Česká žurnalistika líže mocným paty a sahá i výše, zatímco západní kolegové se činí, viz například články o prostituci za školné, kde deník Independent nasadil agentku provokatérku.

Podobný husarský kousek se nyní podařil francouzským novinářům, kteří nasadili svého člověka jako zaměstnance do evropské pobočky firmy Google. Dostal se k delikátnímu a novinářsky velmi výnosnému podnikání: k organizaci lobbingu pro francouzskou pobočku firmy Google.

Fakta získaná během působení nasazeného novináře jsou zajímavá. Firma cíleně porušovala zákony na ochranu osobních údajů a další interní předpisy. Přitom vyjednávala u bývalého prezidenta Sarkozyho a jeho kabinetu nižší daňové sazby výměnou za vybudování tzv. "výzkumného střediska" firmy ve Francii. Google navíc financuje 5 výzkumných týmů CRNS (obdoba naší Akademie věd) a vypisuje dvě ceny za žurnalistiku v rámci fakult politických věd a platí pobyty zahraničních žurnalistů ve Francii.

Tyto činnosti jsou zdánlivě neutrální, ale nikoliv v momentu, kdy tvoří celkovou strategii na získání a udržení vlivu na politiku. Google ovšem dovede i vycenit zuby, což se ukázalo v případě jeho sporu s francouzskými vydavateli. Těm pohrozil stažením obsahu nebo omezením přístupu k vyhledávání, pokud nepřistoupí na firemní podmínky při vyjednávání o autorských právech. Jak známo, právě francouzští vydavatelé měli největší výhrady ke službě Google Books a ke zveřejňování literárních a odborných děl.

Je škoda, že nezanedbatelná část fondů EU byla použita k místnímu rozkradení, a nikoliv k vybudování globálního vyhledávače a internetového archivu. Dnes bychom nemuseli být vydání na milost a nemilost jednomu zámořskému gigantovi.