Investigativní web The Intercept zveřejnil v článku (The Great SIM Heist) další z apokalyptických nálezů Snowdenova kufru, už i tak plného děsivých překvapení. Firma Gemalto je největší výrobcem SIM-karet do mobilů na světě. Vyrábí karty pro všechny značky mobilů, celkem 2 miliardy kusů ročně. Její heslo je "Security to be Free", což po posledním skandálu obsahuje notnou dávku ironie. Americká špionážní NSA a její britský klon GCHG ukradl této firmě základní firemní kódy k šifrování všech vyrobených SIM-karet. Z hlediska odposlechů telefonních hovorů to znamená následující fakta:

  • fízlovací agentury nepotřebují k odposlechu souhlas telekomunikací nebo cizích vlád;
  • tím se obejdou i bez soudních nařízení k odposlechu;
  • odposlech není nikde dokumentován a nezanechá žádné stopy;
  • hacknutí firemního softwaru navíc zpětně umožňuje okamžité rozkódování starších nahraných hovorů.

Jednoduše si to představte tak, že správci budovy ukradnete univerzální klíč ke všem místnostem, a můžete si chodit, kam chcete. Z mého hlediska je klíčový tento dokument vydaný v rámci webu The Intercept, který s velkou pravděpodobností usvědčuje vládní agentury z citované krádeže kódů.A nyní pojďme k meritu věci, tedy k známému „boji proti terorismu“, který velkoplošně provozuje NSA a GCHG, a který tiše toleruje celá vládní a úřednická EU. Jako občan EU, který na ni platí daně, mám několik otázek. Někdo z vládních úředníků-fízlů usoudil, že je třeba v rámci boje proti terorismu odposlouchávat prakticky všechny rozhovory všech lidí na celé planetě. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit fakt, že ukradl univerzální šifrovací klíč prakticky ke všem SIM-kartám mobilů.

To znamená následující věc. Někdo vysoce postavený, a navíc placený v případě EU z mých daní, si myslí, že je třeba bez soudního příkazu a tajně odposlouchávat všechny lidi na této planetě, kteří právě telefonují. Tento člověk musí být z lékařského hlediska naprostý cvok.

A nyní pokračujme dále v rozboru tohoto psychopata. Je jasné, že trpí stihomamem, z technického hlediska těžko vyléčitelným. Usuzuji tak z toho, že provedl kriminální čin obecného ohrožení v globálním měřítku. Tento psychouš tedy není neurotikem, protože jej v páchání trestné činnosti nezastavila ani hrozba kriminálu. Jde tedy o lidstvu (!) nebezpečného psychopata, který přestal respektovat princip reality. Jeho iracionální jednání se stalo zcela nekontrolovatelným, protože spálil všechny mosty mezi sebou a zbytkem telefonujícího lidstva. A protože se ani neomluvil, a toho psychouše dále platím ze svých daní, je zásadní riziko, že bude ve své trestné činnosti za mé daně pokračovat. Pak bych se ovšem stal jeho spoluviníkem, což tímto článkem řeším. Vlastně píši kvůli sobě, abych si zachránil občanskou čest a integritu.

A nyní znovu k věci, viz korunka královské výsosti v dolním rohu dokumentu. Ten psychopat není izolovaný jednotlivec, na kterého by stačilo hodit síť a pak zavřít do blázince. Z principu reality se vymkla celá instituce, kterou my, Evropané, platíme z našich daní. Celá instituce se chová šíleně a s velkou pravděpodobností si toho její personál není vědom, včetně ajťáků a dalších nezbytných odborných mouřenínů. Oni možná nejsou úplní psychopati jako jejich nadřízení, ale nemyslí, tedy občansky nemyslí. Jejich odborní poskoci jsou prostě asociální a psychicky deprivovaní jedinci, kteří nemají vztah k jiným spoluobčanům. Jinak si nedovedu vysvětlit jejich aktivní spolupráci na trestné činnosti zaměřené proti zbytku telefonujícího světa.

Takže máme co do činění s kolektivní psychotickou organizací, jejíž členové jsou placeni z našich daní, porušují zákon v děsivém rozsahu a myslí si, že my všichni na světě jsme potenciální teroristé. A jejich kolektivní blud došel tak daleko, že vzali miliardy z našich daní a provedli výše uvedenou krádež. Tím skutkem dokázali, že pro ně neplatí ani zdravý rozum, ani trestní zákoník. Žít s takovými cvoky s klapkami na uších není dobře, a dokonce je to dosti špatně.

A nyní opět znovu k věci, viz korunka královské výsosti v dolním rohu dokumentu. Podle předešlého odstavce je zřejmé, že máme co do činění s velkou skupinou psychopatických jedinců placených z našich daní, kteří chodí každý den do vládního úřadu, či nějaké agentury. V rámci této placené aktivity se rozhodli k zoufalému činu, protože jsou cvoci, viz výše. Mají kolektivně vypálené pojistky a princip reality a trestní odpovědnosti jim už nic neříká.

A já se ptám: Kdo má klíče, a kdo má kasu od toho blázince? Kdo je jeho ředitel, kde jsou dozorci? Kde se fláká odborný personál pověřený hlídáním cvoků tohoto státního ústavu? Jak to, že na ty cvoky nikdo kompetentní efektivně nedohlíží? Vždyť nám mohou ublížit! A běhají mezi námi úplně volně, bez označení! A jsou přesvědčeni, že my všichni, kteří telefonujeme, jsme potenciální teroristé! A navíc si myslí, že oni sami jsou zdraví.

A jsme u poslední skupiny již relativně lehké psychopatie, a tou jsou příslušní politikové. Ale pozor! Protože trpí jen lehkou formou mentální deviace a někdy i lehké demence, jejich odpovědnost je o to větší. Nemají právo na výhodu snížené trestní odpovědnosti jako první skupina, která výše uvedený trestný čin zcela evidentně spáchala ve stavu radikálně snížené příčetnosti, až plné nepříčetnosti. To prosím nechci posuzovat. Za komunistů jsem v blázinci pracoval pouze v kuchyni, byl jsem na psychiatrii v Brně-Černovicích zaměstnaný jako pomocný kuchař.

A nyní konečně k závěru. První skupina je čistý případ pro psychiatra, ale platíme ji z našich daní. Korporátní média z těchto psychopatů dělají nové stachanovce v boji proti teroru. Ale novináři tohoto typu jsou omluvitelní, prostě se prostituují za příslušný peníz. To není případ pro psychiatra a pro vyšetřovatele a soudce, pouze pro ekonoma. U první skupiny psychoušů bude doufám učiněna rychlá náprava. Zjištění pachatelé půjdou do klece, protože asi nepatří před soud. Ale to stejně musí posoudit příslušný soudce. Žijeme přece v právním státě, a ne v totalitě nebo v blázinci.

Druhá skupina mentálně narušených politiků představuje větší problém. Tato parta lehkých psychopatů se vyznačuje neschopností vidět společenskou a mravní realitu světa. Protože žijí výlučně mezi sebou, jejich psychotické efekty se násobí. Navíc mnozí z nich trpí i docela silnou formou napoleonského komplexu. Tito jedinci, muži i ženy, mají silné problémy s vnímáním reality u druhých lidí. V každém případě mají snížený práh vnímání společenské nebezpečnosti svého veřejného jednání. Tato specifická osobnostní porucha je navíc zesílena tím, že chtějí být do svých funkcí znovu zvoleni. V rámci jejich lehké, a někdy i docela těžké psychózy se jim zdá, že jsou pro výkon moci naprosto nepostradatelní. A korporátní presstitutky je v tom usvědčují tím, že jim nastavují před ksicht falešné zrcadlo. A to jim říká, jak jsou krásní, mravní a ušlechtilí, když se prostituují pro zájmy korporací, jako to dělají příslušní psavci. Výsledný negativní efekt se opět násobí. V jedné knížce je prý napsané, že kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.

V tak vážné situaci bychom, my, občané, měli vzít rozum do hrsti, abychom nedopadli stejně blbě. Opětně volit tyto mentálně narušené jedince v rámci státu nebo EU znamená, že umožní vládu zlo-činným psychopatům první skupiny. A to dokonce za naše daně! A pokud jsme ani my neztratili zdravý rozum, tak bychom měli vědět, že kombinace těchto dvou skupin cvoků u vesla je zásadně nebezpečná pro naše zdraví, a pro náš život k tomu. A navíc i vy máte občanskou odpovědnost, nejen já. Za sebe jsem si už k tomu své řekl. Tím jsem alespoň části své občanské odpovědnosti veřejně dostál.