Nezávislá nevládní organizace Open Society Foundations vydala minulý týden zásadní zprávu o americké praxi nezákonných únosů, věznění a mučení osob, které byly pouze podezřelé z terorismu. Americký senát ovládaný Demokraty měl k tomuto bodu nezávislé vyšetřování, které skončilo začátkem prosince 2012 kritickým výpočtem "strašných omylů" (terrible mistakes), kterých se dopustila Bushova administrace. Dodejme ovšem, že pod eufemismem "omyly" se ve skutečnosti skrývají vládní zločiny, na nichž se podílela i Česká republika. Zpráva publikovaná v rámci citované NGO jde mnohem dál než Senát USA a ukazuje další souvislosti.

Článek věnovaný publikaci studie najdete zde a stejně tak si na uvedených stránkách můžete stáhnout celou studii. Protože Česká republika se tohoto teroristického programu zúčastnila, je jasné, že patří k oněm 50 zemím, které tímto flagrantním způsobem porušovaly lidská práva. Analýzu českého zapletení do tohoto zločinu najdeme na straně 72, ale je poměrně stručná.

Věrna své letité tradici, česká vláda zatloukala a zatlouká jakékoliv spojení s americkým programem mučení a tzv. "extraordinary renditions" neboli z daní financovaných a vládou prováděných únosů. Studie konstatuje na základě jiných zdrojů, že vláda ČR povolila, aby letadla s nesenými osobami používala český vzdušný prostor a aby přistávala na českých letištích. Unesení lidé pak byli převáženi do zemí, kde jim hrozilo mučení, jako je např. Afghánistán nebo Asadova Sýrie, kterou dnes Američané označují za teroristickou zemi. Ale před několika lety jim vůbec nevadilo posílat do ní tzv. "teroristy" na mučení.

Organizace oficiálně požádala vládu České republiky, aby jí odpověděla na otázky související s nelegálním přistáváním letadel CIA s unesenými osobami v Ruzyni a jinde. Česká vláda ovšem "denied any knowledge of such incidents" neboli neví o ničem stylem "já nic, já muzikant". Autoři studie bohužel nevědí, že naše vlády a politikové mají v lhaní naprosto skvělou školu zocelenou léty domácích politických bojů a skandálů.