Robert Reich, známý americký ekonom se sociálním cítěním, (viz naše starší články a hlavně jeho web) napsal zajímavou analýzu o stavu americké politiky. Bývalý ministr sociálních věcí v Clintovově vládě mluví o "tichém rozpadu Washingtonu". Americká politika je stále více polarizovaná, protože občané opačných politických přesvědčení spolu přestávají mluvit. Například poslední sčítání volebních obvodů dělané jednou za 10 let pomohlo Republikánům vládnoucích v jednotlivých státech. Nastavili volební okrsky tak, aby v rozhodujících oblastech vznikla republikánská většina.

Naopak jsou státy jako Minnesota, kde strana zvaná Democratic Farmer Labor Party nyní kontroluje obě komory. Okamžitě vydala nařízení ve prospěch sociálního státu. Zvedla státní daň na 9,85 %, eliminovala díry pro neplacení daně koncernů a okamžitě začala investovat do vzdělání a do školní výchovy, včetně opatření na snížení státního deficitu. Tato liberální strana navíc nechala legalizovat manželství stejného pohlaví a rozšířila pravomoci odborů.

V USA začínají vznikat enklávy uzavřeného jednobarevného politického smýšlení. A secesionisté například v Texasu otevřeně volají po odchodu z USA.