Prof. Stephen Hawking zcela jistě nepřijede na páté vládní jamboree, tzv. Presidential Conference, konanou v červnu 2013. Důvod je jasný: připojil se k iniciativě evropských vědců a univerzit, které začaly cíleně bojkotovat některé akce izraelské vlády. V zásadě odmítají ta setkání, při nichž jsou akademici propagandisticky využíváni pro nekalé cíle spojené s nezákonnou okupací palestinských území. Odmítnutí vzbudilo v Izraeli obvyklou zuřivou reakci.

Vládní mluvčí nazvala fyzikovo rozhodnutí odmítnout se propagandistického cirkusu jako "urážlivé a nevhodné". Navíc začnou izraelské vládě další starosti. Evropský parlament připravuje zákon o povinném štítkování produktů z Izraele tak, aby bylo jasně vidět, které výrobky vznikly na okupovaném území. Tyto výrobky jsou ze své podstaty krádeží půdy, hlavně vody a často i palestinských pracovních sil.

Úplně jinak reagovali na Hawkingovo rozhodnutí izraelští aktivisté, viz tento zajímavý článek. Připomínají dramatické zhoršení situace v poslední době, otevřené pošlapání všech dosavadních dohod a systematický nezákonný zábor území spojený s přímým ekonomickým, právním a politickým šikanováním. Viz náš nedávný článek Občanské postřehy z Izraele, zejména o týrání palestinských zatčených a uvězněných dětí. zpráva UNICEF uvedla, že "zlé zacházení s palestinskými dětmi v izraelských vojenských detenčních zařízeních je hojně rozšířené, systematické a dané institucionálně". Nijak neudivuje svědectví novinářů, kteří referovali o snahách UNICEF změnit tento report a vyhnout se jakékoliv publicitě při jeho zveřejnění. Minimálně v českém tisku se to podařilo na jedničku.