OBČANÉ! OBYVATELÉ ČR! PŘÁTELÉ!

Chcete společně oslavit vítězství v boji nad fašismem (proti kterému se postavili jak Rusové, tak i Ukrajinci, Bělorusové, Češi, Slováci, Američani, Britové a mnozí další)?

Obáváte se vzrůstající moci fašismu na Ukrajině?

Nesouhlasíte s postoji naší vlády a představitelů EU a USA nekriticky podporujících „vládu“ v Kyjevě?

Rozčiluje vás, že soukromá i veřejnoprávní média v ČR manipulují s fakty o dění na Ukrajině, šíří nepodložené či tendenční informace?

Odmítáte šíření nenávisti vůči Rusům a Rusku?

ZABRAŇME VÁLCE!

Pokud ano, přijďte určitě svůj postoj vyjádřit účastí na shromáždění, které se koná u příležitosti oslav

DNE VÍTĚZSTVÍ

Kdy: 8. května 2014 v 16:00

Kde: Na Hradčanském náměstí na Pražském Hradě u sochy T. G. Masaryka


Jestli chceme něco změnit, je nutné, aby náš hlas byl co nejsilnější. Záleží tedy na účasti každého z Vás! Zájemci obdrží Georgijevskou stužku - symbol vítězství nad fašismem.

Na dané téma promluví významné osobnosti. Pozvaní jsou zástupci jak levice, tak i pravice. Za svoláním této demonstrace nestojí žádná politická strana ani organizace, jedná se o protest občanů ČR. Toto shromáždění se koná za každého počasí.

Negativní reakce

Jiné občanské iniciativy ovšem tuto akci nepodpořily a vydaly k ní toto prohlášení.

Spojenectví práce a solidarity
"Nemůžeme se stoprocentně ztotožnit s postoji Ruska"

Proč se nemůžeme ve čtvrtek odpoledne zúčastnit demonstrace na Hradčanském náměstí, kterou organizuje Jiří Vyvadil

Vážení,

Slíbili jsme vyslat jednoho z mluvčích SPaSu, aby vystoupil na vaší demonstraci 8.května protože jsme předpokládali,že demonstrace vyzní jako protest proti různým formám fašismu, jako varování, abychom je už nikdy nepodcenili a aktivně s nimi bojovali, aby média o nich informovali objektivně a nezkresleně. Vycházeli jsme z předpokladu, že všichni řečníci budou mít zájem, aby se veřejnosti nelhalo, a budou prezentovat své různé názory na současnou situaci na Ukrajině, z nichž některé vyzní spíše jako podpora jedné ze znesvářených stran, jiní zaujmou kritické postoje k oběma stranám, ale že celkový dojem bude snaha o co nejvyváženější přístup k této citlivé problematice. Musíme ale přiznat, že jsme byli zaskočeni mediální prezentací demonstrace novým organizátorem, která zcela jednoznačně vyjadřovala podporu postojů Ruské federace, s čímž se nemůžeme ztotožnit. S politováním konstatujeme, že naše Spojenectví práce a solidarity bylo jmenovitě asociováno s touto prezentací, od níž se musíme distancovat a tak se musíme z účasti na demonstraci omluvit.

Pro vaši informaci přikládáme hlavní teze projevu, který se mluvčí SPaSu Jan Kavan chystal na demonstraci přednést.

Mluvčí SPaS:
Jan Kavan, Milan Neubert, Ilona Švihlíková
V Praze dne 8.května 2014

Embargovaný projev SPaS

Je třeba odsoudit porušování mezinárodního práva, k čemuž došlo jak jednostranným vyhlášením samostatnosti Kosova, tak anexí Krymu.

Je třeba jednoznačně odsoudit všechny formy fašismu, nacismu a extrémního ultranacionalismu, které prosazují především aktivisté Pravého sektoru a strany Svoboda. Ukrajinská vláda by měla odmítnout jejich členství ve vládě a v bezpečnostních složkách.

Je třeba odmítnout vojenská řešení politických konfliktů, což dnes znamená žádat stažení ruských vojsk od ukrajinských hranic a současně odzbrojení všech polovojenských ukrajinských skupin, především extrémního Pravého sektoru, jehož představitelé podporují formy fašismu. Ukrajinská vláda musí důsledně splnit usnesení vlastního parlamentu (Verkhovna Rada) z 1.dubna 2014, jímž bylo uloženo Ministerstvu vnitra a Bezpečnostní službě Ukrajiny okamžitě odzbrojit „polovojenské ilegální skupiny“. Bohužel, ozbrojenci Pravého sektoru jsou i nadále aktivní, a to i na jihovýchodě Ukrajiny.

Česká média by měla informovat veřejnost objektivnějším a vyváženějším způsobem. Není možné nazývat všechny demonstranty z Majdanu revolucionáři a bojovníky za svobodu a demonstranty z východoukrajinských měst teroristy. Nejsou ani separatisty neboť většina z nich nechce odtržení východní Ukrajiny, ale federalizaci nebo decentralizaci země, která by vyjadřovala skutečnou odlišnost obou částí státu. Nelze nazývat nové starosty na východě samozvanými a nové starosty na západě legitimními, i když se dostali k moci podobným způsobem.

Je třeba vzít na vědomí, že lidská práva jsou nedělitelná, jak to zdůrazňovala například Charta 77. Nelze srovnávat současnou ukrajinskou vládu s československou vládou z doby od prosince 1989 do června 1990, neboť pak srovnáváme sice autoritativního a pravděpodobně zkorumpovaného prezidenta Janukovyče, který byl ovšem zvolen zcela demokratickým způsobem, s Gustavem Husákem a s předlistopadovým režimem.

Je třeba žádat nejen svobodné a demokratické prezidentské volby, ale i parlamentní volby neboť nová legitimní vláda může vzejít pouze z těchto voleb. Je třeba odmítnout jakékoliv zahraniční vměšování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

Je třeba vytvořit podmínky pro diplomatické a politické řešení, které musí vyplynout především z jednání mezi dočasnou ukrajinskou vládou a zástupci protestujících měst na východě Ukrajiny za aktivní podpory Ruské federace, Evropské unie a USA, popřípadě i OBSE a OSN. Nové státoprávní uspořádání Ukrajiny by mělo být schváleno formou referenda a musí se promítnout do nové ústavy.

Závěr redakce

Takže budeme sedět doma, tím de facto popřeme výsledky 2. světové války a fašismus na Ukrajině a jinde může klidně pokračovat. Nejspíš se osvobození Rudou armádou nikdy v historii nekonalo, pouze vítězný zázrak vykonaný západními spojenci. Možná by bylo dobré, aby se malá aktivistická česká scéna méně hádala navenek, a zato lépe koordinovala svá veřejná vystoupení. Není dobré vypadat jako blbec. Zvláště nyní, v dnešních zlých časech a za doby korporátního fašismu, který má všechna hlavní média ve své kapse.