Sociální sítě spravované Twitterem a Googlem daly ke Dni transparentnosti dat (28. ledna) k dispozici přehledy o tom, jak vlády zemí oficiálně žádají tyto provozovatele o soukromá data uživatelů. Nezisková organizace US National Cyber Security alliance zavedla tento den jako připomínku k ochraně privátních údajů na internetu.

Zejména Twitter konstatoval nárůst požadavků amerických vládních úřadů, které požadují data uživatelů. Podíl amerických úřadů na celkových požadavcích je plných 80 % celkového počtu všech oficiálních žádostí. Z nich 20 % bylo tak zvaně tajných, čili uživatel nemohl být informován o tom, že se o něj vládní úřady USA zajímají. Pochopitelně, tajné sledování je již dávno faktem a nyní dokonce nejen beztrestným, ale možným i bez příkazu soudce, viz článek o novém zákoně porušujícím občanské svobody, který nedávno podepsal prezident Obama.

Většina žádostí se týkala emailových adres a jedinečných identifikátorů přístupu na síť (tzv. IP adresy). Google zveřejnil podobnou statistiku, z níž vyplývá, že americké požadavky na data jen za loňský rok stouply o 25 %.