Politika Mezinárodního měnového fondu (MMF), Evropské banky (EB) a dalších bank je v Řecku přímo či nepřímo odpovědná za 4.000 sebevražd, ožebračení 3,5 miliónu lidí a snížení jejich průměrné doby života o dva roky. Dále odpovídá za zvýšení nezaměstnanosti do neuvěřitelných čísel, zvýšení potratovosti, odkládání kojenců do ústavů a zničení rodin, jejichž mladí odcházejí za prací do ciziny a staří bez péče umírají před branami státních nemocnic bez léků a vybírají popelnice, protože stát je okradl o jejich důchod. Viz náš článek Řecko, děsivý přízrak neoliberální Evropy. Nedávná studie ukázala, že MMF dostal Řecko do této situace diletantským vedením ekonomiky a hrubými výpočetními chybami.

Publikovaná studie finančních odborníků pod názvem "Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers" autorů Olivier Blanchard, Daniel Leigh ukázala na hrubé chyby ve výpočtech MMF ohledně tzv. fiskálního multiplikátoru. Jestliže stát redukuje svůj deficit řekněme o jednotku procent, pak propad HDP není 0,5 %, jak to nalajnoval MMF, ale 0,9 až 1,7 procent. Např. redukce deficitu o 1 miliardu euro znamená, že HDP se sníží o 0,9 až 1,7 miliardy. A to je 3x více, než předpovídal model oficiálně prosazovaný MMF (říjen 2012). Jinak řečeno: MMF se v případě "ničení" řeckého hospodářství sekla o 200 % v neprospěch Řeků.

Recese tedy stoupla o 200 % oproti předpovědím a zničila ekonomiku země s následky, které jsme několikrát popsali v našich článcích. MMF a celá Trojka dohlížela na ničení Řecka stylem "drž hubu a krok". První reakce Evropské banky a příslušných finančních orgánů EU na citovanou studii bylo informační embargo. Ovšem poté, co studii a její komentář zveřejnily velké noviny jako Le Monde, již nešlo nic utajit.

Ale to není jediný omyl MMF ohledně Řecka. Systematické ničení zdejší ekonomiky chybnými propočty souzní s trvalou revizí HDP Evropské unie směrem dolů. Viz způsob, jak OECD, MMF a Evropská banka trvale "opravují" své předpovědi. Příklad: růst HDP eurozóny vypočítaný MMF pro rok 2012 byl následující: + 1,8% v dubnu 2011; + 1,1 % září 2011; -0,5 % v lednu 2012; -0,4 % v říjnu 2012. Podobně nekvalifikované odhady existují pro rok 2013. V praxi to znamená,že MMF se mýlí v ekonomických prognózách v rozmezí jedno- až trojnásobku. To může zrovna věštit z křišťálové koule, výsledek bude stejný.

Iracionalita bankovní Trojky tedy věrně kopíruje iracionalitu bankovního systému, který hrubými chybami zničil celý stát při tzv. "pomoci". Jistěže kradla celá řecká politická reprezentace a lid k tomu blahovolně přihlížel, dokud jej to nezničilo. Ale to by nebylo možné bez pasivního přihlížení bank a dozoru EU. A pak následoval diletantismus mezinárodní organizace typu MMF, který svými chybami ve výpočtech ničí životy miliónů lidí.