Každé 4 roky vydává Inženýrská společnost USA (American Society of Civil Engineers) tzv. Report Card přesně popisující současný stav infrastruktury v USA. Systém je velice jednoduchý. Podle amerických známek ve škole (A až F) je každému odvětví udělena známka na základě přesně daných kritérií. Známka běží ve stupnici od A (nejlepší) až po F (nevyhovující). Souhrnné ukazatele současné Report Card 2013 vidíte na obrázku.Zpráva je jasná. Oproti minulému období došlo sice ke zlepšení ze známky D na D+, ale to je všechno. Infrastruktura země má za čtyři. V klíčových ukazatelích (mosty, hráze, přehrady, školy, silnice, letiště atd.) je situace stále stejná už mnoho let.

Infrastruktura země se začíná rozpadat. Země potřebuje do roku 2020 celkem 3,6 biliónů na nezbytné opravy infrastruktury. Ale tyto peníze jí sotva dají neoliberální vlády ulevující na daních jednomu procentu a pilně organizující války v cizině. Podívejte se na graf webu Mother Jones o skutečných nákladech války v Iráku.Válka v Iráku bude stát USA kolem 6 biliónů dolarů a zničila 1 milión lidských životů. Viz naše tematické číslo k desetiletému výročí války s Iráku (2013-09). Oprava zanedbané infrastruktury v USA by stála kolem 4 biliónů a dala by práci celé generaci nezaměstnaných Američanů. Neoliberalismus má vskutku zajímavou hodnotovou stupnici.