Možná se zdá podle většiny článků na našem webu, že jej píší samí pesimisté. Je nás samozřejmě drtivá většina, ale občas se musíme sklonit před tvrdými fakty občanských iniciativ, které někde a nějak zvítězily. Podívejte se na pozitivní články z Jižní Ameriky a nyní k nim přidáme další případ.

Studenti na New York University se hodně liší od českých protějšků. Ti většinou sedí po přednáškách u piva nebo už pilně makají, aby si vydělali na život, který přestal býti reálně-socialistický, aniž se ovšem stal kapitalistickým zázrakem. Zdejší studenti pracují mnohem více, protože musí splácet studentské půjčky, o jejichž výšce jsme psali v článku Britský absolvent bude ekonomickým otrokem a dále v článku Kolik doopravdy stojí školné v USA. Přesto nebo právě proto zdejší studenti zásadním způsobem dlouhodobě pracují pro dělníky z rozvojových zemí, které často až nelidským způsobem vykořisťují západní firmy.

1. Adidas musí platit díky aktivním studentům

Studenti aktivistické skupiny New York University Student Labor Action Movement (NYU SLAM) nyní uhráli pomocí hrozby soudního sporu s firmou Adidas klíčové vítězství pro indonéské dělníky v továrně PT Kizone Factory. Dva roky před zavřením této oděvní fabriky nesmírně bohatá firma Adidas odmítla zaplatit 2.800 dělníkům legálně dohodnuté odstupné v celkové výši 1,8 miliónu dolarů, kterým kompenzovala předčasné zavření závodu. Neoliberální ekonomika hledí na zisk, nikoliv na lidské životy.

Studenti připravovali dva roky soudní řízení proti nekalým praktikám firmy Adidas. Nakonec byla připravena žaloba skrze právní fakultu University of Wisconsin-Madison u zdejšího státu Wisconsin na nezákonný postup firmy. V tomto sporu NYU SLAM pochopitelně zastupovala indonéské dělníky z PT Kizone Factory. Firma Adidas se lekla jak možného soudního řízení, tak i negativní publicity a souhlasila, že s propuštěnými dělníky sepíše novou smlouvu, kde jim dlužné částky uhradí v plném rozsahu.

2. Ropné koncerny musí uvádět výši tzv. "darů"


Připomeňme jinou aktivitu, o níž jsme psali již dávno. Na obrázku vidíte usměvavé aktivistky, které sebráním 143 tis. podpisů donutily vládní dohled nad burzou (SEC), aby proti zuřivému odporu lobbistů prosadil zákon nazvaný podle předkladatelů Cardin-Lugar amendment. Státní moc nařídila 1 100 mezinárodním ropným a těžním společnostem, že do svých ročních bilancí musí uvést "dary", které vyplácí vládám, včetně americké. Jde o průlomové opatření zejména pro Třetí svět, kam podle úplatků a korupce jednoznačně patříme. Úplatky zkorumpovaným politikům se nyní objeví přímo v účetnictví firem kótovaných v americké komisi cenných papírů.


Například Rovníková Guinea o 700 tis. obyvatelích a diktátorským prezidentem těží ropu za 14 miliard ročně a místní z toho nevidí prakticky ani korunu. Nyní bude bakšiš pro diktátora uveden ve výkazu Exxonu, jinak hrozí této bezohledné firmě trestní stíhání v USA. Poučení pro nás obecně: aktivismus se vyplácí, i když to na první pohled nevypadá.

Ještě k podpisovkám v rámci EU. Náš web podporuje už dvě evropské podpisové iniciativy, připojte se!
Rozbíhá se celoevropská petice a kampaň za nepodmíněný základní příjem
Občané EU brání právo na vodu