta, která již pořádala podpisové akce přímo nebo i nepřímo související s tímto tématem, budou požádána o dobrovolný příspěvek dle jejich možností. Zde lze s výhodou apelovat na petenty jejich akcí a požádat je, kromě finančních příspěvků, o nezištnou a nezávislou odbornou pomoc, či o další formy angažovanosti. (takových aktivit lze napočítat nejméně 6 a petentů na 5000).

5. Financování provozu webu BSfD s pomocí fondu pro snížení státního dluhu prezidenta republiky
Organizační přípravu, propagaci a provoz nového webu BSfD převezme vybrané občanské sdružení. K tomuto účelu si zřídí transparentní účet. Je známo, že prezident Zeman založil svůj osobní fond pro snížení státního dluhu a vyzval k jeho naplňování i další dárce. Sám říká, že je to jen symbol. Jeho zisk totiž dosud pokrývá jen asi 2 tisíciny promile státního dluhu. I prezident bude požádán, aby zvážil možnost z tohoto fondu trvale financovat provoz webu BSfD. Pak by se mohl jeho fond stát skutečně významným a invenčním přínosem pro rozvoj polopřímé demokracie a zvýšit navíc i prestiž prezidentské funkce. Web bude trvale provozován (samozřejmě zcela nezávisle) výše uvedeným občanským sdružením.

6. Financování provozu webu BSfD pomocí nově zřízeného Ředitelství státní služby
Organizační přípravu, propagaci a provoz nového webu BSfD převezme vybrané občanské sdružení. K tomuto účelu si zřídí transparentní účet pro dobrovolné příspěvky. O nezištnou a nezávislou odbornou pomoc a další formy angažovanosti, bude požádána nejširší veřejnost. Po „oživení“ celé akce bude provoz webu i s kontakty na nezištné a nezávislé aktivisty předán do trvalého provozování nově zřízenému Ředitelství státní služby. Web se tak stane trvalou součástí jeho agendy, která bude prezentována EU. Ta může být požádána o jeho spolufinancování. Případné zůstatky na účtu budou převedeny do propagace webu.

7. Financování provozu webu BSfD prostřednictvím Českého statistického úřadu
Organizační přípravu, propagaci a provoz nového webu BSfD převezme vybrané občanské sdružení. K tomuto účelu si zřídí transparentní účet pro dobrovolné příspěvky. O nezištnou a nezávislou odbornou pomoc a další formy angažovanosti, bude požádána nejširší veřejnost. Po „oživení“ celé akce bude provoz webu i s kontakty na nezištné a nezávislé aktivisty předán do trvalého provozování Českému statistickému úřadu. Web se tak stane trvalou součástí jeho agendy. O spolufinancování provozu může být požádána EU. Případné zůstatky na účtu budou převedeny do propagace webu.

Výhodou řešení je vysoká kvalifikace práce s elektronickými daty mnohokráte již prokázaná, a nezpochybnitelná politická nezávislost. I to, že data webu mohou pomoci vygenerovat i řady přehledů, prognóz, trendů i seriozní  obraz smýšlení voličů, vylučující navíc časté pochybnosti nad mnohými agenturními průzkumy. Tedy informace  nezbytné  pro potřeby vedení státu, ale třeba i pro zkvalitnění programů nejrůznějších politických seskupení.

Našim poslancům připravujme podklady, buďme k nim kritičtí, ale veďme s nimi nepřetržitý a seriozní dialog. Promarníme-li příležitost pro akceptovatelný celospolečenský konsensus odstartovaný rekodifikací Ústavy ČR a potvrzený plebiscitem, promarníme opět celá desetiletí! Nebo znáte nějakou jinou cestu? Jestliže ano, zapojte se aktivně do diskuse Brainstorming pro demokracii 2014!

Ve čtvrté části se budeme zabývat otázkou elektronických voleb, které dnes tvoří důležitý prvek přímé demokracie.

Ostatní části
Brainstorming pro demokracii 2014, první díl
Brainstorming pro demokracii 2014, druhý díl